hayali_harita_bop_haritasi225

Psikolojik Savaş ve Türkiye!

Savaş, savaş yöntemleri; farklı odaklarca ve görevlendirilen farklı kişilerce, dile getirilir.

Kimisi bu psikolojik savaşın kaynağı, kimi ise hedefi, kimileri de farkında olmadan aletidir.

Psikolojik savaş, topyekûn savaş, psikolojik savaş ve teknikleri, psikolojik harekât konusunda yazanların kimliklerini, özgeçmişlerini çok iyi bilmek, doğru analiz etmek gerekir.

Psikolojik savaş; her şeyin mubah olduğu, her kesimin iddia ettiği kansız bir savaş türüdür.

Psikolojik savaş; hem sıcak hem soğuk savaş dönemlerinde yapılan, yapılabilen karşı tarafın sinir sistemine, düşünce yapısına yönelen mücadele yöntemidir. Çoğunlukla uzun dönemli olarak planlanır.

Psikolojik savaş; düzenli orduların ilgili birimleri, sivil emniyet güçleri, siyasi partiler, hükümetler tarafından kullanıldığı gibi tek bir kişinin bir kişiye yönelik olarak uygulaması şeklinde de olabilir.

Psikolojik savaş; geçmişteki örneklerinden olan işgal edilmiş veya edilecek topraklar üzerindeki yerleşim birimlerine uçaklarla atılan propaganda içerikli yazılardan günümüzdeki beyin kontrol sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yer almaktadır

Psikolojik savaş; özellikle barış zamanlarında yapılan, kimi zaman kelimelerle kimi zamansa tezgâhlanmış eylemlerle yapılan silahsız yıldırmadır.

Psikolojik savaş; kimi zaman bir yerde patlayan bomba, kimi zaman basında çıkan haberlerle, kimi zamanda halktaki farklı görüş içinde bulunan insanların görüşlerinin sağlamlaştırılıp sıyrılması esasına dayanan savaş biçimidir.

Psikolojik savaş; kitle iletişim araçlarıyla teknolojik dijital verilere dayalı yazılı ve görsel medya ağı ile zihinlerde oluşturulan imajlarla insanları yönlendirmede en etkin yöntemdir.

Psikolojik savaş; silahlı bir harekâta girişmeden, farklı araç ve yöntemlerle, bir ülkenin, rejimine, topraklarına ve kaynaklarına, ulusal kültürünün meydana getirdiği bütünlüğüne karşı, bizzat o ülkenin mensuplarını kullanarak yürütülen bir saldırı ve savaş türüdür.

Psikolojik savaş; savaşın rahat ve kolaylıkla yürütülebilmesine uygun koşullar sağlar.

Psikolojik savaş; olağanüstü durum veya savaşta, iletişim araçları ve diğer araçların düşman üzerinde baskı yaratmak ve düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki grupların ve diğer hedef alınan toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu veya oluşuz yönde etkileme kamacıyla kullanılmasıdır. Amaç; düşmanın harekâta devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden bütün çabaları desteklemektir.

Psikolojik savaş yönteminde; yıldırmak, bölmek, itibarsızlaştırmak ve nihayetinde etkisizleştirmek önemlidir.

Psikolojik savaş amacında; bazen halkın etnik yapısını, bazen siyasi görüşlerini, bazen de inançlarını tetikleyerek caydırmak, yönlendirmek, kışkırtmak vardır.

Şer güç odakları; psikolojik savaşı küçümseyenlerin teşkil ettiği görüntüyü de olumlu olarak değerlendirerek, bu ortamı da güçlendirmeye çalışır. Psikolojik savaşa dikkat çekip, tehlikeyi gösterenleri de itibarsız hale düşürmek, bu savaşın mekanizmalarından biridir.

Psikolojik savaşın tetikçileri; işini, kendisinden bilgili veya yetkili kişilere bırakmak gibi kolay yolu seçen insanlar, elde edilmek ve yanıltılmak bakımından en uygun haldekilerdir.

Küresel odakları; kitle iletişim teknolojilerini kullanan küresel psikolojik savaş uzmanları beyinleri sürekli kontrol altında tutmaktadır. Televizyon, bilgisayar, sinema ve basın vasıtasıyla evlerin en mahrem noktalarına kadar ulaşıp fikir ve düşünceleri yönlendirmekte ve insanları her istenileni yapacak birer robot haline dönüştürmektedirler.

Küresel güçler; kendi tank, top ve askerlerini kullanmadan Türkiye üzerindeki milli çıkarlarını işbirlikçileri kullanarak kolaylıkla elde etmektedirler.

Küresel Güçler; Anadolu’da binyıldır bir arada yaşayarak et-tırnak misali kaynaşmış Türk Milleti’nin bütün etnik unsurlarını birbiri ile çatıştırmakta ve kardeşkanı dökmektedirler.

Küresel güçler; halk üzerinde psikolojik savaş yöntemlerini ve teknikleri uygulamaktadırlar. Psikolojik savaş tehditlerine karşı koymak için halk bilgili ve bilinçli kılınmalıdır.

Her devlet; gündelik yaşantıyı yönlendirmek, uluslararası ilişkileri şekillendirmek için, düzenli olarak savaş stratejilerine göre davranır ve psikolojik savaşın gereklerini yapar.

Bilinmesi, anlaşılması ve gereğine göre hareket edilmesi gereken temel gerçekler açıktır.

Türkiye’nin, dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yapılandırmaya çalışan küresel güçlerin doğrudan hedefi  ve çok yönlü psikolojik savaş tehdidi ile karşı karşıyadır.

Türkiye; küresel psikolojik tehditlere karşı tamamen savunmasız durumdadır. Bölgesel ve küresel devletlerin planlı psikolojik savaş tehdidi altındaki Türkiye bu saldırıları karşılayacak tarihsel birikime tecrübeye ve yetişmiş insan unsuruna sahiptir.

Milli Güçler; Türkiye’nin kendi içinde kurgulanan ve çevresinde oynanan oyunlarda bugün sadece seyirci durumunda dağınık ve şaşkınlık içinde bulunmaktadır.

Milli Güç unsurları; topyekûn saldırı ile her ne kadar dağıtılmış görünse de, küresel merkezlerden aldığı ödevleri yerine getirmekten başka bir işlevi olmayan işbirlikçi şebekenin korkak olduğunu, suçluluk psikolojisi içinde rahat olmadığını bilmeli ve anlamalıdır.

Milli Güç Unsurları; kaos ortamından, şaşkınlıktan, panik halinden süratle sıyrılmalıdır.

Türk Milleti tarih boyunca; sahip olduğu milli güç potansiyeli dolayısıyla oyun kurucu ve yönlendirici dünya devletidir.

Günün Sözü: Ne yaptığını bilen insanlar, güç sahiplerinin her zaman korkusudur.

Nurullah AYDIN  - 02 Ağustos 2012 - Ankara

Son Yazılar