turkler_birlesin_istiklal_harbi_gazetesi_23mayis1919_225

Türkiye Milli Birleşik Cephesi Kurulmalı!

Yüce Türk Milletinin Değerli Evlatları,

1990 başlarından itibaren dünyadaki “Yeni dünya düzeni” , “Yeni Amerikan Yüzyılı”  adı altında kurulması amaçlanan ve içerisinde “Turuncu Devrimler”, “Arap Baharı”, Balyoz, Ergenekon vs. adı altında yapılan “Silivri BOP Toplama Kampı” ve “Milliciliği Yargılama”  adı altındaki BOP projesinide barındıran bir dizi operasyonlar olmaktadır.


ABD in liderliğindeki Yeni Batı İmparatorluğunun kendi ömürlerini uzatmak için, ABD ve işbirlikçileri: dünya enerji kaynaklarına ve  geçiş yollarına el koyma çabaları amacıyla, özellikle İslam coğrafyası diye bilinen siyasi coğrafyada; ağır buhranlar yaratmalarla, savaşlar ve çatışmalar çıkartmalarla, işgal etmelerle, soykırımlar yapmalarla, Batı yanlısı göbekten bağlı siyasi iktidar değişikleri yapmalarla, batı yanlısı muhalefet oluşturmalar, tek yanlı propaganda yapımları, insan hakları ihlalleriyle, devletleri bölme parçalama atılımlarıyla, yeni devletcikler oluşturma girişimleriyle, rejimleri değiştirmelerle, halkları edilgenleştirerek boyun eğdirmelerle belli bir mesafe kat etmişlerdir.

Bu konuda  malesef ABD ve diğer batılı emperyalistler, kullandıkları işbirlikçilerle birlikte  gayet başarılı olmuşlardır.

Bugün, Yeni Batı İmparatorluğu kurmak için Batı, Anavatanımız Türkiye'de ise, AKP - F Tipi işbirlikçiler, terör örgütü PKK ve NATO cuların da içinde bulunduğu bir grup kullanılarak, etnik ve mezhepsel konular kaşınarak, coğrafik olarak bölmek amacıyla bir iç savaşa doğru sürüklemek istemektedir.

İç barış tehlikededir. Bunun yanında aynı işbirlikçi grup kullanılarak; Milli kurumların iğdiş edilmesi, sınırsız ve taşaronca yabancılar için özelleştirmeler yapılması, yabancılara toprak ve kurumların satışları, işçi ve çifçilerin haklarının ellerinden yavaş yavaş alınması, eğitimin bilim ve akıldışı hale getirilmesi, eğitimde 4+4 sistemi ile ABD yanlısı yeni Emevi nesiller yetiştirme çabaları, Üniversitelerin özerkliklerinin ellerinden alınması, öğrencilerin ağır baskılarla karşılaşmaları, medyanın işbirlikçi grup tarafından kontrol altına alınması ve tek yönlü propagandalar yapması, devletteki yolsuzluğun bir alışkanlık  haline getirilmesi, TSK'nın bugünkü NATO'cu Genelkurmay Başkanı da kullanılarak edilgenleştirilmesi ve komşularıyla savaşa sürülme çabaları, millici subayların yargılama ve hapishane yöntemleri ile teslim altına alınma çabaları, ekonominin tamamen batı tarafından kontrolü, milli olan herşeye karşı tutum alınması, korku toplumu yaratılması, yargının tamamen ABD ve diğer emperyalistler için siyasallaştırılması, güvenlik-kolluk kuvvetleri ve MİT'in kontrol altına alınması ve PKK gibi terör örgütlerinin muhatap alınması, Barzanilerin bir kısım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde etki oluşturma ve yönlendirme çalışmaları, güvenliğin ve iç barışın yok edilmesi,  Türkiyenin ve Türkiye üzerinde Türklerin egemenliğinin, kendi milli ve millet varlığının sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir.

Dışarda ise, Türkiye ABD'nin başını çektiği Batılı emperyalistler  ve onların kullandığı işbirlikci grup tarafından, tüm komşularla gergin, savaş isteyen ve bunun için tezkere bile çıkaran, taşaronlaşan, iradesiz, komşuları rahatsız eden ve iç savaş çıkartan terör örgütlerinin üs kurduğu ve silah sağladığı barış düşmanı bir ülke haline getirilmiş  ve aynı zamanda bölge ülkeleri, Bağlantısızlar, Çin ve Rusya tarafından dışlanan bir ülke durumuna düşürülmüştür.

Durum yukarda gibi iken, meclis dışındaki milli düşünen güçler ise dağınık, gittikçe ufalan, marjinalleşen, bir araya gelip bir merkez oluşturmayan, zaman zaman da sadece kendi siyasi parti ya da oluşumları dışında başka yerde bir birleşme olamayacağını yansıtan, hatta bir kısmı ise sadece birleşmenin kendi grubu altında olması gerektiği konusunda çağrı bile yapan ve bu konumlarıyla söylemde ve eylemde milli düşünse de asgari müşterekte milli bir cephe oluşturmadan kaçınan ve istese de istemese de bu tutumları ile malesef gayri milli güçlere objektif olarak  yardımcı olan bir durumdadır.

Milli Birlik için birlikte hareket etmekteki durum iç açıcı değildir ve vahimdir. Bazı doğru eylemlilikler olsa da, bölünmüşlüğün yarattığı boşluktan dolayı, birleşik bir cephe yaratılmadığı için, yapılan doğru eylemler belli yerlerin dışına çıkamamakta, cılız kalmakta ve sonuç alıcı bir sürekliliğe ulaşamamaktadır.

Meclisteki muhalefet ise zaman zaman emperyalist Batının emirlerinden çıkmayan  işbirlikçi grup ile beraber hareket eden ilkesiz ve eylemsiz bir konumdadır. Artık bu anlamda Meclisin aldığı kararların meşruluğu kalmamıştır.

Kamuoyu araştırmaları ve  izlenimler artık Türkiye'nin ve milletinin kimliğinin sorgulandığı durumdan milletin çoğunluğunun rahatsız olduğu ve bir çekim merkezi aradığını doğrulamaktadır.

Millet tedirgin ve çaresiz durumdadır.  Tedirginlik, Milletin korktuğundan değil, sindiğinden değil  ve akıl sahibi olmadığından değildir. Esas olarak güveneceği bir milli liderlik olmamasındandır. Bu durum çok iyi tespit edilmelidir ve ortak akıl kullanılarak Atatürk'ün yaptığı gibi bunun cevabı verilmeli ve millet bu tedirginlikten ve bilinmemezlikten kurtulmalıdır.

Bugünlerde, Milli Anayasa Forumu ve bunun gibi girişimler olumludur. Bunlar uzun vadeye yayılan bilgi vererek etkilemeye dayanan kamuoyu oluşturma çabalarıdır.

Ama esas olan milli güçlerin bir araya gelerek, milli kongrelerle, milli merkezi yaratacak, milleti milli pratik eylemliliğe çağıracak, milli eylemlilikte örgütleyecek, milletin içine girilerek yönlendirecek ve milleti, milli cephenin  içine fiili olarak sokacak ve sonuç alacak, gündem belirliyecek, pro-aktif, ciddi bir koordinasyon örgütlenmesine yani acilen Türkiye  Milli Birleşik Cephesi oluşumuna  ihtiyacı vardır.

Teorik konular önemli olmasına rağmen öncelik Birleşik Cephe örgütlenmesinde olmalıdır. Çünkü esas yakıcı ihtiyaç olan bugün budur. Milli Anayasa Forumu, TGB, HES lere karşı mücadele, Vardiya Bizde ve bunun gibi olumlu oluşum ve girişimler de  Milli Birleşik Cephe'nin altında birim olarak yer almalıdır.

Kurulması gerekli olan Milli Birleşik Cephe'nin; felsefesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, ilkeleri devrim kanunları ve Anayasanın ilk 4 maddesi olmalıdır.

Liderlik Milli kongrelerde belirlenmeli ve dönüşümlü olmalı, eylemde ve söylemde asgari birlik yaratılmalı, bölge, şehir, kasaba, nahiye, köy ve mahallelerde en ücra yerlerde bile (Yurtdışında da) hızla örgütlenilmelidir.

Örgütlenme ve örgütlemelerde  Türk Milletine aidiyet gösterme ve her yönüyle milli olmak yeterli olmalıdır. Bu örgütlenme her sosyal sınıftan, sivil ve resmi görevli olan her insanı kapsamalıdır.

Milli güçlerin tüm olanakları Cephenin hizmetine  verilmelidir.Milli güçler aralarındaki bugün için lüks olan ayrılık ilkelerini, siyasi ve ideolojik yönleri dondurmalıdır hatta bir kenara itlmelidir.Çünkü artık sorun Türk kalmanın, Türkiye'nin Devlet ve Millet varlığının var olma yok olma sorunudur.

Bu bakımdan Atatürk'ü lider kabul eden, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkan ve Türklüğe  aidiyet gösteren ve  milli düşünen her Vatan evladının, artık içeriği  ve hedefi Milleti ve Devleti kurtarmak  ve büyük ihtiyaç olan Türkiye Milli Birleşik Cephesi'nin oluşumunda yer alması kaçınılmazdır.

Ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh'un şiarının tekrar hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin ve milletin itibarı da  buna bağlıdır.

Bu anlamda Ya Milli Birleşik Cephe oluşturulacak Milli bir koordinasyon kurulacak ve Türkiye kurtulacaktır ya da Birleşik bir Cephe oluşturmak için bir araya gelme ve oluşumu oluşturma red edilerek Türkiye'nin parçalanmasına ve Devletin ve Milletin yok olmasına ortak olunacaktır. İkinci bir yol artık yoktur.

Yukardaki sebep ve sonuçları bir kez daha düşünerek, Milli güçler bir araya gelmeli ve  acilen Milli Cephe'nin oluşumunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu anlamda Millet artık oluşturulması gereken Milli Birleşik Cephe'de örgütlenmeli ve Türkiye, Devlet ve Millet olarak girdiği çıkmazdan, işbirlikçilerden, emperyalistlerden  ve sahte muhalefetten kurtarılmalıdır.

Birlik olunmalıdır. Milletin iradesi yeniden tabii kılınmalıdır. Hızlı hareket edilmelidir. Cephe kurmak için kaybedilecek bir saniye bile zaman  yoktur.

Bu anlamda,  her Türk evladına  ve kendini milli kabul eden her örgütlenmeye  acilen Milli Birleşik Cephe'nin kurulması  için bir araya gelmesi, Cephenin hayata geçirilmesi ve  Kurtuluş için sonuç alınması anlamında bu çağrıyı yapıyoruz.

Şimdiden mücadelenizde başarılar dileriz.

Haydi Türkiye Milli Birleşik Cephesi'ni Kuralım!

Bir olalım, İri olalım, Diri Olalım Türkiye'yi Kurtaralım!

Ne Mutlu Türküm Diyene!


Saygılarımızla

Lahey Türklere Soykırımları Araştırma Vakfı Adına, Başkan (Hollanda)
Sefa M. YÜRÜKEL -12 Ekim 2012 - Lahey

***************************************************************************************

Bu konu bağlamında sitemizin görüşünü içeren aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

dünya48 - Milli Güçlerin Bir Merkezde Birleşmesinden Kimler Korkar?

Son Yazılar