yikilacaksin_fasist_oncu_genclik_225

Tayyip Erdoğanlar, yıkılmaya mahkûmdur!

Akçakale’ye düşen havan mermisi sonucu AKP’nin Suriye’ye yönelik saldırısı ve meclisten geçen savaş tezkeresi sonrası TGB Almanya(TGB-A) Genel Başkanı Beyhan YILDIRIM, basına ve kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.

Kardeş Suriye halkına karşı asla savaşmayacağız diyen Yıldırım, Tayyip Erdoğanların yıkılmaya mahkum olduğunu belirtti. İşte TGB Almanya’nın basın açıklamasının tam metni:

*** *** ***
Türkiye’mizin imkân ve kabiliyetlerinin kardeş Suriye halkına karşı kullanılmasına Türk Gençliği ve Büyük Türk Milleti asla izin vermeyecektir! ABD Dışişleri Başkanı Colin Powell’le “2 sayfa 9 maddelik gizli sözleşme imzalayanlar“, BOP Eşbaşkanlığı görevini icra edenler yasadışıdır. Tayyip Erdoğanlar, kukla AKP hükümeti yıkılmaya mahkûmdur!

Bir “Türk” hükümetinin ABD denetimindeki El Kaide, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail ile yan yana gelerek, kardeş Suriye halkına karşı cepheye sürülmesi, terör ihraç etmesi 5 bin yılı aşan Devlet Geleneğimizin en karanlık sayfasıdır. Çağrımız, özellikle Atatürkçü ve milliyetçi (geçinen) Milletvekillerine’dir: Sine-i millete dönme zamanı gelmiştir ve geçiyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti, Arap dünyasında en demokratik ilişki ve kurumlara sahip olduğu için terörizmi ve ortaçağı destekleyen ABD emperyalizmi ve onun aletleri tarafından hedef alınmıştır. Emperyalist-kapitalist sistemin amacı; dünya siyaseti, enerji kaynakları / sevkiyatı ve silah ticareti bağlamında kalpgâh işlevi gören Ortadoğu’da ABD faşizminin varlığını yükselen Avrasya güçlerine karşı muhafaza etmektir. “Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi“ kapsamında, Ortadoğu’ya hakim olmak ABD emperyalizmi için yaşamsal önemdedir.

Başta Latin Amerika hükümetleri ve halkları olmak üzere, dünyanın bütün ilerici, halkçı, anti-emperyalist, çağdaş güçleri direnen, kardeş Suriye’nin yanındadır.

Türkiye’mizin de ezici çoğunluğu yeni sömürgeciliğe ve ortaçağa karşı tarihi bir mücadele yürüten kardeş Suriye’nin yanındadır. Bir avuç işbirlikçi hain, “Sıcak Para Diktası”na bağlı olan iktidar koltukları uğruna Türkiye’mizi büyük felaketlere, savaşlara sürüklemek istemektedir. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Tayyip Erdoğanlar savaş suçlusudur!

Cumhuriyet yıkıcısı Tayyip Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin ABD’nin savaş makinesi NATO’yu Suriye halkının üzerine sürme çabaları boşa çıkacaktır. Savaşa karşı çıkan ve Cumhuriyet yıkıcılarına boyun eğmeyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, yurtsever aydınlarımızın Silivri, Hasdal ve Sincan’da esir alınmaları Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Türkiye’mizin taşeronlaştırılmak istenmesindendir, Suriye krizi nedeniyledir.

Tayyip Erdoğanlar yıkılacaktır!

Türkiye halkı, ülkemizin imkânlarının Suriye halkına karşı kullanılmasına kesinlikle izin vermeyecektir. BOP Eşbaşkanlığı ihanetinin bedelini ödeyecektir.

BOP kaynaklı Bölücü Anayasa’nın ve “Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi“nin Üç İsrail Planı’nı hayata geçirmenin yolu direnen TSK’nın, Atatürkçülerimizin, yurtseverlerimizin ve Devrimcilerimizin artan direncini kırmaktan geçiyor.

Türkiye’mizin üretici güçleri, bütün Türkiye yekvücut Kuvayı Milliye ruhuyla, Ordu-Millet elele, tertibin merkezine ve liberal-Fethullahçı işbirlikçilerine, kapitalist-emperyalist ABD’ye tarihin en büyük yenilgisini yaşatarak, Devrimin Türkiyesi’ni yeniden kuracaktır.

Hepimiz Mehmediz, Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
AKP içindeki BOP Eşbaşkanlığını yıkar, ABD üslerini kapatır,
Türkiye’mizi yeniden Atatürk Devrimleri temelinde kurarız!

Türkiye’mizin millî kuvvetleri, sağ-sol ayrımı gözetmeksizin Atatürk’te birleşti, Millî Hükümeti kuracak Millî Merkez en kısa zamanda ilan edilecektir. Millî Merkez’in 14 Ekim 2012 Berlin Kurultayı’nın önemi daha da artmıştır.

Türkiye’mizin Milli Kuvvetleri, Bölücü Anayasası’na, Üç İsrail Projesi’ne geçit vermeyecek, İkinci Atatürk Devrimi ile Büyük Ortadoğu Projesi’ne öldürücü darbeyi indirecek, bölge ülkeleri ve Batı dünyası ile ilişkileri yeniden normalleştirecektir. Türkiye’miz, bölgemiz ve dünyanın ilerici güçleri kazanacak, hainler hesap verecektir.

İkinci çağrımız ise, Avrupa’da yaşayan bütün yurtsever kişi ve kurumlaradır: Türkiye Gençlik Birliği ve Atatürkçü Düşünce Dernekleri’mizin antiemperyalist Alman dostlarımız ve Suriyeli kardelerimizle birlikte kuracağı “Savaşa Hayır Komiteler”inde yer almak, destek vermek tarihsel bir zorunluluktur.

Büyük Ortadoğu Projesi’ni tarihin çöplüğüne atmak, Türkiye’mizde devleti ve milleti yeniden Atatürk Devrimleri temelinde örgütlemek için, görevi olmayan arkadaş kalmayacaktır!

TGB Almanya (TGB-A) Genel Başkanı Beyhan YILDIRIM - 09 Ekim 2012
http://www.ulusalbakis.com/

Son Yazılar