sendikalara_10kasim_cagrisi225

Türk-İş, DİSK ile işçi ve kamu emekçileri sendikalarına çağrı : 10 Kasım’da Anıtkabir’de, Atatürk’te Birleşin!

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, Türk-İş, DİSK ile işçi ve kamu emekçileri sendikalarının Genel Başkanlarına birer mektup göndererek, 10 Kasım’da Anıtkabir’de, Atatürk’te Birleşmeye çağırdı.

Özbey’in mektubu şöyle;

Sayın Genel Başkan,
Türk Milleti, işçi sınıfı, köylüleri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, milli sanayici, tüccar ve esnafı, aydınları, gençleri ve kadınlarıyla büyük bir tehdit altındadır.
Devrimle kurduğumuz Cumhuriyetimizin yerini, Mafya-Tarikat-Gladyo rejimi almıştır.
Bağımsızlık ve egemenliğimiz yok edilmiş, ülkemiz Ankara Kalesini zapteden BOP Eşbaşkanlığının diktasıyla yönetilmektedir.
İşçi sınıfının kazanılmış hakları saldırı altındadır.
Üretici, üretemez haldedir.
Milli ekonomi çökertilmiştir.
Sıcak Para Diktası ve sadaka ekonomisi halkımızı işsizlik ve açlığa mahkum etmiştir.
Milletimiz etnik ve mezhepsel ayrılıklarla dağıtılmak istenmektedir.
Başı dik, özgür ve refah içinde yaşamak için, AKP iktidarından kurtulmak yakıcı ve ertelenemez bir görevdir.
AKP’den kurtulmak, Milletin büyük gücünü ayağa kaldırmakla, yani halkla mümkündür.
Bu olumsuz tabloya iki büyük güç direnmektedir:
Emekçi hareketi ve Cumhuriyet hareketi.
Her iki hareketin de hedefi aynıdır.
Emekçi hareketi de, Cumhuriyet hareketi de ayağa kalkışlarıyla iktidarı sarsmaktadır.

29 Ekim’de ayağa kalkan milyonlar bunu bir kez daha göstermiş, iktidarı telaşa düşürmüştür.
Günün görevi, emekçi hareketi ile Cumhuriyet hareketini birleştirmektir!
Günün görevi, bütün milli sınıfları birleştirmektir!

Türkiyemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan bu büyük birliğe, işçi sınıfımız önderlik edebilir.
Bu yönde kimi girişimler vardır ve olumlu sonuçları görülmektedir.
Bunu merkezi düzlemde ve daha büyük birlikteliğe dönüştürmek zorunludur.

Sayın Genel Başkan,
Bu birliğin gerçekleştirilmesinde sendikalarımızın yöneticilerinin görev ve sorumluluğu büyüktür.
Milli devletimiz ve milli birliğimiz yoksa, koruyacağımız kazanılmış haklarımız, çalışacağımız, gerektiğinde grev yapacağımız fabrikalarımız da olmayacaktır.
Bu kapsamda önümüzde somut bir halk eylemi vardır:
10 Kasım’da, saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de buluşmak!
10 Kasım, sadece anma günü değildir. Yas günü hiç değildir.
Büyük devrimci Atatürk’ün, O’nu anmamıza ihtiyacı yoktur.
Bizim, Atatürk Devrimi’ne ihtiyacımız vardır.
Bugün Atatürk’ü anmak, yeniden Cumhuriyet Devrimi’ni kazanmak için mücadele etmektir.
Yeniden Atatürk Devrimi için!
İşçi sınıfının ve bütün halkın işi, aşı, emeği, kazanılmış hakları için!
Üreten, emeğin baştacı olduğu bir Türkiye için!
Atatürk’te Birleşmek!

Sayın Genel Başkan,
Sizleri ve sendikanızın değerli üyesi emekçilerimizi 10 Kasım 2012 günü, 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’te birleşen halk hareketinin en önünde olmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla.

Hasan Basri ÖZBEY - 07 Kasım 2012 - İşçi Partisi

Son Yazılar