bakanlik_onayli_kontrgerilla_merkezi_oso225

TSK’dan atılan irticacı askerler Suriyeli çeteleri eğitiyor, silahlandırıyor! (1)

Bakanlık onaylı KONTRGERİLLA merkezi!

İstanbul’un göbeğinde ‘yasal’ kontrgerilla merkezi : SADAT!

Suriyeli ve yabancı militanlar, AKP Hükümeti’nin özel bir şirket olarak kurdurduğu SADAT tarafından eğitiliyor ve silahlandırılıyor. SADAT görünüşte yasal bir şirket. Gerçekte ise bir Kontrgerilla merkezi gibi örgütlenmiş

Suriye’de iç savaş çıkaran Suriyeli ve yabancı eylemcileri eğitmek ve silahlandırmak üzere kurulan İstanbul’daki merkezi bulduk.

SADAT (Uluslararası Savunmak Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ) adlı merkez, 28 Şubat sürecinde ordudan atılan veya çıkarılan AKP çizgisindeki emekli askerler tarafından kuruldu.

ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) adlı bir derneğin şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

Her ikisinin de başında İslamcı bir emekli tuğgeneral var.

Aydınlık’a bilgi veren istihbarat çevreleri tarafından “İslamcı Kontrgerilla” olarak adlandırılan SADAT, kendi internet sitesinde verdikleri “eğitim hizmetleri”ni açıkça ilan etmiş.

Bu “hizmet”lerin hepsi hem Türk yasalarına göre, hem de uluslararası hukukta ağır suç kapsamına giriyor.


*** *** ***
Para, eğitim, silah!

Aydınlık’a iki farklı MİT kaynağından gelen bilgilere göre, SADAT üç önemli alanda faaliyet yürütüyor:

Para aktarma: Körfezden gelen dolarlar, Türkiye’de çeşitli kuruluşların örtülü ödeneğinden ayrılan paraların bir kısmı Suriye muhalefetine ASDER/SADAT tarafından ulaştırılıyor.

Askeri eğitim: Özellikle gayri nizami harp (gerilla harekatı, sokak savaşı, sabotaj, suikast, keskin nişancılık vs.) eğitimi veriliyor. Bu, kendi internet sitelerinde açıkça yazıyor.

Silah tedariki ve sevki: Her türlü silah tedariki, bunların eğitimi ve mahalline sevki. Bu da internet sitelerinde verdikleri “hizmet”ler arasında sayılıyor.

*** *** ***
2 bin 800 kişi eğitilmiş!

Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, SADAT’ın çeşitli yerlerde açtığı eğitim kamplarında bugüne kadar yaklaşık 2800 kişi gayri nizami savaş eğitimini tamamladı.

Bilindiği gibi gibi askeri literatürde gayri nizami savaş, düzenli ordular dışında yürütülen, yasalara bağlı olmayan, gerilla tipi, sokak savaşı gibi yürütülür.

Askeri eğitimler hâlâ sürüyor. Mevcut kamplarda 300-400 kişilik bir grubun eğitimi devam ediyor.

Hedefin, bu sayıyı 4500’ün üzerine taşımak olduğu ileri sürülüyor.

*** *** ***
Çekirdek ASDER!

Bu merkezin ilk çekirdeği, 2000 yılında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) olarak kuruluyor. Derneğin kurucuları, 28 Şubat sürecinde TSK’dan atılan ve çıkarılan askerler.

ASDER, 2002 sonunda iktidara gelmesinden sonra AKP’nin askeri cenahtaki faaliyetlerinin merkezi olarak perde gerisinde faaliyet yürüttü. Ordu içindeki uzantıları aracılığıyla belge, bilgi sızdırmada etkin rol oynadı.

ASDER üyeleri, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında etkin görev aldı.

Bilgisayar ortamında sahte belge üretmede bu üyelerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

Suriye kriziyle birlikte ASDER, AKP hükümetinin de talebiyle askeri alanda faaliyet gösterme kararı aldı.

Zira, Ağustos 2011’den itibaren Suriye muhalefeti silahlı saldırılarını artırmış, AKP hükümeti de Suriye yönetimiyle ilişkilerini kesmişti.

Bugünlerde ASDER’in asker üyeleri, AKP hükümetinden gelen talep üzerine, başlarında kıdemli özel harpçi Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi olduğu halde SADAT’ı kurmaya karar verdiler.

*** *** ***
Bakanlık önerisiyle değişiklik!

Kurucular, SADAT’ı kurmadan önce AKP hükümetiyle geniş istişarelerde bulundular. Kendileri de bunu saklamıyor.

Başvuru yaptıktan sonra, Milli Savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarından gelen önerilere göre kuruluş sözleşmesinde bir takım değişiklikler yaptılar.

Bakanlıklarla istişarelerden sonra SADAT’ın kuruluşu tescil edildi. Şirket sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı. Sicil numarası 809300/0.

SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı emekli özel harpçi Adnan Tanrıverdi, neden böyle bir şirket kurduklarını anlatırken, İslam ülkelerinde kanlı bir değişim başladığını, istikrarın çok uzun zaman alacağını, bu süreçte onlara “yardımcı” olmak amacıyla yola çıktıklarını vurguluyor.

*** *** ***
SADAT’ın diğer yöneticileri şunlar :

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Emekli Kurmay Albay Fethi Kıran.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Emekli Jandarma Binbaşı Bülent Demir, Emekli Tank Kıdemli Başçavuş Nurettin Yavuz, Emekli Kıdemli Personel Başçavuş Reşat Fidan.

Kurucular: 28 Şubat sürecinde Ordudan çıkarılan veya emekli edilen 23 subay ve assubay.

Şirket merkezi: Adnan Kahveci Mahallesi, Caner Sokak, No: 3 Beylikdüzü / İstanbul

*** *** ***
Paket paket eğitim: Sabotaj, suikast, pusu...

SADAT’a ait resmi internet sitesi, faaliyet alanlarını harita üzerinde gösteriyor.

Buna göre İslam coğrafyası faaliyet alanı olarak seçilmiş. ABD’nin ilan ettiği BOP coğrafyası ile örtüşüyor.

Buna Balkanlar’daki Arnavutluk ve Bosna ile Güneydoğu Asya’daki Endonezya gibi Müslüman ülkeler eklenmiş.

Şirketin amacı şöyle ifade ediliyor :

“Özellikle ve öncelikle yönetim değişikliğine uğrayan İslam Ülkelerinin Silahlı Kuvvetlerinin yeniden organize edilmesinde, ihtiyaç duyacakları savunma danışmanlığı, lider seviyesindeki askeri ve güvenlik personelinin eğitimini, askeri ve güvenlik alanlarında gerekli araç, silah ve malzemenin tespit ve tedariki faaliyetlerini, Devletimizin politikalarının bir parçası olarak ve Devletimizin çıkarlarını gözeterek, gereken sahalardaki izinler ilgili Bakanlıklardan alınmış olarak, konularında mütehassıs emekli askeri personelden yararlanarak teşkil edilen ekipmanlar vasıtasıyla yürütecektir.”

*** *** ***
‘Türkiye’de ilk ve tekiz!’

Duyuruda açıkça anlatıldığı gibi, amaç askeri, faaliyet alanı çok geniş.

Gereken izinleri hükümetten (ilgili bakanlıklardan) aldıklarını söylüyorlar.

Yani, şirket sözleşmesi tescilinin ötesinde özel bir “onay” ve “izin” mekanizmasından söz ediyorlar.

Ayrıca, SADAT’ın örtülü faaliyet yürütebileceği de, kuruluş duyurusunda şöyle ima ediliyor:

“Resmi makamlarımızın yetişemediği, ilgilenmediği veya ilgilenmek istemediği alanlarda ve ilgili bakanlıkların istekleri doğrultusunda, bir nevi akredite olarak... hizmeti kâr amacının önüne geçirerek vücut bulmuş bir ticari kuruluştur.”

SADAT, şirket açıklamasında Türkiye’de “ilk” ve “tek” olduklarının da altını çiziyor.

*** *** ***
Paket paket eğitim!

SADAT, bu genel amacını nasıl gerçekleştireceğini, hangi “hizmetler”i ve hangi “eğitimler”i vereceğini kendi resmi internet sitesinde (www. sadat.com.tr) ayrıntılı olarak yazmış. Bunların ana başlıkları şöyle:

“Genel eğitim paketleri: a) Tek er muharebe ve küçük birlik taktikleri kursu, b) Özel birlik temel kursu, c) Özel birlik ileri ihtisas kursu, d) Havacılık kursları.”

“Alternatif uzmanlık kurs paketleri: a) Kara harekatı, b) Deniz harekatı, c) Hava harekatı, d) Keskin nişancılık, e) Koruma, f) Tahrip, g) Gayri nizami harp, i) İleri tek er muaherebe, j) Tank avcılığı (zırhlı araç tahribi/sağlam ele geçirme).”

*** *** ***
Yasalara göre suç!

SADAT, kendi internet sitesinde, “gayri nizami harp” (GNH) kurslarında neleri öğrettiklerini de şöyle saymış:

“GNH’te teşkilatlanma, istihbarat, mukavemet harekatı, gerilla harekatı, kurtarma-kaçırma harekatı, özel kuvvetler harekatı, gizli deniz harekatı, hava harekatı, psikolojik harp harekatı, muhabere ve muhabere emniyeti, lojistik, GNH kuvvetlerine karşı harekat, GNH’de liderlik, GNH’de ilk yardım.”

*** *** ***
Peki, bu kursları bitirenler neleri öğrenmiş oluyorlar?

SADAT’ın internet sitesi bu soruya da cevap veriyor. Yine yorumsuz aktarıyoruz:

“Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş (yani terör), sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekat teknikleri.”

Bunlar hem Türk yasalarına göre, hem de uluslararası hukuka göre açık ve ağır suç teşkil eden faaliyetler.

*** *** ***
Kontrgerilla talimnamesiyle aynı!

SADAT’ın eğitim ve kursları ile, NATO’nun Türkiye’de kurdurduğu SüperNATO’nun talimnamesi aynı özellikleri taşıyor.

12 Mart 1971’den sonra Türkiye kamuoyunun “Kontrgerilla” olarak tanıdığı bu kuruluşun ST 31-15 adıyla bilinen talimnamesi, Türkiye‘de ilk kez 1964’te “hizmete özel” olarak yayımlandı.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının imzasıyla ve “Sahra Talimnamesi 31-15” adıyla yayımlanan talimname, ABD Kara Kuvvetleri’nin “Field Manual 31-15” adıyla kullandığı belgenin birebir çevirisiydi.

Talimnamede gayrinizami harp unsurlarının yani kontrgerilla elemanlarının tedhiş, sabotaj, suikast gibi eylemler yapabileceği ve öldürme yetkisi olduğu vurgulanıyordu.

*** *** ***
Bilgiler iki farklı MİT kaynağından!

Aydınlık bugün, Suriye’deki iç savaşın perde arkasına ait önemli bir dosyayı açıklamaya başlıyor.

Dosyamız, Suriye’de iç savaş çıkaran çeteleri eğiten ve silahlandıran İslamcı Kontrgerilla’yla ilgili.

İlk bölümde İslamcı Kontrgerilla’nın nasıl ve kimler tarafından kurulduğunu, hangi “hizmetleri” yürüttüğünü anlatacağız.

Önce Aydınlık bu bilgilere nasıl ulaştı, nerelerden topladı o konuda okuyucularımıza bilgi vermek istiyoruz.

İlk bilgi, önemli bir MİT kaynağından geldi. Kaynak özetle şunları söyledi:

“Adaleti Savunanlar Derneği diye bir dernek var. Oradan, buradan gelen paralar Suriye muhalefetine bu dernek üzerinden dağıtılıyor.”

İlk tepkimiz “itiraz” şeklinde oldu:

“Adaleti sevenler falan diyorsunuz, belli ki bunlar hukukçu, avukat falan. Avukatlarla gizli operasyon yürütülmez, bir yanlış anlama olmasın.”

MİT kaynağı ısrar etti:

“Adlarına bakmayın, pek hukukla uğraşmıyorlar. Zeten başlarında emekli bir İslamcı general var. Bir araştırın, başka şeyler de görürsünüz.”

Doğrusu, bir süre bu bilgiyi üzerinde pek durmadık. Fakat başka bir vesileyle derneği araştırma ihtiyacı doğdu.

Araştırdıkça büyük ve önemli bir organizasyonla karşılaştık.

Elimizdeki dosya kabardıkça kabardı. ASDER ve çevresindeki kuruluşlar boylu boyunca Suriye operasyonlarının içindeydi.

ABD’nin Irak işgali sırasında örtülü operasyonlarda ve “pis” işlerde kullandığı ünlü Blackwater gibi, aslında devletin uzantısı olan, “özel” bir şirket vardı karşımızda.

Bir başka MİT kaynağına sorduk elimizdeki bilgileri. İkinci kaynak elimizdeki bilgileri hem teyid etti, hem de yeni bilgiler verdi.

Başka araştırmalarımızla birlikte Gladyo’nun önemli bir merkezi ortaya çıktı.

Kaynaklarımızdan gelecek yeni bilgilerle bu dosyayı daha da derinleştirmeyi planlıyoruz.

*** *** ***
General Tanrıverdi kim?

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, kıdemli bir özel harpçi. Bir süre Özel Harp Dairesi’de yöneticilik de yaptı.

Biyografisinde bunları açıkça yazıyor.

1996’da TSK’den kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevkedilen bir isim.

Kendisi de emekliye sevkini dini görüşlerine bağlıyor.

İslamcı görüşlerini hiçbir zaman saklamadı. AKP’yle de hep yakın ilişkiler içinde oldu.

22 Haziran 2012’de Suriye’nin Türk jetini düşürmesi üzerine, ASDER Onursal Başkanı, SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, çok sert bir açıklama yapmıştı. Tanrıverdi açıklamasında, SADAT olarak yürüttükleri örtülü operasyonları da üç maddede tek tek tarif etmişti:

“ÖSO’nun (Özgür Suriye Ordusu) organize olmasına” yani kurulmasına, eğitimine “etkin mücadelesine” yani silahlı hareketlerine destek verilmeli. Üçüncüsü ise, “özel girişimler himaye edilimeli”, yani SADAT gibi kuruluşlara “destek verilmeli, kaynak aktarılmalı” diyor.

“Muhalefetin açık ve dolaylı yollardan desteklenmesi”ni özenle vurguluyor.

Burada da SADAT’ın rolüne gönderme yapıyor.

Aydınlık - 03 Eylül 2012

Son Yazılar