bolucu_yasada_iki_imza_aydinlik_04kasim2012_225

2001’de Bölücü İkiz Sözleşmeler Yasasında İki İmza!

AKP’nin eyalet sisteminin önünü açacak Büyükşehir Yasası’na örtülü destek veren Bahçeli, 2001’de de İkiz Sözleşmeler’in altına imza atmıştı.

Aynı belgede Koray Aydın’ın da imzası var!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde hazırlanan ABD Ulusal Programı’nda Türkiye’nin 37 yıl boyunca onaylamadığı “İkiz Sözleşmeler”in hayata geçirilmesi taahhüdü verdi. Bu taahhüt, AKP Hükümeti döneminde hayata geçirildi.

Bahçeli’nin çok sayıda konuşmasında “İkiz İhanet Sözleşmeleri” olarak tanımladığı bölücü sözleşmede, kendisinin imzası olduğu ortaya çıktı.

Aynı belgede Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak Koray Aydın’ın da imzası var.

Bahçeli’nin koalisyon ortağı olarak Başbakan Yardımcısı olduğu 57’inci Hükümetin AB’ye uyum adı altında hazırladığı ve yapılacakların taahhüdünü verdiği Ulusal Program’ın “Siyasi Kriterler” başlığı altında 13’üncü maddesinde bu sözleşmelerin hayata geçirilmesi taahhüdü yer almıştı.

Maddede şunlar yazıldı :

"2.1.13. BM Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ile ihtiyarî Ek Protokolü ve BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi sözkonusu iki sözleşmenin imzalanması, Türkiye'nin bu yöndeki siyasi irade ve niyetini ifade etmektedir. Onay işlemlerinin başlatılması için hazırlanacak kanun tasarıları, olabilecek çekincelerle birlikte TBMM'ye sunulacaktır."

Bahçeli'nin de imzası bulunan ve 24 Mart 2001 tarihinde 24352 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Programda yer alan BM Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ile ihtiyarî Ek Protokolü ve BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin ilk iki maddesi Türkiye'ye dayatılan "Self-Determinasyon” hakkını içeriyor. "Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı" başlığını taşıyan maddenin hükümleri şöyle:

"1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar, kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.

2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz."

Bahçeli'nin, bu sözleşmeye onay vermesi, koalisyon hükümeti döneminde MHP'de de büyük tartışmalara yol açtığı, bazı bakanların, bu sözleşmeye imza atmak istemediği öğrenildi.

Bahçeli zemin hazırladı, AKP ve CHP hayata geçirdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imza attığı sözleşme, AKP döneminde hayata geçti, ikiz sözleşmeler, 4 Haziran  2003  tarihinde,  AKP ve CHP'nin oyları ile 4867 ve 4868 sayılı kanunlar ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve 17 Haziran 2003 tarihinde de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmişti.

Bahçeli'nin son destekleri!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin iktidara gelişinin zeminini, 2002 yılının Temmuz ayında yaptığı "3 Kasım 2002 tarihinde seçime gidilebilir" sözleriyle hazırlayarak, koalisyon hükümetine son darbeyi indirmişti. Tabandan gelen baskılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "BOP Eşbaşkanı" diye seslenen Bahçeli, Aynı Erdoğan'a, son bir ayda verdiği desteklerle de dikkat çekti. Bu destekler şöyle:

Eyalet yasasına destek!

TBMM'de görüşülen ve yerel seçimlerin erkene alınmasını öngören anayasa değişikliğinde "eyalet sisteminin" ilk seçimlerde uygulamaya sokulması öngörüldü. MHP yerel seçimlerin öne alınması ile ilgili anayasa değişikliğine destek vererek "eyalet sistemi" olarak değerlendirilen "Bütünşehir Yasası'nın" da önünü açtı.

Suriye tezkeresi desteği!

3 Ekim tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan top mermisi sonrasında, TBMM Genel Kurulu'na AKP tarafından getirilen Suriye tezkeresine MHP "Evet" oyu verdi. Ülkücülerin, İstanbul'da "Bir şey soracam! Her gün teröre şehit veren bir ülke neden terörle değil Suriye'yle savaşmak ister?" sözleriyle pankart açarak karşı çıktığı Suriye seferinde, MHP'nin AKP'ye sürpriz desteği, parti tabanında da tepki çekti.

29 Ekim karşıtlığında destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'ye son desteği 29 Ekim'de gerçekleşecek Büyük Buluşma karşıtlığında oldu. AKP Büyük Buluşma'yı "provokasyon" iddialarıyla engellemeye çalıştı. Bu çerçevede Ankara Valiliği de, buluşmayı yasaklama yoluna gitti. Ancak tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Milliyetçi çevrelerden de büyük destek gören Büyük Buluşma'da AKP'nin imdadına yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yetişti.

Bahçeli, 29 Ekim Büyük Buluşması'nı eleştirerek AKP'nin safında yeraldı.

Aydınlık - 04 Kasım 2012

Son Yazılar