rennan pekunlu3

Bilim dünyasında evrim!

Darwin’in, toplumbilim ve etik bağlamında oluşturduğu yararlılık yasasına göre,

Add a comment

Devamını oku...

rennan pekunlu3

Evrenbilimin Fosilleri...

Büyük Patlama senaryosuna göre, başlangıçta bir ‘ateşten top’ vardı.

Add a comment

Devamını oku...

rennan pekunlu3

Big Bang ve sonlu evren...

Einstein, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı.

Add a comment

Devamını oku...

Page 5 of 25