abdulgul_yuce_divanda_ergec_yargilanacak225

Abdullah Gül Vatana İhanet Suçu İşlemiştir!

İŞÇİ PARTİSİ OLARAK YÜCE DİVAN SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ!

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında Suriye'deki teröristleri cesaretlendiren Abdullah Gül'ü kınadı.

Gül hakkında Yüce Divan sürecini başlatıklarını açıkladı. Özbey sözlerine şöyle devam etti:

Abdullah Gül’ün Suriye devletinin üst düzey yöneticilerinin katledilmesiyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklama, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı için endişe ve utanç vericidir.

Komşu ülkenin Milli Savunma Bakanı, Yardımcısı ve İçişleri Bakanı gibi en üst düzey yöneticileri alçakça bir terör saldırısıyla katledilmiştir.

Böyle bir saldırı karşısında bir devlet adamı, önce insanlık, sonra devlet adamı terbiyesi ve nezaketi, en nihayet devletler arası ilişkilerin edep ve erkânı gereği üzüntüsünü dile getirir, başsağlığı diler. Abdullah Gül ise, terörü kınayacağı yerde, terör eylemini gerçekleştirenlere cesaret vermiş, Suriye devleti yönetimini “gayri meşru” ilan etmiştir. Gül’ün açıklamaları, kabalığın da ötesinde, suç teşkil etmektedir. Abdullah Gül, açıklamalarıyla Türk Ceza yasasında açıkça tanımlanan suçları alenen işlemiştir.

*** *** ***
Devlete karşı savaşa tahrik!

Türk Ceza Kanunu’ nun 304. Maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.”

*** *** ***
Komşu devlete karşı hasmane hareket!

Yine TCK’nın 306. Maddesinde; “Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı ( ...) hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir” denilmektedir.

*** *** ***
Terör eylemi yapanlarla ortak amaç!

Abdullah Gül, yaptığı açıklamalarla Suriye Devleti yöneticilerine yapılan terör eylemlerini yapan ve yaptıranlarla ortak amaçlar taşıdığını açıkça itiraf etmiştir.

Zaten Amerikan gazeteleri dahil, artık bütün dünya basını, Suriye’deki terör eylemlerini örgütleyen ve silah sağlayan ABD güdümlü yönetimlerin başında Abdullah Gül-Tayyip Erdoğan iktidarını saymaktadır.

*** *** ***
CIA ve MOSSAD’ın parmak izleri!

Ancak, dün sahnelenen terör eyleminde, bugüne kadarki çapulcu teröründen farklı olarak, doğrudan doğruya CIA ve MOSSAD’ın parmak izleri saptanıyor. İran, Lübnan, Irak ve Suriye devlet yönetimlerinin bu saptamayı paylaştıkları belirtilmektedir. BOP Eşbaşkanlığı’na bağlı gizli servislerin de işin içinde olduğu, yine bölge devletlerinin ortak saptaması.

*** *** ***
Manzara Suriye’den çok Türkiye için kaygı verici!

Bu olay, Türkiye’nin yönetim makamlarını işgal edenlerin ABD’ye gizli anlaşmalarla bağlandıklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Bizzat Abdullah Gül, 2 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı Powell ile “2 sayfa 9 maddelik bir gizli” anlaşma yaptığını ağzından kaçırmıştı (Vatan, 24 Mayıs 2003).

Abdullah Gül, bu itirafıyla kendi görevini tanımlamanın ötesinde, Türkiye’nin başına açacakları belaları da ilan etmiştir.

Türkiye, bu tip sözde devlet yetkililerinin saltanatları uğruna, bugün kanlı maceraların eşiğindedir.

*** *** ***
Suç vatana ihanet kapsamında!

İşlenen suçlar “vatana ihanet” tanımlamasına girmektedir. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edenlerin ceza sorumluluğunu saptayacak süreci işletme gereği vardır. TBMM’nin Yüce Divan sürecini başlatması için, TBMM Başkanlığı’na ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurumuzu birkaç gün içerisinde yapıyoruz.

Abdullah Gül’ün Suriye’ye karşı terör ve savaş kışkırtan eylemi ve “ 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma” gibi kesin kanıtlar, Yüce Divan sürecini başlatmak için fazlasıyla yeterlidir.

Abdullah Gül, Yüce Divan yargılamasından kurtulamayacaktır.

Hasan Basri ÖZBEY - 19 Temmuz 2012 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar