nikolas_tesla

Kabına Sığmayan Bir Dahi: Nikola Tesla

Bilim; evrenin tüm yapısının ve davranışlarının deney ve gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesiyle oluşur. Bu nedenle bilim hiçbir zaman tarihten ve kendi çağından kopuk olamaz.


Aralarında bir kap ile bu kabı dolduran sıvı gibi bir ilişki vardır. Bilim sıvıysa, çağ da kaptır. Yani bulunduğu çağ bilime şekil verir ancak bilim de o çağın içini doldurur ve onu işlevselleştirir.

Tüm bilimsel buluşlarda bulunduğu çağın etkilerini görürüz. Galileo'da, Darwin'de, Einstein'da, Marie Curie'de ve Tesla'da... Ancak bu bilim insanları kaplarını doldurmakla kalmamış, kaplarından taşarak çağlarının tabularını yıkmışlardır.

Ayrıca bu bilim insanlarının ortak noktaları, dönemlerinin yöneten sınıflarına eleştirel olarak bakmaları, etraflarındaki siyasal, toplumsal, kültürel değişimleri ve gelişmeleri yakından izleyip bizzat dahil olmaları ve bilimde tarafsız olmalarıdır.

Onlar sadece gerçekleri savundular.Yöneten sınıfların ezdiği ve uyutmaya çalıştığı halka dayattığı hurafelere, yobazlıklara ve yalanlara her zaman cepheden karşı durdular.

Tıpkı tarihsel süreçlerde olduğu gibi bilimde de kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktalarının baş aktörlerinden biri olan ve bundan tam 155 yıl önce Avusturya- Macaristan İmparatorluğunun doğusunda yani bugünkü Hırvatistan'da, Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nikola Tesla, şu an kullanmakta olduğumuz elektriksel tüm teknolojilerin yaratıcısıdır.

Elektrikte bir devrim olan alternatif akımın ve 700 çeşit buluşun patent sahibi olan Nikola Tesla'nın hayat hikayesi ; kapitalizmin insanları acımasız bir rekabete soktuğu dönemde nasıl hayatın sadece insanlığın yararına adanacağının hikayesidir.

Zenginliğin ve şöhretin tüm kapıları açılmışken bile bu zenginliği ve şöhreti sadece bilimsel buluşları için kullanmanın hikayesidir.

Alternatif akım fikrini Avrupa'da kabul ettiremeyen Tesla, Amerika'ya gidip Edison yardımıyla bunu kabul ettirebileceğini düşünmüştü. Edison ona doğru akım motorlarının ve makinelerin tasarımlarını yapması karşılığında 50.000 dolar sunmuştu. Bu para ile bir laboratuvar açıp alternatif akım motorları üzerinde çalışmayı planlıyordu. Tesla günlerce neredeyse uykusuz çalıştı. İş bitip Edison'un karşısına emeğinin karşılığını almak için geçtiğinde aldığı cevap şu olacaktı; '' Biz Amerikalıların mizah anlayışını pek bilmiyorsunuz sanırım Bay Tesla''.

Bu olaydan sonra Tesla 1 sene boyunca çok ağır şartlar altında Edison'un şirketinin yer altı kablolarının döşenmesi için kazılar yaptı. Ancak hâlâ aklında alternatif akım motorlarının yapımı bulunuyordu. En sonunda Westinghouse, Tesla'nın bu fikrini hayata geçirmesi için yardım etti.

Edison'un bütün komplo ve kışkırtmalarına karşı dünyaya alternatif akımı kabul ettirdi. Eğer hala doğru akımı kullanıyor olsaydık bugünkü teknolojiye erişebilmiş olamazdık.

Bluetooth, kızılötesi, ışın teknolojisi ve daha niceleri Tesla'nın fikirleriydi.

Daha petrolün yeni yeni kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen 200 yıl sonrasını görebilmiş ve bu doğal kaynakları tüketmeden enerji üretebilmenin yollarını aramıştı.

Bu konuda yaptığı buluşlar o dönemde çılgınlık olarak nitelendiriliyor ve petrol için yapılan savaşlardan elde edilen rantlardan dolayı kimsenin aklının ucundan bile yeni enerji kaynakları geçmiyordu.

Ancak bugün, doğal kaynakların tükenmeye başlamasıyla Tesla'nın çılgın fikirleri saklandıkları yerlerden çıkarılıyor ve uygulamaya sokuluyor.

Hayatı boyunca Yugoslavya'nın bütünlüğünü ve insanların kapitalist sistem içinde asla mutlu olamayacaklarını savunan Tesla, beş parasız öldüğünde arkasında insanlık için olağanüstü fikirler bıraktı.

Yugoslavya başkanı Mareşal Tito tarafından Belgrad'da Tesla müzesi açıldı ancak bir çok şey eksikti.

Bir çok icadı ve fikri Amerika tarafından saklandı ve Yugoslavya hükümetine teslim edilmedi. Bu saklanan icatlar; insan eliyle yapılan depremlerden, yıldırımlarla dünyanın elektriğini karşılamaya; parçacık ışın silahlarından, iklim kontrolüne; ışınlanmadan, kablosuz elektrik üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu.

Her bilim adamının buluşlarının kullanımında olduğu gibi Tesla'nın buluşlarıyla insanlık, elektrikli idamlar yapmayı, soğuk savaş hâlinde ya da sıcak savaş halinde olduğu ülkelere tehdit amaçlı toplu katliamlar yapabilecek teknolojik donanımlar kullanmayı seçti.

Ancak bir bilim adamı, anlık sonuçları kendine hedef almaz. İlerici fikirlerinin kolayca kabul göreceği beklentisini taşımaz. Onun işi toprağa tohum vermek gibidir; gelecek içindir. Görevi, gelecek nesiller için zemin hazırlamak ve yol göstermektir.

İnsanlığın kendi makinelerini doğaya zarar vermeden, doğanın çarklarına bağlayabilmesi sadece Tesla gibi kendi yaratıcılığımızı yani icat etme yeteneğimizi kavrayabilmemizle ve bunu insanlığın çıkarına kullanmamızla gerçekleşir.

Buluşlarından bazıları;


-Lazer teknolojisi,

-Robot teknolojisi,

-Dünyanın en güçlü vericisi,

-İnsan üretimi yıldırım,

-Kozmik ses dalgalarının uzaydan kaydı,

-Kablosuz elektrik üretimi ve iletimi ,

-MRI ,

-Floresan lamba,

-Neon ışık,

-Hızölçer,

-Otomobillerdeki ateşleme sistemi,

-Radar,

-Elektron mikroskobu,

-Mikrodalga fırın,

-Tüm alternatif akım elektrik sistemleri,

-Hidroelektrik santraller,

-Radyo,

-Deprem makinesi

-Telsiz,

-Uzaktan radyo kontrolü...


Elvan KONUK - 10 Temmuz 2011 - TGB AnkaraKaynaklar

1-Bilim ve Ütopya Dergisi, Mart 2000

2-Tesla: Anlaşılamamış Dahi , Margaret Cheney

3-Zamanın Ötesindeki Deha: Tesla, Margaret Cheney

4-Tesla'nın Kutusu, Samantha Hunt

5-www.teslascience.org

6-Tesla, Nikola, "The True Wireless". Electrical Experimenter, Mayıs 1919