devlet_bahceli_kim_bu_adam2_2_225

MHP'nin kafası karışık!

MHP Gurup Başkanvekli Mehmet Şandır, "Akil Adamlar" konusunda Aydınlık'a konuştu:

"Akil Adamlar, küresel güçlerin parçalamayı planladıkları ülkeler için kullandıkları bir öneri.

"Akil Adamlar Komisyonu" kurduğunuz taktirde, Kürtçülük meselesi uluslararası zemine taşınmış olur.

Bu, PKK'nin, Öcalan'ın talebidir. Türkiye'nin etnik temelde bölünmesi için siyasi bir zemin oluşturur.

Bütünüyle yanlıştır"

*** *** ***  
Şimdi diyeceksiniz ki: "Şandır çok doğru söylemiş. Hani kafası karışıktı?"

Ben MHP'nin kafasının Akil Adamlar konusunda karışık olduğunu söylemedim ki.

Tayyip Bey hakkında kafası karışık MHP'nin.

*** *** *** 
Mehmet Şandır, yukarıdaki sözlerinden önce, "Başbakan'ın  bu konuda kafası karışık" diyor.

Yani MHP'ye göre, Tayyip Bey'in kafası Akil Adamlar konusunda karışıkmış.

Tayyip Bey bilgi eksikliğinden dolayı Kılıçdaroğlu'nun Akil Adamlar önerisini kabul etmiş.

Eğer Tayyip Bey bunları bilseymiş, öneriyi kabul etmezmiş.

Mehmet Şandır'ın sözlerinden bunlar anlaşılır.

*** *** ***  
Ve aynı zamanda şu anlaşılır ki:

MHP'nin kafası Tayyip Bey hakkında karışıktır.

Bu kafa karışıklığının nedenleri şunlardır:

1 - MHP, Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) ne olduğunu anlamamıştır.

2 - MHP, Tayyip Bey'in BOP Eşbaşkanı olmasının ne anlama geldiğini anlamamıştır.

*** *** *** 
Bahçeli Bey, Tayyip Bey'e "BOP Eşbaşkanısın" diye suçlama yöneltmişti.

Biz de zannetmiştik ki, Bahçeli Bey bizim BOP hakkındaki açıklamalarımızı okumuş, BOP haritasını görmüş ve olayı anlamış.

Demek ki anlamamış.

*** *** *** 
Bir daha anlatalım:

BOP, "Siyasal bir söylem", "Muhayyel (hayali) bir plan" değil, ABD Senatosu'nca kabul edilmiş bir YASAdır.

Bu yasanın gerçek adı "Greater Middle East and Central Asia Development Act of 2004"  olup, tasarı 8 Nisan 2004 tarihinde ABD Senatosu’na sunulmuştur.

Onbir maddeden oluşan yasanın içeriği, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey Afrika’dan başlayıp, Orta Asya’ya uzanan bir coğrafyadaki 20 küsur Müslüman ülkeye demokrasi getirmektir.

Kanunun yayımını takibeden günlerde, ABD Ulusal Güvenlik Başdanışmanı görevinde bulunan Condoleezza Rice, bu projenin amacının, “Yasada sayılan ülkelenin sınırlarını değiştirmek” olduğunu açıklamış, daha sonra da, 2006 yılında ABD Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ettiği Telaviv’de, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürerken “Ortadoğu’da yeni sınırların çizilme zamanının geldiğini” beyan etmiştir.

15 Eylül 2006...

O gün, Roma'da yapılan NATO toplantısında Amerikalı subaylar duvara bir harita yansıttılar.

"Eğer sınırlar böyle olsaydı, Ortadoğu'da barış daha iyi sağlanırdı" dediler.

Türk subayları bunun üzerine protesto ederek toplantıyı terk ettiler.

Amerikan subayları, bir yıl sonra 2007'de Atina'da yapılan NATO toplantısında aynı haritayı bir daha duvara yansıttılar.

Askeri ataşemiz protesto ederek toplantıdan ayrıldı.

Org. Edip Başer, 3 Eylül 2012 günü Aydınlık'a verdiği demeçte bu bilgiyi teyit etti:

"Amerika Kürt devleti kurmak istiyor!"

http://aliserdarbolat.blogspot.com/2012/09/org-edip-baser-amerika-kurt-devleti.html

buyuk_ortadogu_haritasi_abd_ordusunun_cizdigi2006

Aslında harita, NATO toplantısında gösterilmeden çok önce yayımlandı.

Amerikan Ordu Dergisi emekli subay Ralf Peters'in çizdiği haritayı yayımladı.

Aydınlık ve Ulusal Kanal haritayı yayımladı. Yurt çapında imza masaları açıldı.

Daha sonra Cumhuriyet ana sayfa göbekten renkli olarak haritayı verdi. (29.11.2007)

Haritanın yayımlanması ile birlikte, BOP'un "Büyük Kürdistan Projesi" olduğu anlaşıldı.

Haritada "Özgür Kürdistan" olarak gösterilen devlet bozuntusu, Türkiye - İran - Irak ve Suriye'den koparılacak toprak parçalarından oluşuyordu.

Subaylarımız NATO toplantılarını işte bunun için terk etmişlerdi.

Tayyip Bey, bu projenin Eşbaşkanı olduğunu defalarca kameralar önünde teyit etmişti..

Bu durumda, MHP'nin iddia ettiği gibi, Tayyip Bey'in kafası Akil Adamlar konusunda karışık olabilir mi?

*** *** *** 
Şimdi olayı bir daha düşünelim.

Yukarıda "MHP'nin kafası Tayyip Bey hakkında karışıktır" demiştim.

Bu doğru olabilir mi?

Yani, MHP Tayyip Bey'in BOP Eşbaşkanı olmasının ne anlama geldiğini anlamamış olabilir mi?

BOP (Büyük Kürdistan) haritası yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Ortaokul öğrencileri bile biliyor artık.

MHP anlamamış olabilir mi?

Bu, mümkün değildir. MHP, Tayyip Bey'in BOP Eşbaşkanlığının ne anlama geldiğinin anlaşılmaması için elinden geleni yapmaktadır.

"Tayyip Erdoğan BOP Eşbaşkanı olması dolayısıyla, BOP'un kurmayı amaçladığı Büyük Kürdistan'ın Türkiye parçasını ülkemizden koparma yollarından biri olan Akil Adamlar projesini başlatmıştır." demesi gerekirken dememiş, tam tersine konuyu örtbas etmiştir.

*** *** ***   
MHP sadece bu konuda böyle bir tutum almış olsaydı, "Mehmet Şandır'ın dili sürçtü" diye düşünülebilirdi.

Fakat, Bahçeli Bey, defalarca Tayyip Bey'e çağrı yaparak teröre karşı alacağı önlemlere destek vereceklerini söylemiş, defalarca da Tayyip Bey'i terörle mücadelede başarısız olmakla suçlamıştır.

Bunun anlamı: Tayyip Bey PKK terörü ile mücadele etmek istiyor, ancak başarısız oluyor.

Sanki AKP teröre karşı imiş de. PKK'liler bu laflara bayılıyor, gülmekten ölecekler.

Peki, hani Tayyip Bey'i BOP Eşbaşkanı olmakla suçlamıştınız? BOP Eşbaşkanı teröre karşı olabilir mi?

MHP, Tayyip Bey'in terörü desteklediği gerçeğini saklamaktadır.

Suriye'ye karşı alacağı önlemlerde de Tayyip Bey'in arkasında olduğunu söyleyerek, Haçlı cephesinde yerini almıştır.

"Darbeciler ayıklansın" diyerek orduya açılan savaşı darbecilere karşı mücadele olarak göstermesi de bulunduğu mevziyi açıkça göstermektedir.

Bu mevzi, ABD, AB, NATO mevzisidir.

*** *** ***  
Parti programında bu mevzi çok net görülmektedir:

"ABD ile ilişkilerimizin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde, eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesi esas olacaktır."

"Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğü; terör ve bölücülük; Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan konularındaki yaklaşımı Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermemesi kaydıyla ortaklık müzakerelerinin sürdürülmesi ve tam üyelik dışındaki yaklaşımların kabul edilmemesi politikamızın esasını oluşturmaktadır."

"Özelleştirmede amaç,

devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin sınırlandırılması, verimliliğin arttırılması, ekonomide rekabet ortamının tesisi, kamu maliyesi üzerindeki yükün hafifletilerek kaynakların etkin kullanılması, üretim ve istihdam artışı sağlanması, teknoloji transferi ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sermayenin tabana yayılmasıdır."

"...kamunun ekonomideki rolünün yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler ile sınırlandırılarak; özel sektör dinamizminin ve teşebbüs gücünün desteklendiği ..."


NATO ile ilgili bir madde yok.

İkili anlaşmalar ile ilgili madde yok.

ABD üsleri ile ilgili madde yok.

Gümrük Birliği ile ilgili madde yok.

Ali Serdar BOLAT - 08 Eylül 2012

http://aliserdarbolat.blogspot.fr/

Son Yazılar