ergenekon_tertibi_amerikan_plani225

Yüzde 85’in onurlu, demokrat ve milli duruşu!

TESEV’e (İshak Alaton’a), (The) Taraf’a (Yasemin Çongar’a),The Economist’e (Amberin Zaman’a), Yandaş ve Candaş Medyaya, F Tipi Örgüte,BDP’ye (Kravatlı PKK’lılara) ve de AKP’ye (Eşbaşkana) kötü haber:


Her 100 Türk vatandaşından 85’i ABD’nin politikalarından rahatsız!

CIA ve NED’den doğrudan ve dolaylı olarak para almak suretiyle Türkiye’de asimetrik psikolojik harekat yürüten “etki ajanı” kişi, dernek, medya ve diğer kuruluşların cansiperane faaliyetleri Türk milletinin beynini yıkamaya ve/veya bakışını bulandırmaya yetmemiş görünüyor.

ABD merkezli PEW araştırma kuruluşunun her yıl birçok ülkede düzenli olarak yaptığı son araştırma sonuçları Türklerin ABD’nin politikalarına bakışının çok büyük oranda olumsuz olduğunu ortaya koydu.

Son olarak, 13 Haziran 2012 tarihinde yapılan The Pew Global Attitudes Project (Küresel Tutumlar Projesi) Türkiye’deki işbirlikçi -etki ajanı- psikolojik harekat yürütücülerin başarısız olduğunu, Türk milletinin aksi yöndeki yoğun yayın ve faaliyetlere rağmen ABD’nin gerek Türkiye’ye, gerek bölgemize, gerekse dünyaya yönelik politikalarına hiçbir şekilde güvenmediğini ve onaylamadığını ortaya koydu.

Türklerden ABD’ye ve genel olarak dış politikasına olumlu bakanların oranının sadece yüzde 15 olduğu, Başkan Obama’ya Türklerin duyduğu güveninde hızla eridiği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre 2009 yılında yüzde 33, 2010 yılında yüzde 23 olan Başkan Obama’ya duyulan genel güven Türkiye’de 2011 yılında yüzde 11’e düşmüş görünüyor.

Başkan Obama ve ABD’nin Ortadoğu politikalarını onaylayan Türklerin oranı sadece yüzde 8, İran politikalarını destekleyen Türklerin oranı yüzde 5, İsrail ve Filistin politikalarını destekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 6’da kaldı.

Türk milletinin yüzde 85’inin ABD ve Başkan Obama’nın Türkiye’ye ve bölgeye yönelik politikalarını onaylamadığı ve rahatsız olduğu anlaşıldı.

Aynı eğilim genelde Avrupa ülkelerinde de görülüyor.

2009’da Avrupa’da yüzde 78 olan desteğin 2012’de yüzde 63’e inmesi de oldukça anlamlı.

Önde gelen İslam ülkelerinde, ABD politikalarına olumsuz bakanların oranı da ortalama yüzde 85’e çıkmış durumda.

ABD’nin İslam ülkelerini silah ve zor yoluyla işgal ve rejim değiştirmekte ısrar etmesi, İslam ülkelerini komşularıyla hasım haline getiren aralarına fitne-fesat sokan operasyonlarla İslam ülkelerinde mezhep kışkırtıcılığı yapan siyaseti, demokrat görünüp her türlü çifte standardı ve meşru olmayan faaliyetleri çıkarları için uygulamaya kalkışmaktan kaçınmaması, özelde Türkiye’de, genelde önde gelen İslam ülkelerinde büyük güvensizlik, şüphe ve olumsuzluk yaratmış görünüyor.

ABD masa başında, asimetrik psikolojik harekat yöntemleriyle, yılların müttefiki olan Türkiye’ye yönelik bu tür faaliyetlerini durdurmalı, demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, TSK’ya ve Türk milletine yönelik siyaset mühendisliği operasyonlarına son vermelidir.

Aksi takdirde bu son PEW araştırmasının da kanıtladığı üzere itibar ve güven yitirmeye ve Türk milletinin yüzde 85’inin olumsuz bakışını sindirmeye rıza göstermelidir.

Yok, eğer, ABD olumsuz algılanmaktan rahatsızlık duyuyorsa, Türkiye-ABD ilişkilerini müttefiklik yerine müstemleke ilişkisine çevirmeye kalkışanları, ona bu yolda kılavuzluk yapanları, işbirlikçileri, yobazları ve bölücüleri değil, Atatürk Cumhuriyetine ve Misak-ı Milliye gönülden bağlı Türk milletinin büyük çoğunluğunun sesini ve bakışını içine sindirmelidir.

ABD, Türkiye’nin “renkli Soros devrimlerinin” parayla medyayla kolayca gerçekleştirildiği bir sonradan olma devlet ve “çakma” demokrasi olmadığını, Türk milletinin nasıl köklü, iradeli, milli değerlerine sahip çağdaş bir millet olduğunu herhalde bunca yıllık müttefiklik ve dostluk süreci boyunca öğrenmiştir diye düşünmek istiyoruz.

Aşağıda Türk milletinin ABD’ye ve politikalarına güven oranını gösteren tablo yer almaktadır.

Yıl                   ABD’ye güven oranı (%)
1999 /2000                52
2002                           30
2003                           15
2005                           23
2006                           12
2007                             9
2008                           12
2009                           14
2010                           17
2011                           10
2012                           15

Ufuk SÖYLEMEZ - 17 Haziran 2012 - Aydınlık

Son Yazılar