haarp 1

Heizo Takenaka, "Çünkü Japonya deprem silahı ile tehdit edilmişti."

Geçen yıl kanadalı gazeteci Benjamin Fulford

Japonya'nın eski maliye bakanı Heizo Takenaka'ya  sormuştu "Niçin Japonya'nın maliye sisteminin kontrolünü bir grup Amerikalı ve Avrupalı oligarka terkettiniz?"

Takenaka'nın cevabı çok şaşırtıcı idi."Çünkü Japonya deprem silahı ile tehdit edilmişti."

Fulford inanmak istemiyordu fakat daha sonra japon polisi onun dikkatini çekti çünkü o konuşmuştu.Nigata şehrinde bir deprem olacaktı.İki gün sonra Nigata çevresindeki en büyük nükleer santral depremin merkezinde bulunuyordu.(6,8)

Haarp teknolojisi yapay depremler yaratır. Atmosferin stratosfer katmanına 3,6 milyar vat gücünde mikro dalgalar göndererek bunu gerçekleştirir.

Bu stratosferin kabarmasına veya büzülmesine neden olur yere veya denize daha sonra düşerek depreme sebep olur.

Bu deprem silahının kullanıldığının belirtilerinden biri gökyüzünün renkli bir şekil almasıdır.

80 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Çin'deki en son depremde hemen deprem öncesinde görüldüğü gibi.Bu depremden hemen önce bir Tayvan sateliti depremin olduğu alanın üzerinde ionosferde 50% oranında bir azalma olduğunu ölçtü.

HAARP nedir?

RADYO elektronik vericisi kısa adıyla “HAARP” araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp asıllı Amerikalı bilimadamı Nikola Tesla’nın manyetik teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonosfere gönderiyor.

Haarp, belirli bir alan üzerinde güneşten bin misli daha kuvvetli enerji gönderebilme özelliği taşıyor. Uzmanlara göre, bu yapay ışınların yeryüzünden 600 km. yüksekten yansıtılarak dünyanın herhangi bir bölgesine yönlendirilmesi durumunda HAARP, bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor.

Alaska'da Haarp istasyonu vardır. Burada 360 devasa anten bulunur.Her antenin 10 bin vatlık bir gücü vardır.Tüm antenler çalışıyor olduğunda 3.6 Gigavatlık bir güç yaratılır ve bu ionosfere yönlendirilir. Daha sonra nerede deprem veyahut tsunami yaratılacaksa bu devasa enerji o alana transfer edilir.Bu teknolojiye sadece Amerika ve Rusya sahiptir ve kullanmaktadırlar.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

” Dört Yaz Önce Ne Yaptığınızı Biliyoruz ”