terorist_yatagi_incirlik_ussu_kapatilsin225

Türkiye'deki Terör Kampları Kapatılsın!

Suriyeli Teröristleri Yöneten ABD Adana Başkonsolosu Darnell Sınırdışı Edilsin!


İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, bugün Ankara’da bir basın açıklaması yaparak, ABD Adana Başkonsolosu Daria Darnell’in istenmeyen adam ilan edilerek, sınırdışı edilmesini ve İncirlik Üssü’ne el konularak, Hatay ve Kilis’te bulunan kampların kapatılmasını istedi. Özbey’in açıklaması şöyle;

*** *** ***
TERÖRİSTLER İNCİRLİKTE EĞİTİLİYOR!

Kardeş ve dost Suriye’de iç karışıklıklar yaratan teröristler Adana’da ABD’nin İncirlik Üssü’nde eğitilmektedir.

Üs’de bu güne kadar 5000 çapulcu teröristin Amerikalılar tarafından eğitilip Suriye’ye gönderildiği öğrenilmiştir.


*** *** ***
BAŞKONSOLOS İŞİN BAŞINDA!

Teröristlerin eğitimi ve Suriye’ye sevki faaliyetini ABD Adana Başkonsolosu Daria Darnell yönetmektedir.

Darnell’in bir diğer özel görevi de bölücü terörü doğrudan müdahalelerle yönlendirmektir.

*** *** ***
PARALI ASKER TOPLANIYOR!

Geçtiğimiz hafta sonunda, bir grup sözde “Özgür Suriye Ordusu” “generali”, yanlarında jandarma görevlileri olduğu halde, Hatay’daki 3 mülteci kampına gitmişlerdir.

Burada gönüllü asker toplama girişiminde bulunarak, 50 gencin adını kaydetmişlerdir.

Bu sözde “general” teröristler, belirlenecek kişilerin Adana’daki Eğitim Kampında eğitileceklerini ifade etmişlerdir.

*** *** ***
ERDOĞAN - GÜL DE İŞİN İÇİNDE!

Erdoğan-Gül ikilisi de işin içindedir. Başkonsolos Darnell’in başında bulunduğu bu düşman faaliyeti Erdoğan-Gül iktidarının bilgisi ve izni dahilinde yürütülmektedir.

Ülkemiz içinde kardeş ve dost Suriye’ye karşı yıkıcı terör faaliyetlerinin örgütlenmesi kabul edilemez.

Suriye’ye düşmanlık Türkiye’ye düşmanlıktır.

Suriye’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir.

*** *** ***
BÜYÜK SUÇ : YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA!

Erdoğan-Gül ikilisinin bilgisi içinde yürütülen bu faaliyetler Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. TCK’nın “Yabancı devlet aleyhine asker toplama” başlıklı 306. Maddesi şöyledir;

“Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu faaliyetler aynı zamanda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen 302. Maddedeki “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası öngörülen 304. maddedeki “Devlete karşı savaşa tahrik” fiillerini de kapsamaktadır.

*** *** ***
DARNELL SINIRDIŞI EDİLSİN! İNCİRLİK’E EL KONULSUN! KAMPLAR KAPATILSIN!

ABD Adana Başkonsolusu Darnell “istenmeyen adam” ilan edilerek, ülkesine gönderilmelidir.

Terör yatağı ABD İncirlik Üssü’ne el konulmalı, Amerikan askeri varlığına son verilmelidir!

Hatay ve Kilis’teki terörist kampları derhal kapatılmalıdır!

Erdoğan-Gül iktidarı Suriye’ye düşmanlık faaliyetine derhal son vermelidir.

İç karşıklığın sona ermesi ve ülke güvenliğinin sağlanması için Suriye Hükümetine her konuda yardımcı olunmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, komşuya düşmanlık, vatana ihanettir!

Hasan Basri ÖZBEY - 01 Ağustos 2012 - İşçi Partisi

Son Yazılar