akp_ekonomisi_yabanciya_guzel225

Küreselleşme ve Tarım Politikalarına Yansımaları!

"Küreselleşme ve Tarım Politikalarına Yansımaları" başlıklı bir seminer sundu.

Edizer, seminerde genel olarak aşağıdaki tespitlerde bulundu:

*** *** ***
- Küreselleşmeyle beraber siyasi sınırlar kalkıyor. Ulus devletler küreselleşme için tehlike kabul ediliyor. Emperyalizmin yeni şeklidir küreselleşme.

- Kapitalist teknoloji insanlığı kontrol ediyor

- Liberalleşme bu konuda bir itici güç. Küreselleşme IMF, Dünya bankası, AB, USAID, GATT, WTO gibi kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaşıyor, ayakta duruyor

- Bankalar çiftçilere kredi veriyor sonra çiftçi kredinin fahiş karşılığını ödeyemeyince dönümlerce araziye el konuyor. Bugün Niksar'da bir banka 3000 dönüm araziye el koymuştur.

- Tarım stratejik bir sektör gıda üretimi önemli bir sektör. Toprak insanlık için, ekonomi için önemini koruyor.

- Avrupa'da toprak kirlendi, tarım yapılamayacak hale geldi

- Birkaç şirket dünya tarım ve gıda politikasını belirliyor.

- Afrika'daki tarım arazilerini küresel şirketler kapatıyorlar.

- Tarımda makineleşme yaygınlaştı.

- Dünyada temiz su kaynaklarının %70'i tarımda kullanılıyor.

- Afrika'da temiz su kaynakları çok.

- Yoksullar suya pahalıya ulaşıyor.

- Avrupa'da senelik 11milyar dolarlık dondurma üretiliyor. Bütün dünyanın temiz su ihtiyacı için 9 milyar dolar yetiyor.

- Barajlarla suyun önü kesildi. ABD'deki ırmakların sadece %2'sinin önünde baraj yok.

- Genetiği değişmeyen soya kalmadı, kanser çeşidi arttı, enerji tarımı arttı

- Fabrikasyon süreci arttı. Yeni kuşaklar gıdaların fabrikada üretildiği sanıyor.

- Türkiye'de küresel politikalarla uyumlu olarak küçük köylülük yok edilmiş, bütün tarımsal üretim sermayeye terk edilmiştir.

- IMF ve Dünya Bankası politikaları sonucu pancar, tütün gibi birçok ürüne kota konulmuş, bu ürünlere bağlı sanayi tesisleri ya kapatılmış ya da kapatılma aşamasına gelmiştir.

- Kırsaldan şehirlere göçte neredeyse son aşamaya gelinmiştir. Emekçi sınıflar güvenli yaşam alanlarından çıkmak zorunda bırakılıp sermayeye ücretli köle yapılmıştır.

- Sermayenin kâr iştahına sunulan HES inşaatları doğayı talan etmekte, tarımı da doğrudan olumsuz etkilemektedir.

- Organik gıda söylemi kapitalistlerin normal tarım faaliyetiyle ürettikleri ürünlerin zehirli olduğunun ilanıdır. Kapitalistler bu sefer organik ürün kampanyasıyla para kazanmaktadır.

- Sermaye suya, toprağa el koyarak en temel yaşam alanlarını özelleştirmiş buna bağlı olarak geniş kitleleri köleleştirmiştir.

- Bu gidişata karşı alternatif yaşam modelleri geliştirilmeli, siyasal muhalefetler üretilmelidir.

Abdullah Serhat EDİZER - 25 Kasım 2012
http://www.bakiselamlar.com/knb/

Son Yazılar