halton arp teleskopu

Halton Arp’ın teleskobunu elinden aldılar...

Yaradılışın Günümüzdeki Koruyucularının Gazabı:

Halton Chip Arp 1949 yılında Harvard College’dan mezun olur. 1953 yılında California Institute of Technology’ de doktorasını tamamlar. 29 yıl süreyle Mt. Wilson ve Palomar gözlemevlerinde kadrolu çalışır. 1980 - 1983 yılları arasında Astronomical Society of the Pacific topluluğunun başkanlığını yapar. Yaptığı çalışmalardan dolayı, Helen B. Warner; Newcomb Cleveland ve Alexander von Humboldt ödüllerini alır. Günümüzde de etkin olan bilimsel yaşamına 1965 yılında başlar ve çoğu Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics adlı birinci sınıf gökbilim dergilerinde olmak üzere birçok makalesi yayınlanır. Bulguları, evrenbilimin ana akıntısındaki görüşleri çürüttüğünden ünlü gözlemevlerindeki teleskop zamanı elinden alınmış, bilimsel makaleleri yıllarca bekletildikten sonra ya basılmamış ya da basılabilmesi için “bilimsel ödünlerde” bulunması istenmiştir! Bilimsellikten ödün vermeyen Arp kendi deyişiyle, “Bilimsel sonuçların standart bilim dergilerinde yayınlanması ve tartışılması engellenince yapacak bir tek şey kalıyor : kitap yazmak” [1]. Bunun üzerine Halton Chip Arp, 1987 yılında Interstellar Media adlı yayıneviyle anlaşarak Quasars, Redshifts and Contraversies adlı kitabını yayınlatır. Arp’ın aşağıdaki paragraftaki saptaması Engizisyon’un günümüzde de sürdüğünü gösteriyor.

“Araştırmacılara teleskop zamanı veren 6 kişilik komiteden imzasız bir mektup aldım. Mektupta yaptığım çalışmaların bilimsel değeri olmadığı için teleskop zamanı verilmeyeceği bildiriliyordu. İnanın o günden sonra Güneş artık eskisi gibi parlak, sabahlar da eskiden olduğu gibi mis kokulu değil. Palomar gözlemevindeki 200 inçlik teleskoptaki gözlemlerime 1983 yılında, Las Campanas’dakilere de 1984 yılında son verdiler” [1].

BİG BANG VE METAFİZİK...

Arp’ın kitabında Big Bang evren modelini yanlışlayan birçok gözlemsel veri yeralmaktadır. Kitabın iletisi son derece açıktır: “Gözlemsel veriler kırmızıya kaymanın kuazarlar için iyi bir uzaklık ölçeği olmadığını gösteriyor... Bugün elimizdeki zengin veriler yalnızca kuazarların değil çoğu gökadaların da görünürdeki parlaklık - kırmızıya kayma bağıntısına yani Hubble bağıntısına uymadığını göstermektedir” [1].

‘Pekiyi, tüm bu sağlam kanıtlara karşın bilim dünyası gerçeklere sarılmada, onları yüceltmede niçin yavaş veya isteksiz davranıyor; çürütüldüğü savunulan Big Bang modelini niçin bırakmıyor?’ sorusu sorulabilir. Bu sorunun yanıtını, ‘ne yazık ki evrenbilim ve parçacık fiziği alanlarında ortaçağın sonlu evren modeli hortlamıştır. Gözlemsel/deneysel sonuçlar yerine fiyakalı matematiksel sonuçlar yeğlenmektedir’ biçiminde vermek zorundayız. Big Bang yalnızca evrene ilişkin bir model değildir. Bu model, birçok fiziksel süreçlerin yanısıra, insanın tanrılarıyla olan ilişkileri gibisinden metafizik sorunlarına; yönetici sınıfların yönetilenlerle olan hiyerarşik ilişkilerine de yanıt veriyor. Kısacası, Big Bang’in öyküsü yalnızca gökyüzünün ve gökbilimcilerin öyküsü değildir.

halton arp

GÜNÜMÜZDEKİ ENGİZİSYON!

Halton C. Arp, New Scientist dergisine 22 Mayıs 2004 tarihinde, Bilim Dünyasına Açık Mektup (An Open Letter to the Scientific Community) başlıklı bir açıklama yapıyor. Bu açıklama günümüz Engizisyonu’nun becerilerini sergiliyor:

“Bugün Büyük Patlama (BP) modeli geçerliliğini kanıtlayabilmek için çok sayıda hipotetik nesne ve süreçlere gereksinim duyuyor - bunların içinde en çok enflasyon, karanlık özdek ve karanlık erke öne çıkıyor. Bu hipotetik nesne ve süreçler olmazsa gözlemlerle BP öngörüleri ciddi çelişki içine girer. Fiziğin hiçbir dalında gözlemlerle kuramın tutarlı kalabilmesi için bu denli çok hipotetik nesne ve süreçlere başvurulmaz ve kuramın geçerliliğine kuşkuyla bakılır. Richard Feynman, ‘Bilim kuşku duyma kültürüdür’ der. Ancak bugün evrenbilimde kuşkuya ve karşı görüşlere izin verilmiyor. Genç biliminsanları standart BP modeline karşı olumsuz bir şeyler söylememeyi öğrendiler. BP modeline kuşkuyla bakanlar burslarının kesilmemesi için sessiz kalmayı yeğliyorlar” [2].

Rennan PEKÜNLÜ - 19 Haziran 2015 - Aydınlık

Kaynak :

[1] Arp, H.C., (1987), “Quasars, Red shifts and Controversies”, Berkeley, CA, Interstellar Media

[2] Arp, H.C., (2004), “An Open Letter to the Scientific Community”, New Scientist.