baraj dosyasi4 225 

HES Barajlar Dosyası! (4)

Plan derhal durdurulmalı!

Yazı dizimizde barajlar gerçeği ayrıntılı olarak sunduk.

Fırat üzerine peş peşe dizilen, elektirik üretimine ve sulamaya katkısı olmayan, ülkeyi borç batağına sürükleyen ve coğrafyamızı 700 km boyunca yırtan bu barajlara karşı yapılması gerekenler şunlar:

1-Ülkemizde yürütülmekte olan, özellikle ve ivedilikle, Çoruh üzerindeki baraj yapımları vakit geçirmeden durdurulmalıdır;

2- Çoruh Enerji planı uygulaması derhal durdurulmalı, plan iptal edilmelidir;

3- Durum ülkenin gerçek sahibi halka bütün açıklığıyla anlatılmalıdır;

4- Bu planları ve projeleri yapanlar, yaptıranlar, onaylayanlar, ‘olur’layanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmalı, fiillerine uyan yasalara göre cezalandırılmalıdır;

5- Ülkemiz akarsuları, yurtsever, çevre bilinci ve sosyal adalet duygusu gelişmiş, ülkenin olanak ve gereksinimlerini doğru değerlendiren planlamacılar ve mühendisler tarafından yeniden planlanmalıdır;

6- Yerleşim yerlerinin, tarım ve orman alanlarının yok edilişleri durdurmalı, kaybolanlar yeniden kazanılmalıdır.Bunun için, yapılmakta olan barajların yapılan kısımları hemen, yapılmış olan barajlar, yeni planlamaya paralel olarak açıklanacak sırayla yıkılmalıdır.

Böylelikle dünyaya bir kere daha, 1919 -1923 arasında olduğu gibi, “örnek ulus” olunacaktır.

Bunu yapan her erk, siyasi kazancın en büyüğüne sahip olacaktır. Ülkenin kurtuluşu ancak böyle sağlanabilir. Aksi takdirde bunu yapmayanlar ile mel’anetler karşısında sessiz kalanarın ülkesi hakkında tarih hükmünü, mutlaka verecektir.

coruh havzasi hes barajlari

Böyle planların bizim gibi ülkelere nasıl pazarlandığını bir ekonomik tetikçinin yazdığı itiraflarından öğreniyoruz.

Akarsuların enerjisinden elektrik elde edilmesine asla karşı değilim. Akarsularımızdan doğru plan ve projelerle, ülke sanayisini geliştirerek, birliğini pekiştirerek, sosyal hukuk devleti gereklerini yerine getirerek; vadilere dokunmadan, hatta ihya ederek, sadece aşkın suları kullanarak en az 150-200 milyar KWh (kilovatsaat) enerji elde edileceğini biliyor,kanıtlamaya her an hazır olduğumu açıklıyorum.Diplomasını alırken yemin etmiş bir mühendis, bir yurttaş olarak görevimi yapıyorum, yapacağım. Sorumluluğumun gereğini yapmam, ülkem, meslek onurum ve çocuklarım adınadır. İtici gücüm, haklı olmak, ülkemi sevmek ve korumak, meslek onurumu kurtarmak ve çocuklarımızın geleceğini güvenli kılmak; öncülerimizin, önderlerimizin bıraktığı gibi devretmek mecburiyetinden kaynaklanır.

Ettiğim yeminin gereğini yerine getirerek yurttaşlık görevimi yapıyorum. Böyle plan ve projeleri hazırlayanlar,yapımını ihale edenler, yapımını üstlenenlerin; bu planın parçası projelerde çalışanların, millet adına işleyen,özgür adalet önünde daha ağır bir şekilde suçlanmamaları için, geç kalmış olsam da, bu uyarıyı yapıyorum.Bu bilgilendirme ve “Kusursuz Enerji(!) Planı” adlı kitapta yazdıklarımın ve hesapların sorumluluğunu taşıyorum.

Adı geçen kitabın birinci baskısından, ulaşabildiğimiz herkese gönderilmiştir. Sonuç alınamayınca ikinci baskı yapılmıştır. İkinci baskıdan parti ayırımı yapmadan 174 milletveiline; DSİ nin Gn. Müdürlüğüne,Bölge Müdürlüklerine ve Şube Müdürlüklerine; İnşaat Mühendisleri Odasının bütün şubelerine, Başkanlığına; Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine; ayrıca:

Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakana, Enerji Bakanına, Orman ve Su işleri Bakanına; Genelkurmay Başkanına, Kara Kuvvetleri Komutanına, 3. Ordu Komutanına; bütün valiliklere, bütün İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına, bütün barolara gönderildi. İlgili yapımcı kuruluşlardan Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk’e, Sabancı Holding Başkanı Sayın Güler Sabancı’ya;İleri gelen medya kuruluşlarına, konuya ilgi duyacağını umduğum bir çok köşe yazarına ve yüzlerce yurttaşa gönderilmiş veya verilmiştir.

Ayrıca, Ulusal Kanal televizyonunda Ekopolitik programına 19 hafta konuyu anlatmak için konuk olunmuştur.Ancak, ilgililer, yetkililer ve sorumlular; toplumun sözcüleri, aydınlar, özellikle yazılı ve görsel basın-yayın yöneticileri, durumun vehametinin farkına henüz varamamışlardır.

Bu sebeple yetkilileri, sorumluları, ilgilileri ve yurttaşları bir kere daha bilgilendirme ihtiyacı duydum. İzlenecek hukuk mücadelesine başlangıç yapmak ve bu mücadeleye katılmak isteyenlere öncülük yapmak için bir kere daha bu yazıyı resmen gönderiyorum.

Bu bilgilendirme yazısı ve eki iki foto harita, noterde tasdik ettirilecektir. Bir suretinin fotokopileri, ülke ve kurumların yöneticilerine, denetleme görevi yapanlara, yetkili, sorumlu ve ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara, amaçlanan belirtilerek, resmen ulaştırılacaktır. Dileyene sanal ortamda da gönderilebilir.

*** *** ***
Buraya kadar okuduklarınız aşağıdakı kurum, kuruluş ve kişilere iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir!

1-Bilgi edinmeleri için Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e;

2-Ulusal boyutta olan bu konunun mecliste araştırılması ve soruşturma açabilmesi için; Büyük Millet Meclisi Başkanlığına;

3-Artvin milletvekilleri Sayın İsrafil Kışla ve Sayın Uğur Bayraktutan’a,Erzurum milletvekili Sayın Oktay Öztürk’e; İstanbul milletvekili Sayın Durmuş Ali Torlak’a ve Mahmut Tanal’a; Yalova milletvekili Sayın Muharrem İnce’ye,

4-Soruşturma açıp gereğini yerine getirmesi, Yapılmakta olan baraj yapımlarının durdurma emrini vermesi, böylelikle, sorumluluğunun daha da artmaması için; Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a;

5-Bilgi edinilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Genelkurmay Başkanlığına;

6-Gerçeği öğrenmesi, gereğini yerine getirmesi ve devam eden baraj yapımlarını durdurması; bunun sonucu, sorumluluğunun daha da artmaması için Orman ve Su işleri Bakanı, İnş. Y. Müh. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’na;

7-Gerçeği öğrenip tedbirlerini ona göre alması ve hükümet üyesi olarak sorumluluk altında kalmaması için Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız’a;

8-Gerçeği öğrenip sorumlular hakkında kamu adına soruşturma, kovuşturma açması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, belgelerin kaynağını içeren bir kitapla beraber;

9-Gerçeğin araştırılıp devletin görevlileri hakkında gerekenin yapılmasını sağlamak için Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına;

10-Devletin mali yapısına büyük zarar veren bu tür planlar hakkında soruşturma açıp gereğinin yapılması için Sayıştay Başkanlığına;

11- Açılacak bir çok davanın altındaki gerçeği görüp kararlarını daha sağlıklı vermeleri için Danıştay Başkanlığına;

12-Ülkenin Yönetimine talip olan partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İşçi Partisi genel merkezlerine.

13-Konu hakkında tekraren bilgi sahibi olmaları ve ilgililerden, yetkililerden konunun araştırılmasını istemeleri; yürüyen bir mel’anetin sessiz tanığı ve onaycısı olmamaları için Erzurum Valiliğine, Artvin Valiliğine, Bayburt Valiliğine, Yusufeli Kaymakamlığına, İspir Kaymakamlığına;

14-İl ve İlçelerinin geleceğini yakından ilgilendiren bu durum hakkında ilgilileri, yetkilileri ve sorumluları uyarması ve havzanın ve yerleşik insanlarının haklarını korumaları için Artvin, Yusufeli, İspir, Çamlıkaya, Bayburt ve Erzurum Belediye Başkanlıklarına;

15-Gereğini yerine getirip bu plan ve bütün baraj uygulamalarını derhal durdurmaları, yapımlarını denetleyen birimlerini bilgilendirmeleri bunun sonucu daha ağır bir sorumluluktan kurtulmaları için DSİ Gn. Müdürlüğüne; 26. Bölge Müdürlüğüne, 8. Bölge Müdürlüğüne;

16-İşlenen ihanet ötesi bir mel’anetin aslı faili durumuna düşmemeleri,daha ağır bir sorumluluk altına girmemeleri, bu andan itibaren yapacakları her türlü işlemin devletin aleyhine olduğunu bilmeleri; yapımın durdurulması durumunda bu tarihten sonra yapılacak imalatlar için tazminat haklarının olmayacağını bilmeleri ve ilgili alt yüklenicilerini de uyarmaları için Sabancı Holding Başkanı Sayın Güler Sabancı’ya, Enerji-Sa A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Doğuş Holding Başkanı Sayın Ferit Şahenk’e, Doğuş İnşaat A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Erg İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cengiz İnşaat Yön. Kurulu Başkanlığına, Kolin İnşaat Yön. Kurulu Başkanlığına, Limak İnşaat Yön. Kurulu Başkanlığına;

17-Bu büyük mel’anetin aslı faili durumuna düşmemeleri, salim kararlarını vermeleri için Çoruh Enerji Planı içinde yapımı devam eden yapıların yapımını yöneten proje müdürleri veya şantiye şeflerine;

18-Meslek onurlarını korumak amacıyla dava açmak ve açılacak davaya katılmaları için Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine,İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığına, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanlığına, Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına, Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığına, İktisatçılar Odası Başkanlığına, Maliyeciler Odası Başkanlığına;

19-Geleceklerini yakinen ilgilendiren bir konudan bilgi sahibi olmaları ve açılacak davaya dahil olmaları için Türkiye Gençlik Birliğine;

20-Dava açmaları ya da açılacak davalara hukuksal destek vermeleri için, İstanbul Barosu Başkanlığına, Ankara Barosu Başkanlığına, İzmir Barosu Başkanlığına, Adana Barosu Başkanlığına;

21-Büyük Bir Ulusal Sorunu halka bildirmeleri ve yargının sağlıklı yürümesi için kamuoyu önünde tartışma ortamı oluşturmaları için,Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanlığına, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine,Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine, Yurt Gazetesi Genel yayın Yönetmenliğine,Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine ve Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine;

Birer suret gönderilecektir. İnş.Müh. Naci Özen 02.10.2012- Üsküdar/İstanbul

Yurttaş Mazlum Çoruh- İnş.Müh. Naci Özen
İletişim : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GSM: 0537 201 66 89
Naci Özen - Berberoğlu sok. No: 40
İcadiye mah. Üsküdar/İstanbul

*** *** ***
Devamı sizlere kaldı!

Dört gündür sürdürdüğümüz yazı dizimizde Türkiye’deki barajlar gerçeğini gözler önüne serdik ve yeni bir tartışmanın kapısını araladık.Uzman ve okuyucularımızın katkılarıyla tartışmayı sürdüreceğiz.Aydınlık’ın sayfaları bu tartışmaya katılmak isteyen herkese sonuna kadar açık. Değerlendirme ve eleştirilerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Yurttaş Mazlum ÇORUH - 28 Mayıs 2013 - Aydınlık

Son Yazılar