hasan_basri_ozbey19_225

İşçi Sınıfı AKP’yi Yıkacak!

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, bugün Ankara’da bir basın açıklaması yaparak, iktidarın kıdem tazminatının fiilen kaldırılmasına yol açan kanun taslağına tepki gösterdi.

Özbey açıklamasında şunları belirtti:

Cumhuriyet yıkıcısı AKP, işçi sınıfının kazanılmış ve vazgeçilmez hakkı olan kıdem tazminatını kaldırmak üzere yeni bir atak başlatmıştır. Bu kapsamda Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Zafer Çağlayan tarafından hazırlandığı söylenen 24 maddelik kanun taslağı ortaya çıkmıştır.

Tayyip Erdoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı bile dışlayarak yakın ekibine hazırlattığı taslakta, kıdem tazminatı yok edilmektedir.

Emek düşmanları yasaya, “Kıdem Taminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun” adını vermişler. Aldatma, kanunun adıyla başlamaktadır. Kıdem tazminatının işçinin bireysel hesabına yatırılacağı algısı ile millet yanıltılmak istenmektedir. Kıdem tazminatının yatacağı hesap, işçinin değil, yandaş fon yöneticisi şirketlerin kasasıdır.

KIDEM TAZMİNATI FONU ÖZEL ŞİRKETLERE!

Taslağa göre, kıdem tazminatı fonu, Hükümet tarafından ruhsat verilecek özel şirketler tarafından yönetilecek. Şirketi işveren seçecek, işçi ise hangi yatırım aracında değerlendirileceğini.

KIDEM TAZMİNATI ÜÇTE BİRE İNİYOR!

Kıdem tazminatı hesaplaması da değiştirilerek, kıdem tazminatı tutarı üçte bire indiriliyor. Yıllardır uygulanan kıdem tazminatına esas alınacak giydirilmiş ücretten vazgeçilerek, ödenen prim ve bunların nemaları esas alınmakla işçinin alacağı kıdem tazminatı üçte bire indirilmektedir.

KIDEM TAZMİNATINA 15 YIL ŞARTI VE 5 YIL ERTELEME!


Taslağa göre, işçinin fonda biriken kıdem tazminatının yarısını alabilmesi için asgari 15 yıl çalışmış olması gerekiyor.

Kıdem tazminatının tamamını almak ise, 5 yıl süreyle işsiz olmak veya emekli olmak şartına bağlanıyor.

Kıdem tazminatını yarısını almak için bile 15 yıl beklemek, 5 yıl işsiz kalmak ya da, son şart olarak ölmek gerekecek.

İŞVEREN PRİM ÖDEMEZSE KIDEM TAZMİNATI YOK!

İşveren, işçinin prime esas ücretinin yüzde dördünü fona yatıracak. İşverenin, fona prim ödememesi halinde işçi kıdem tazminatı alamayacak. Yine işyerinin kapanması, işverenin iflası hallerinde de işçi kıdem tazminatı alamayacak.

İŞÇİ SINIFI AKP’Yİ YIKACAK!

Özelleştirme ve taşeronlaştırma şampiyonu olan, hava iş kolunda grev hakkını yasaklayan Tayyip Erdoğanlar, bölücü ve gerici uygulamalarının yanı sıra emek düşmanlığını da sürdürmektedir. Şimdi de işçinin kıdem tazminatına göz dikmişlerdir.

Cumhuriyet yıkan, sıcak para diktasını kuran ve Türkiye’yi bölen BOP Eşbaşkanlığı, yarattığı büyük krizin faturasını, emekçilerin sırtına yıkmak istemektedir.

Nafile çaba!

AKP, emekçilere genel grevi dayatmaktadır.

Tayyip Erdoğanlar, işçi sınıfından en sert cevabı alacaklardır.

Emekçi hareketi, AKP iktidarını yıkacaktır!

Cumhuriyet hareketi ile birleşmekte olan emekçilerin, halkın hükümetini kuracağı günler yakındır.

Hasan Basri ÖZBEY - 12 Temmuz 2012 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar