turk_milletini_silmek_istiyorlar2_225

Milletin kuvveti!

Devletin bütün temel metinlerinden silmek istiyorlar.

Anayasa’dan, yasalardan, yeminlerden...

Ders kitaplarına saldırıyorlar.

Büyük bir telaşla kazımaya çalışıyorlar.

Ama neyle uğraştıklarını yeni yeni anlıyorlar.

19 Mayıs - 29 Ekim -10 Kasım anlatıyor.

Gördünüz, duydunuz.

Gümbür gümbür geliyor.

Türk milleti geliyor.

Dile kolay.

Tarihin yarattığı en büyük kuvvet, millet!

Yeniden Atatürk’te birleşerek büyüyor.

Yüz binler milyonlara, milyonlar 10 milyonlara çıkıyor.

5. defa devrim yapmaya geliyor.

En büyük devrim...

Sonunda ne mi olacak?

Nazım söylüyor ya:

Muzaffer çıkacağız!


Serhan BOLLUK - 18 Kasım 2012 - Aydınlık

******************************************************

Türk Milleti’ni silmek istiyorlar! - Milletin kuvveti!

‘TÜRK MİLLETİ’ni el birliğiyle siliyorlar!

TBMM’de çalışmaları süren ve halkın “Bölünme Anayasası” adını taktığı “yeni anayasa”da “Türk milleti” kavramı siliniyor.

AKP önerisinde milletvekili yemininden de “Atatürk ve Türk milleti”ni çıkardı!

TBMM’de AKP, CHP, MHP ve BDP temsilcilerinden oluşturulan, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” çalışmalarını sürdürürken Anayasa’dan “Türk milleti” kavramının çıkarılması için çalışılıyor.

AKP’nin Komisyon’a verdiği öneride mevcut anayasada yer alan, “Türk” sözcüğü yerine, “Türkiye Cumhuriyeti” ifadesi kullanılıyor.

Öneride,”Türklerin yabancı memleketlerdeki...” şeklindeki fıkra, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki...” şeklinde değiştirildi.

Öneride, “Her Türk” ifadesinin yerine de “her vatandaş” ifadesi kullanıldı.

AKP önerisinin hiçbir yerinde “Türk milleti” kavramı yer almıyor.

BDP de AKP’nin önerisine sıcak bakıyor.

*** *** ***
Yeminden de Türk Milleti'ni çıkardılar!

"Türk milleti" anayasa maddelerinden çıkarılırken AKP milletvekillerinin TBMM'de ettiği yeminde de "Türk milleti"ni çıkardı.

AKP'nin Komisyon'a sunduğu öneride, mevcut anayasada yer alan, "Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" ve "Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" ifadelerine yer verilmedi.

AKP'nin yeni yemin önerisi şöyle: "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim."

*** *** ***
CHP'de gel gitler!

CHP tarafından Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunulan önerilerde gelgitler yaşandı.

CHP'nin ilk verdiği önerilerde "Türk milleti" kavramına yer verilmezken parti tabanından gelen tepkiler üzerine değişikliğe gidildi.

Komisyona verilen öneriler geri çekilerek yenisi kondu.

Aynı durum yeminde de yaşandı.

CHP'nin verdiği öneride mevcut milletvekili yemin metininden "Büyük Türk milleti" ifadesini çıkarılmıştı.

Bir grup milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek metne "Türk milleti" ifadesinin yeniden konulmasını istedi.

Tepkiler üzerine CHP'li komisyon üyeleri daha önce komisyona verdikleri öneri metnini geri çekerek, yemin üzerinde düzeltme yaptı.

Komisyona yeni sundukları öneride, mevcut anayasadaki 'büyük' ifadesi çıkarılmakla birlikte "Türk milleti" ifadesi korundu.

Aydınlık - 18 Kasım 2012

Son Yazılar