aydinlik_13kasim2012_29beylikli_padisah225

29 beylikli padişah! 29 yeni beylik kuruldu!

29 BEYLİK ÜSTÜNE DE PADİŞAH!

“Eyalet Yasası” Meclis’ten Geçti!

29 yeni beylik kuruldu!

AKP’nin TBMM gündemine getirdiği “Eyalet yasası” olarak nitelendirilen “Büyükşehir yasası” Genel Kurul’da kabul edildi.

Eski Vali Isparta milletvekili Ali Haydar Öner, dağdakilerin silahla yapamadığını AKP’nin Meclis’te parmaklarıyla yaptığını ifade etti

Meclis Genel Kurulu’nda kamuoyunda “Eyalet yasası” olarak da nitelendirilen 13 ili büyükşehir yapan tasarı kabul edildi.

Yasaya yalnızca BDP itiraz etmedi.

Kabul edilen yasaya göre Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulacak ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülecek.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olacak.

*** *** ***
"Beylikler" kuruluyor!

Kabul edilen yasaya göre Büyükşehir olarak belirlenen illerde dağ köylerindeki vatandaşlar bile Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri için oy kullanacak.

Belediye Başkanı mülki sınırların her işinden sorumlu olacak.

Valilerin sorumluluğundaki il özel idarelerinin tüzel kişiliği iptal edilecek.

Belediye başkanları tam yetkili olacak.

Eski Vali CHP milletvekili Ali Haydar Öner TBMM'den geçen yasa ile ilgili olarak Aydınlık'a yaptığı değerlendirmede, yasa ile özerk vilayetler oluşturulduğunu ifade etti.

Öner şöyle dedi:

"Yasa ile Eyalet Başkanlığı oluşturuluyor. Ömer Dinçer'in 2004 yılında hazırlayıp yasalaştıramadığı, Oslo'da PKK ile Hükümet müzakeresinde PKK'ya verilen taahhütler yerine getirildi. Dağdakilerin silahla yapamadığını AKP'li vekiller, Öcalan'ın talebi, Obama'nın tavsiyesi, Erdoğan'ın talimatı ve ihtirası ile TBMM'de parmaklarıyla yaptılar. Valilerin nüfusu kalmadı. Hükümet komiseri durumuna düştüler. Hizmet olanakları kimdeyse yetki ondadır. Parasız valiyi kim takar. Köye su bile götüremeyen Valiyi kim ciddiye alır. Zaten amaç da bu. Türkiye eyaletlere bölünüyor. Sultanlığa giden yolun önemli bir kilometre taşı atılmış oldu."

BDP de yasaya itiraz etmedi. Sadece yasanın içişleri Komisyonunda görüşülmesi sırasında Valilerin de seçimle göreve gelmesini istedi.

*** *** ***
'Köy ve belde belediyeleri kaldırılıyor'

Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin de tüzel kişiliği kaldırılacak.

Köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak.

Bu illerin bucakları ve bucak teşkilatları da kapatılacak.

Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamayacak.

*** *** ***
'Köylülerin vergi yükü artacak'

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilecek.

Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülecek.

Tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacak.

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

*** *** ***
Ana hatlarıyla AKP'nin Başkanlık Sistemi!

AKP, "Bütünşehir Yasası" ile eş zamanlı olarak "Başkanlık Sistemi" önerisini de sundu.

"Başkanlık Sistemi"nin ana hatları şöyle:

• Başkan ve Meclis seçimi ayrı ayrı ancak aynı dönemde yapılacak.

• Başkan kabineyi Meclis dışından atayacak. Beş yıllığına seçilecek vekiller bakanlık yapamayacak. Başkan, gensoru ile düşmeyecek.

• Başkanın cezai yaptırım gerektiren bir suç işlemesi durumunda 'impeachment' (suçlama, cezai sorumluluk) modeli devreye girecek.

Yargılamayı komisyon yapacak, kararı Meclis onaylayacak.

• Başkanının parlamentoyu fesih yetkisi olacak. Ama bu durumda başkanlık seçimi de yenilenecek.

•  Yasalar milletvekillerinin kanun teklifi yoluyla yapılacak. Kabul edilen yasayı başkan onaylayacak, veto yetkisi de bulunacak.

• Bütçeyi Başkan yapacak. Meclis'in artırma, azaltma yetkisi var.

• Cumhurbaşkanının halk tarafından 2 turda seçilmesine ilişkin sistemle 5 yıllığına başkan seçilecek. Bir kişi iki dönem başkan olabilecek.

•  Başkan, seçimin ardından başka bir ritüele gerek olmaksızın görevine başlayacak.

• Milletvekili sayısı 550 olacak. Seçilme yaşı ise 18.

Aydınlık - 13 Kasım 2012

Son Yazılar