erzurum_kongresi_kararlari225

Oslo Sürecini Birleşen Milli Güçler Durduracak!

İşçi Partisi Genel Saymanı Mustafa Güleç, bugün Ankara’da yaptığı basın açıklamasında, Gaziantep’te patlayan bombayla devam ettirilen Oslo sürecini, Milli Güçlerin birleşerek bozacağını söyledi. Güleç’in açıklaması şöyle:


Gaziantep’te patlatılan bomba, Oslo Masasının altındaki tekmeleşmeler bağlamındadır.

Masanın başında CIA vardır ve hiç kimse o masadan Washington’un izni olmadan kalkamaz.

Bütün mesele, masada bulunmayan Türk milletinin başına çuval geçirmenin zorluklarındadır.

Türk milleti, Türk milleti olmaktan nasıl vazgeçirilecek?

Özerklik nasıl anayasaya konacak?

PKK hükümetçikleri nasıl yasallaştırılacak?

Kuzey Irak’ta kurulan İkinci İsrail nasıl resmileştirilecek ve genişletilecek?

TSK, nasıl komşuların üzerine sürülecek?

Bunlar, sırf görüşerek olacak işler değildir.

Türk milletinin ve Türk Ordusunun başına büyük çuvalın geçirilmesi için, Gaziantep bombası, Şemdinli saldırısı, Foça mayını yetmez, onlarcası, yüzlercesi gerekir!

Oslo müzakerelerinin özü budur.

ABD’NİN DÜMEN SUYUNDA OLANLAR BÖLÜNMEYE HİZMET EDER!

PKK’den şu veya bu biçimde hayır bekleyenler ve PKK ile masaya oturup “çözme” planına dahil edilenler (AKP ve CHP), yaptıklarının hesabını veremeyeceklerdir.

Kılıçdaroğlu, bu konuda AKP’ye muhalefet edeceğine, Oslo Masasının sandalyesiz katılımcısı olmuştur.

ABD’nin Gaziantep eylemi için en uygun örgüt PKK’dir.

PKK, ABD’nin koruması altındaki Kandil’dedir.

PKK, Oslo Masasında, CIA ise, masanın başındadır.

PKK, Meclistedir. ABD ise, PKK’yi yasallaştırmanın baş mimarıdır!

PKK, özerlik peşindedir. ABD özerklik programının patronudur!

PKK, Suriye’nin küçük bölücüsü, ABD ise büyük bölücüsü.

Bombaların üzerinde “Made in USA” damgası aramanın bir âlemi var mı?

PKK, bu iş için El Kaide’den çok daha elverişli bir alettir.

SURİYE’NİN BÖLÜNMESİ, ABD İÇİN DE PKK İÇİN DE STRATEJİKTİR!

Suriye’nin parçalanmasını açıkça bir hedef olarak belirlemiş olan, dış güç ABD’dir.

Yine Suriye’nin parçalanmasında rol talep eden bölge gücü de, PKK’dir.

Suriye’nin bölünmesi, ABD için de PKK için de stratejiktir.

Bu önlenirse, ABD’nin bölgedeki denetimi biter, PKK ise kökten biter.

Suriye’nin bölünmesi, bugün PKK için bir ölüm kalım sorunudur.

Çünkü Suriye kalesinin korunması, Türkiye’nin bütünleşmesini getirir.

O zaman Türkiye’yi bölme planı da çöker; Irak’ı bölme planı da çöker.

BOP Eşbaşkanlığı yıkılır; Türkiye Kemalist Devrim rotasına girer.

Türkiye, bölge ülkeleriyle işbirliğine gider ve PKK’nin teslim olmaktan başka çaresi kalmaz.

ÇÖZÜM : ATATÜRK’TE BİRLEŞMEK!

Emperyalizmin işbirlikçileriyle millî birlik olmaz!

Suriye’ye karşı Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller ile birlik, ABD cephesinde birliktir ve millete karşıdır.

Kendisine Millî diyen güçler, milleti birleştirmek için ABD işbirlikçilerine karşı kararlı bir tavır almak durumundadırlar.

“Atatürk’te Birleşmek”, milleti birleştirmenin temelidir ve millî devletin ve vatanın tasfiyesine karşı cepheden mücadeledir.

Cumhuriyeti, vatanın bütünlüğünü ve milletin özgürlüğünü savunmak için Sıcak Para Diktatörlüğü ile hesaplaşmak zorunludur.

Süreç, bu hesaplaşmaları hızla önümüze getirmektedir.

Millî güçlerin Türkiye’nin bölünmesine karşı “Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla Atatürk Programında birleşme zamanı gelip dayatmıştır.

Türkiye öndersiz, örgütsüz değildir.

İşçi Partisi’nin, millî devrimci çözümü parlamakta ve hızla büyümektedir.

Mustafa GÜLEÇ - 28 Ağustos 2012 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar