capitalism isnt working2

3. Sanayi devrimi konusunu kapatmayalım !

Bilim adamlarına göre 200 yıldır süregelen sanayi faaliyetleri yüzünden hızlanan iklim değişikliği gezegeni harap ediyor.

Jeremy Rifkin Amerikalı bir sosyolog ve iktisatçı. Aynı zamanda bir konuşmacı ve siyasal aktivist. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini inceleyen 20 adet kitabı var. Avrupa Birliği ülkelerine ve Çin Halk Cumhuriyetine danışmanlık yapıyor. Bu ülkelerin önümüzdeki yüzyılda izleyecekleri sosyoekonomik yol haritalarının belirlenmesinde söz sahibi. Daha önce geçirdiğimiz 19 ve 20.yüzyıllardaki iki büyük sanayi devriminin ardından 2000'li yıllarda başlayan üçüncü ve yeni sanayi devriminin fikir önderlerinden birisi. Tespit ve öngörüleri gerçekten de ilgi çekici.

Rifkin'e göre sanayi devrimleri gibi büyük paradigma değişikliklerinde üç dalda teknolojik atılım olur ve bu atılımların birleşmesi ile yeni bir altyapı oluşur.

Bu üç teknoloji sırasıyla:

1 - İletişim Teknolojileri

2 - Yeni enerji kaynakları ve kullanım teknolojileri

3 - Yeni ulaşım ve lojistik teknolojileri

Fosil yakıtlar üzerine kurulmuş günümüz ekonomisinde küresel bir kriz var ve bu büyük yapısal bir kriz. Sistem, 2008 Temmuz’unda varil petrolün 147 dolara çıkması ile zirve yaptı ve çöktü. Bu depremin kendisiydi. 60 gün sonra bunu izleyen finansal kriz ise bunun artçı şokuydu. Gübre, gıda, yapı malzemeleri, ilaç, enerji yani anlayacağınız tüm ekonomi petrol fiyatlarına endeksli. Petrol fiyatları artınca alım gücü düşüyor. Günümüzde petrol fiyatlarının düşmesi ise daha yüksek maliyetli petrol çıkarma yöntemlerini kullanan firmaları ve yeni petrol üreticisi ülkeleri piyasadan silmek için OPEC ülkelerinin izlediği bir politika. Günümüzde toprağından petrol fışkıran çökmüş devletler var. Kendi aralarındaki bu savaş bitince petrol fiyatları tekrar çok artacak.

Verimliliğin düşmeye devam edeceği, işsizliğin artacağı ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin de aynı hızla büyüyeceği bir 20 yıl bizi bekliyor. Toplam nüfusun %40’ı günde 2 dolar veya altını kazanıyor ve sanayi devrimi bu kesime hiç yaramamış. Kim seçilse veya kim yönetse hayatlarında hiçbir değişiklik olmuyor. Dünyanın en zengin 62 kişisinin toplam serveti dünyanın yarısının (3,5 milyar kişi) toplam servetine eşit. 62 kişi bir ilkokul sınıfını anca doldurur bu arada. Bu ekonomik çöküş, idari yapıya karşı tepkileri arttırıyor ve popülizme dayalı bazı aşırı uç siyasi görüşleri doğuruyor.

70 YIL İÇERİSİNDE TÜRLERİN YARISI YOK OLACAK !

Bilim adamlarına göre 200 yıldır süregelen sanayi faaliyetleri yüzünden hızlanan iklim değişikliği gezegeni harap ediyor. Ekonomik yapı yüzünden meydana gelen karbon ve metan salınımı güneş ışığını engelliyor ve dünyanın su döngüsünü bozarak yerküreyi çevresel bir krize sürüklüyor. Daha sert yağış, seller ve hiç görmediğimiz kadar kuvvetli fırtınalar olmaya başladı. Mevsimler yer değiştirdi. Bu bizi yeryüzündeki altıncı büyük yok oluşa doğru emin adımlarla götürüyor. 450 milyon yılda beş kere olan benzer olaylarda yeryüzünden tüm hayat silinmiş ve farklı bir biçimde tekrar doğmuş. Hayatın tekrar oluşması ortalama10 milyon yılı buluyor. İdrak edemediğimiz konu ise daha önce yeryüzünde yaşamış türlerin %99,5 kadarının yok olmuş olması ve 70 yıl içerisinde de günümüz dünyasında ki türlerin yarısı yok olacak. Bu verilere göre bizim çok hızlı bir şekilde küresel olarak yeni bir yapıya geçmemiz ve önümüzdeki 40 yıl içinde karbondan kurtulmamız lazım.

İşte burada devreye ufuktaki 3. Sanayi devrimi giriyor. Küresel ölçekte yeni ve akıllı bir altyapıya ihtiyacımız var.Rifkin’e göre bu altyapının üstüne oturacağı platform “nesnelerin İnterneti”denen fiziksel nesne ve cihazların birbirleriyle ve daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı. Yeni sanayi devrimini tetikleyen“iletişim teknolojisi” 25 yılda artık olgunlaşmış olan dijital iletişim interneti. Bu iletişim interneti yeni “dijital bir yenilenebilir enerji ağı” ile birleşiyor. Güneş ve rüzgar enerjisi burada başı çekiyor. Son olarak da uydu bağlantılı, sensörlü, sürücüsüz araçlar bu devrimin “ulaşım velojistik teknolojileri” ayağını tamamlıyor. Bu üç ağı (iletişim, yakıt ve ulaşım) ve dolayısıyla da ekonomik hayatı “nesnelerin interneti” idare ediyor. 2030 yılına kadar her şeyi her şeye ve herkese bağlayacak harici bir sinir sistemi yaratılıyor. Tüm insanların eşit erişime ve imkana sahip olduğu,hedefin karlılık olmadığı, paylaşıma dayalı, herkesin katılımcı ve söz sahibi olduğu, şeffaf ve tarafsız, herkesin her şeyi denetleyebildiği, merkezi olmayan yatay bir platform. İşte devrim de bu. Adam Smith’in yıkılan fikirleri ve kapitalizm en büyük sosyalist hareketi doğuruyor.

ARTIK ARAÇLAR DEĞİL ARAÇ AĞLARI OLACAK !

Rifkin bu devrimin nasıl gelişeceği konusunda iyimserlik yerine gerçekçiliği benimsiyor. Hükümetler ve çok uluslu firmalar şimdiden bu devrimi kontrol etmeye, kısıtlamaya ve kendi istedikleri yöne çekmeye başlamış durumda. Bizden sonraki üç neslin siyasi ve sosyal mücadelesi de işte bu ve bu zorlu bir mücadele. Yeni sinir sistemine ne kadar çok insan bağlı olursa o kadar iyi. Bu sistemde üst düzey eğitim herkes tarafından erişilebilir, standart ve bedava. Herkes yapımcı, yayımcı ve yıldız. “Uber” ve “AirBnB” gibi araç ve emlak paylaşım uygulamaları çok başarılı. Artık araçlar değil araç ağları olacak. Yeni nesil mülkiyete değil paylaşıma dayalı bir hayat seviyor ve istiyor. İş alımlarında artık kariyer özgeçmişi yanında sosyal özgeçmişe de bakılmaya başlandı. Bu nesil israftan çekiniyor. İhtiyacı olduğu kadar üretip tüketmek istiyor. Çevre konularına karşı daha duyarlılar. Et üretiminin çevreye verdiği zararı bildikleri ve hayvanları kardeşleri olarak gördükleri için et yemiyorlar ve ebeveynlerini bu konularda bilinçlendiriyorlar. Benim bir arkadaşımın 4 yaşındaki kızı ilk defa kuzu gördükten sonra babasına “Baba biz bu güzel yaratıklarımı öldürüp yiyoruz?” diye soruyor ve et yemeyi hem kendisi bırakıyor hem de aileye bıraktırıyor.

ÖZGÜRLÜK, GÜÇ VE TOPLUM TANIMLARI DA DEĞİŞİYOR…

Bu değişimin farkında ve bilincinde olan devletler ise kendilerine buna göre konumlandırmaya başlamışlar. Rifkin’in bu konuda danışmanlık yaptığı ülkelerden birisi Almanya.Kendisi bir fizikçi olan Angela Merkel konuyu çok önemsiyor ve verdiği bu önem sayesinde bir kuzey ülkesi olan Almanya 10 yıl içinde toplam elektriğinin %32’sini güneş ve rüzgar enerjisinden elde etmeye başlamış. 2040 yılında ise ülkenin tüm elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden elde ediliyor olacak. 1970’lerde 1 vat solar enerji maliyeti 78 dolar iken bugün uygulamada 50 sent. Araştırma kurumlarının laboratuvarlarında ise 3 sente kadar düşmüş ve çok yakın bir gelecekte bedava olacak. Vatandaşlar tarafından kurulmuş rüzgar ve güneş enerjisi kooperatifleri geleceğin enerji ağları. Çin’de de benzer gelişmeler var ve yönetim Çin halkının öncekileri kaçırdığı gibi bu sanayi devrimini de kaçırıp geri kalmasını istemiyor.

Mülkiyet yerine erişim, piyasa yerine ağlar, tüketim yerine sürdürülebilirlik ve pazar sermayesi yerine sosyal sermaye değişimin ana hatlarını çiziyor. Özgürlük, güç ve toplum tanımları da değişiyor. Eski sistemde otonomi anlamına gelen özgürlük yeni sistemde bir ağın parçası olmak demek. Eski sistemde piramit gibi olan güç yapılanması yeni sistemde ise yatay, birbirine bağlı ve açık kaynak bir platform. Eski sistemde toplum bağımsızdı ve rekabet üzerine kuruluydu, yeni sistemde ise jeopolitik ve çevre farkındalığı ön planda. Bu yeni altyapı için halihazırdaki altyapının bütünüyle yenilenmesi lazım ve yeni yatırımlarında bu altyapıya uygun planlanması lazım. Anlaşılan o ki insanoğlunun elinde gerçek manada ütopik bir hayat tarzı kurma fırsatı ve imkanı var. Bu küresel bir bilinç ve çaba gerektiriyor ve Rifkin’in vurguladığı gibi mücadelenin bir ayağı da müesses nizama karşı verilecek.

Biz ise toplum olarak yeniliklere çabuk uyum sağlayabilme kabiliyetindeyiz. Enerjimizi “kindar ve dindar” nesiller yetiştirmek, geri ödemesi yıllar sürecek borçlanma ile yol köprü yapmak yerine bu yeni sanayi devrimine ayak uydurmaya harcarsak kanımca çok daha iyi olur. Osmanlı’nın baskıcı ve çağdışı tutumu yüzünden önceki sanayi devrimlerini kaçırmamız imparatorluğu “muasır medeniyetler” karşısında geri bıraktı. Bugün de durum farklı değil. Gırtlağımıza kadar borç içinde, borçlu olduğumuz ülkelere bağırıp çağırıyoruz. Teknoloji ihraç etmek bir yana üretemiyoruz da. Geri kalmış durumdayız. Bunu da kaçırırsak benzer bir son bizi bekler. Ulu önder “bilim ve akıl” derken herhalde bu günleri öngörmüştü. Kemikleri sızlıyordur…

Ömer DEDEOĞLU – 14 Temmuz 2018 - Odatv

Son Yazılar