permakulture_giris_bill_mollison225

Şebekeye bağlı olmadan yaşamak : Mümkün ama yeterli değil!

Eski püskü evim hiçbir zaman elektrik kaynağına bağlı olmadı. Bir çift foto-voltaik güneş paneli ile çalışır ve odun ateşi ile ısınır. Kullanılan tüm su yağmur suyudur.

Sebze bahçem, meyve ağaçlarım ve tavuklarım var. Pompa ve düzenek 12 Volt güneş enerjisiyle çalışıyor. Bisiklet ya da trenle işime haftada bir kez 25kmlik yol gidiyorum ve haftada sadece 10 km araba kullanıyorum. Hiç tatile çıkmıyorum. Avusturalya’da bir ev ortalama bir kilowatt elektrik kullanıyor, ben ise sekiz watt kullanıyorum.

Peki, bu daha az tüketime yönelik olarak düzenlenen hayat tarzı sera gazı sorununu çözmenin yolu değil mi?

Kesinlikle hayır, değil. Bu çözümün bir parçası ama ana parçası değil. Eğer iklimi düzeltmek, ülkenin fakirlik, kaynak tüketimi ve diğer çevresel sorunlarını çözmek istiyorsanız, aynı zamanda ekonomik büyümeye karşı mücadele etmelisiniz, yani kapitalizmi, daha geniş anlamda küreselleşmeyi, merkezileşmeyi, piyasa sistemini, temsili demokrasiyi, mali sistemi, büyük şehirleri, modern tarımı ve şehirleşmeyi hurdaya çıkarmalısınız.

Biraz uç mu oldu? İşte size temel argüman.

Herkes temel gerçekleri ve rakamları biliyor ama çok azı bunların ne anlama geldiğini cesaretle karşılıyor. Ortalama bir Avusturalya vatandaşına gıda, yerleşim yeri, su ve enerji temin etmek 8 hektar üretken alan gerektiriyor. Eğer 2050 yılı itibariyle, dokuz milyar insan, Avusturalya’lının şu anki yaşama standardına ulaşacak ve gezegenin üretken alanı bugunkü ile aynı oranda kalacaksa, kişi başına düşen alan 0.8 hektar olacak.

Diğer bir deyimle, bir Avusturalyalı bugün herkes için mümkün olabilecek olanın 10 kat daha fazlasını kullanılıyor.

Bu durum diğer kaynaklar için de geçerli. Son birkaç on yıllık süreçte genel olarak gıdada, balık, su, birçok endüstriyel maden, petrol ve pik kömüründe kıtlıklar gözleniyor. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak sadece 5′te 1′i zengin tüketim oranlarına sahip ve altı misli oranda insan yakında bu olanaklara sahip olmayı amaçlıyor olacak.

Ve herkes manik bir biçimde yaşam standartlarının, üretimin, tüketimin ve GSYİH’nın yükselmesiyle saplantılı hale gelmiş durumda. WWF’nin rakamlarına göre, yıllık standart %3′lük büyüme hızıyla, 2050 yılında kaynak talebini karşılamak için 20 tane daha gezegene ihtiyacımız olacak.

Şebekeye bağlı olmadan yaşamak enerji kaynağının tamamen ortadan kalkması değil… Güneş panelleri bu hayat tarzının ayrılmaz parçası.

bir_mobil_photo_voltaik_panosu

Işıl ışıl ve bariz biçimde parıldayan ama göz ardı edilen husus, zengin dünyanın kişi başına düşen kaynak tüketim  düzeyi ve ekolojik etkisinin, sürdürülebilir düzeyden çok uzakta olduğu, ya da makul teknik düzenlemelerle bir dereceye kadar sürdürülebilir hale getirilebileceği. Yeşilci olanların çoğu da dahil olmak üzere, insanlar, aşırıya kaçmanın derecesinin büyüklüğünü ya da büyük sorunları çözmek için değişim gereksiniminin ne derece elzem olduğunu kavramıyor.

Sorunlar temel olarak sistemimizden kaynaklanıyor, oldukça varlıklı olsa da yaşam tarzlarımızdan değil. Sıfır büyüme ekonomik sistemine geçmedikçe, kaynak tüketimimizi, şu ankinin 5′te 1′inin ya da 10′da 1′inin altına indirmemiz mümkün değil. Bu da, faiz ödemesinin olmadığı bir ekonomik sistem demektir.

Bu mevcut mali sistemi ve yeniliği, girişimi, iş ve yatırımı teşvik eden güçleri ve daha çok refah arayışını yıkmak zorundayız demek. Kapitalizmi yıkmanın da ötesinde, bu, batı kültürünü 300 yıldır şekillendiren bazı temel fikirlerin (mesela ilerlemenin tanımı) ve değerlerin (zengin olma gibi) tamamen terk edilmesi demek.

Eğer istersek kolayca yapabiliriz. Benim sistemim, “Daha Basit Yol” (kitabımda detaylı olarak aktarılıyor), şu an mevcut tüketici keşmekeşliğinden daha kaliteli bir yaşamın olabileceği, yerel ve sıfır büyüme ekonomisiyle mevcut banliyö ve şehirlerimizi kendine yeten, kendi kendini yöneten hale dönüştürdüğü örneklerden sadece bir tanesi.

Evet, önemli bir kısmı hane halkı ve toplumsal düzeyde tutumlu, kendine yeten, işbirlikçi yöntemlerin kabulü. Ama benim çalıdan yapma ev tercihim kadar öte bir noktaya gitmeye gerek olmayacaktır. Hala elektrik sistemlerimiz, (küçük) şehirlerimiz, (bazı) ticaret ve ağır sanayi, tren yolu ağları, (küçük ve şehir meclislerinin kontrolünde) merkezi devlet, üniversiteler, profesyonel işler ve şu an sahip olduğumuzdan sosyal kullanımı daha yararlı yüksek teknoloji araştırma ve geliştirmemiz olabilir. Para kazanmak için sadece haftanın bir günü çalışmaya ihtiyacınız olabilir.

kendi_kendine_yeten_bir_yerlesim_yeri_avustralya225

Eko-köylerde yaşayan birçok insan az ya da çok gereksinim görülen biçimde yaşıyor. Birçoğu şehir ve banliyölerini daha kendine yeten ve kendini yöneten yerel komünitelere dönüştürme niyetinde.

Ama bu cesaretlendirici başlangıçlar henüz daha önemli hedeflere odaklanmış değil. Gezegenin korunmasına gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız vites küçültme konusunda kendi kendinizi üzmeyin, ama eninde sonunda büyük yapısal ve kültürel değişimi sağlamamız için gerekli odak ihtiyacı konusuna insanları çekecek bakış açısıyla yerel topluluğunuzun bahçesine katılın.

*Çevirmen Notu: “Living off the Grid” başlığı, yazı, elektrik özelinde başladığı için “Şebekeye Bağlı Olmadan Yaşamak” olarak Türkçeleştirilmiştir. Batı ülkelerinde “kendi kendine yeterek yaşayan kişi ve toplulukları” tanımlamada kullanılan bir terimdir ve elektrik kullanımıyla sınırlı değil. Bir anlamda bir “akım” olarak kabul edilebilir. Living-off-the-grid konusunda daha fazla bilgi için: www.off-grid.net

Frederick TRAINER
Yeşil Gazete için çeviren: Eren ATAK - 07 Şubat 2013

Kaynak : http://www.yesilgazete.org/?p=73875


Yazının özgün hali (ingilizce) :
By Frederick TRAINER , from the Conversation

http://www.celsias.com/article/living-grid-possible-its-not-enough-fix-climate-ch/

*********************************************************************************************

Living Off the Grid is Possible - But It's Not Enough to Fix Climate Change!

My old house has never been connected to the electricity supply. It runs on a couple of photo voltaic (solar) panels and is warmed by firewood. All water used is rainwater.

offgrid conversation I have a vegie garden, fruit trees and chickens. My pumps and machinery run on 12 volt solar electricity. I travel 25km to paid work once a week, by bicycle and train, and drive about 10km a week. I never go away on holidays. The average Australian household uses about one kilowatt of electricity; I use eight watts.

So isn’t downshifting to less consuming lifestyles the way to solve the greenhouse problem?

Emphatically, no it isn’t. It’s part of the solution but not the main part. If you want to fix the climate, developing nations' poverty, resource depletion and other environmental problems you will also have to totally scrap economic growth, and therefore capitalism, and largely scrap globalisation, centralisation, the market system, representative democracy, the financial system, big cities, modern agriculture and urbanism.

A little extreme? Here’s the core argument.

Everyone knows the basic facts and figures, but few face up to what they mean. To provide the average Australian with food, settlement area, water and energy now requires about eight hectares of productive land. If by 2050, nine billion people were to have risen to the present Australian “living standard”, and the planet’s amount of productive land is still the same as it is today, the amount available per capita will be about .8ha. In other words Australian’s today are using ten times the amount that will be possible for all.

It’s much the same for all other resources. There are already scarcities regarding food in general, fish, water, most industrial minerals and petroleum, with estimates of peak coal occurring within a few decades. Only about one fifth of the world’s people have rich world consumption rates, and six times as many will soon be aspiring to them.

And yet, everyone is manically obsessed with constantly increasing “living standards”, production, consumption and GDP. At the standard 3% per annum growth rate, according to WWF figures we will need more than 20 planet earths to meet 2050 resource demands.

offgrid conversation Living off-the-grid is not completely without a source of energy … solar panels are an integral part of the lifestyle.

The glaringly obvious yet ignored point is that rich world per capita levels of resource consumption and ecological impact are far beyond levels that that are sustainable, or that could be made sustainable by any remotely plausible technical fixes. People, including most of the green ones, do not grasp the magnitude of the overshoot, nor the significance of the change required to solve the big problems.

The problems are being caused primarily by our systems, not our lifestyles although these are far too affluent. It’s not possible to get resource consumption down to one-fifth or one-tenth of present levels, unless we not only shift to a zero growth economic system, but to one with a far lower level of GDP. That means an economy in which there can be no interest paid.

That means we have to scrap the present financial system, and the forces driving innovation, incentive, work and investment, and the quest for greater wealth. It means much more than scrapping capitalism; it means completely abandoning some of the fundamental ideas (like the definition of progress,) and values (such as getting rich) that have driven Western culture for 300 years.

We could do it, easily, if you wanted to. My system, The Simpler Way (detailed in my book  ), is one whereby we transform our present suburbs and towns into highly self-sufficient and self-governing local and zero-growth economies, in which the quality of life would be higher than it is now in the consumer rat race.

Yes, an important part must be the willing acceptance of frugal, self-sufficient, cooperative ways at the level of the household and community. But it would not be necessary to go as far as I choose to on my bush homestead. We could still have electricity grids, (small) cities, (some) trade and heavy industry, railway networks, a (small) central state (under the control of town assemblies), universities and professional skills, and more socially useful high tech research and development than we have now. You might need to work for money only one day a week.

Many people in eco-villages   more or less live in the required ways now. Many are attempting to transform their towns and suburbs into being more self-sufficient and self-governing local communities  .

But these very encouraging beginnings are not yet focused on the crucial goals. If you really want to help save the planet don’t fret much about downshifting but join your local community garden, with a view to getting people there thinking more about the need to focus on us eventually achieving the big structural and cultural changes.

By Frederick Trainer , from the Conversation
http://www.celsias.com/article/living-grid-possible-its-not-enough-fix-climate-ch/

Son Yazılar