buyuk yalan225

100 YILLIK YALAN...!

‘Uluslararası Emperyalist Yalan’ Gölgesinde Paris’te Bir Kolok  

‘1915-2015 yüz yıllık arayış’(!)

Yüzyıllık yalan sürecinde,‘Büyük Savaşta Osmanlı İmparatorluğunda ‘Ermeni Soykırımı’(!), temalı kolok Paris’te  25-28 mart 2015 tarihleri arasında yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı himayesinde, ‘Ermeni Soykırımı’nı Araştırma Uluslararası Bilimsel Konseyi’ (CSI), gibi iddialı bir kuruluş tarafından... CSI  70 kadar ‘araştırmacı’ ile 100. yılında Ermeni tezleri için dünya kamuoyuna mesajlar vermek istiyor. 25 Martta açılış için, Sorbonne  tarihi büyük anfitiyatro seçilmiş. Programda öngörülen Fransa Cumhurbaşkanı mesajı yerine; Milli Eğitim - Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Madame Najat Vallaud-Belkacem konuştu.

najad belkacem

Fransız Bakan: ‘En Azından ‘1 300 000’ (!)’

Bakan, Fransa’nın ‘Ermeni Soykırımı’nı 29 ocak 2001’te kabul ettiğini, belirtti. Fransız Anayasa Mahkemesinin bu yasanın iptal kararını görmezden gelerek! ‘Ermeni nüfusun üçte ikisi, 1915-1917 yıllarında, en azından 1 300 000(Bir milyon üçyüz bin) kişi, toplu kıyım, tehcir ve imha kamplarında yaşamını kaybetti’ tezini ileri sürdü. Bu tespitler ve rakamlar gerçeği ifade etmiyor. Bakan ‘Fransa’da, bugün 500 000 Ermeni kökenli Fransız vatandaşın varlığına’ da işaret etti... (Sayın Bakana, Hovannes Katchaznouni -Premier Ministre d’Armenie- LE PARTI DACHNAK N’A PLUS RIEN A FAIRE Le rapport a la Conference du Parti en 1923. Kaynak Yayınları İstanbul, Ed.2006, Kitabını, Paris’te elinde tutan ‘tutucular’! nedeniyle o gün veremedik.!)  

kolok ermeni sorbonne 23mart2015

Hrant Dink’in Ölüm Nedeni!

Bakan, Türkiye’de Ermenilerin, Türk tarihçi ve entellektüellerle el ele çalıştığını, Hrant Dink’in 19 ocak 2007’de bu nedenle öldürüldüğünü de ileri sürdü. Bu yanlış! Hrant Dink yurtsever bir aydınımızdı. Gladyo tarafından öldürüldü, Emniyet-F tipi cemaat eliyle. Nedeni: Hrant Dink’in 25 nisan 2006’da Malatya konuşmasında açıkladığı gibi. Özetle, ‘1915’lerde batılı devletler biz Ermenileri ayaklandırarak, Türklere saldırttı. Sonra Osmanlılar karşısında bizleri ortada bıraktı...’ ‘Şimdi de aynı oyun Anadoluda Kürtlere oynanıyor...’ Bölücülüğe karşı Kürtleri ‘Oyuna gelmeyin’ diye uyarıyordu. (Bakınız: ‘Bizim İyiliğimizden Avrupalılara Ne? ’Aydınlık 26 ocak 2015) Hrant Dink,  Atatürkçüydü, Türk Ermeni dostuydu. Ermeni ve Türkleri karşı karşıya getirme stratejisinde kurban seçildi. Susturuldu! (Ayrıntılı Yazı, Haber ve Araştırmalar için bakınız: Aydınlık 19 ve 21 Ocak 2015 sayıları)

kolok ermeni sorbonne 23mart2015 2

Fransız Diplomasisi Erivan Yolcusu!

Fas kökenli Fransız Bakan, salonda hazır bulunan BDP/KCK’lı Büşra Ersanlı’ya, Yayıncı Ragıp Zarakolu ve Hrant Dink’in Avukatı Fethiye Çetin’e teşekkürler sundu... Bakan Najat Vallaud-Belkacem, 24 nisanda Cumhurbaşkanı  François Hollande ile Erivan yolcusu olacaklarını da duyurdu... (Konuşma metni: Najat Vallaud-Belkacem, « Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman dans la Grande Guerre. 1915-2015 : cent ans de recherche » Le 25 mars 2015,.)

Tarihi Gerçeklerden Bir Kesit...

Sayın Bakan’ı Fransız tarih belgeleri doğrulamıyor. Sözgelimi Fransız ‘Le Matin’ (Sabah) Gazetesi 10 Ağustos 1908 tarihli sayısında Osmanlı İmparatorluğunda Anadoluda Ermeni nüfusunu, Batıda ve İstanbul’da yaşayanlar dahil  400 000 (Dört yüz bin) olarak belirtiyor. 1918’lerde Ermenistan 600 000 (Altı yüz bin) kadar Ermeniyle kurulacaktır.  Araştırmacılar 1908’lerde ortalama  Ermeni nüfusunu 1 200 000(Bir milyon iki yüz bin) civarında saptıyor. Bu sayı, Osmanlı toprakları, Rusya, Kafkaslar, İran, Irak, Suriye gibi geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Taşnak kışkırtmaları ile   başlayan  karşılıklı kıyımlar, boğazlaşmalar, zorunlu göç/tehcir, hastalıklar, yasadışı soyguncular, hamidiye alayları  saldırıları ile Ermeni kayıpları oluşmuş. Ermeni Diasporası, Ermeni kayıplarını sürekli abartıyor, mezarda ölü nüfus durmadan artıyor! (Ayrıca bakınız: www.talatpasa1915.com sitesine)

Türklerin Ölü ve Kayıplarından Söz Edilmiyor, Sanki Yok!

Türklerin ölü ve kayıplarından ise hiç söz edilmiyor, sanki yok! Türklerin de büyük kayıpları var. Camilere doldurulup makinalı tüfeklerle imha edilenler... Şehirlerde kadın, çocuk sivil halka katliam... Köylere baskınlar...vb.. Olaylar ve sayılar tartışmasını, araştırmacı tarihçilere bırakıyoruz. Mehmet Perinçek  Kaynak Yayınlarında çıkan Sovyetler Birliği Ermeni Sorunu arşiv çalışmaları ile son yıllarda dikkat çekiyor. Gizlenen kaynaklar gün yüzüne çıkıyor...(Not. 1908 Jön Türk Devrimi sürecinde Ermeni Sorunu için bakınız: Habip Hamza Erdem, FRANSIZ BASININDA GENÇ TÜRK DEVRİMİ, Paris 18 Mart 2015  www.dunya48.com  sitesi)

‘Soykırım Propagandası’ Mesajlar...

Bakan’ın sunumunun ardından, toplantıya katılamayan Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (EHESS) Başkanı P.C. Hautcoeur ile Paris ve Çevresi Bölge Konseyi Başkanı  J.P. Huchon’un mesajları okundu. Bildiriler soykırım tezleri ve Türk düşmanlığı içeriyordu.

PKK-ASALA / APO-TORANIAN İşbirliğini Unutmayalım! Ve HDP’yi!

Anımsayalım, 1975’te Ara Toranian’ın kurucuları içinde olduğu ASALA terör örgütü, ile APO - Abdullah Öcalan’ Lübnan’da Kürt-Ermeni terör ittifakı yaptılar. 1980’lerde basına yansıdı. PKK-ASALA eylem, dayanışma ve işbirliğine girdiler. Onlarca, Türkiye Cumhuriyeti Diplomatı, Sözde Soykırım kastıyla, kan davası kapsamlı cinayetlerle öldürüldü. Suçlular Batı Devletlerinin korumasında ki, tek bir suçlu yakalanamadı! İşbirlikçiler korunuyor! Bugünlerde bir de PKK’nın devamı HDP çıktı ortalığa. APO’nun emir kulu! Bunlar da ‘Özür Dileyelim’ takımına katılıyorlar. İktidar ortaklığı için AKP, YCHP ve de ABD! Bu HDP’yi parlatıyor şimdi. Kullanacaklar!

revue histoire armeniens

‘Soykırım Propogandası’ Kitaplar ve CSI...

Açılışta,  CSI - ‘Ermeni Soykırımı’nı Araştırma Uluslararası Bilimsel Konseyi’(!) yayını ‘Le Genocide Des Armeniens’, (Ed.Armand Colin), derleme bir kitap dağıtıldı. Kitap kolok için sunulan bildirilerden yada CSI  için araştırma yapan sözde soykırım tezlerinden oluşuyor... CSI kurucuları ise şöyle: A.Becker/Tarihçi, Hamit Bozaslan/Tarihçi-Siyasal bilimci, V.Duclert / Tarihçi, R. Kevorkian / Tarihçi, C. Mouradian / Tarihçi, M.Nichanian / Tarihçi, Y.Ternon / Tarihçi.  CSI kuruculardan Hamit Bozaslan bilinen bir isim. PKK/HDP vb dostu ırkçı-kürtçü, Mustafa Kemal ATATÜRK’e ‘Faşist’ diye saldıran sözde ‘bilim adamı’! Referansı Taner Akçam... Her ikisi  Ermeni Soykırımı tezlerinin de bayraktarlarından... Avrupalıların gözdelerinden...!

le genocide des armeniens armand colin

Baltanın Sapı Bizden(!) Taner Akçam

Bizden(!) ‘soykırım’ değirmenine su taşıyanların kitapları piyasaya sürüldü. İlki Taner Akçam’dan, ‘Un acte honteux’‘Utanç Verici Eylem’ Güya Atatürk’ten esinlenmiş(!) ‘Le génocide arménien et la question de la responsabilité  turque’ (Ermeni Soykırımı ve Türk Sorumluluk Sorunu) (Paris, Denoël, 2008).

Uluç Gürkan, Tahrifatı Çürüttü!

Uluç Gürkan, Taner Akçam’ın yaptığı tahrifatları ve Doğu Perinçek’e AİHM sürecindeki saldırılarını (Taraf 6 şubat 2015); Aydınlık gazetesinde kaleme aldığı 19şubat 2015’te ‘Talat Paşa Gerçeği’ ve ‘Divan-ı Harp Maskaralığı’ ile 20 şubat 2015’te ‘Malta ve Talat Paşa’ yazılarıyla çürüttü. (Bakınız: Uluç Gürkan, MALTA YARGILAMASI – ÖZGÜN İNGİLİZ BELGELERİYLE, İstanbul:  Kaynak Yayınları,2014)  İngiliz Emperyalizminin ‘Maskaralık’ diye kapattığı mahkemeleri, Taner Akçam hayalinde kuruyor.

(Okuyucu ve araştırmacılar Ermeni Sorunu ile ilgili yazılara enternet ortamında www.dunya48.com  sitesinden ulaşılabilir.)

Pınar Selek: etik akıl-etik bilinç (!)   

‘Sosyolog-muhalif’ Pınar Selek ise ‘Parce qu’ils sont arméniens’ / ‘Çünkü Onlar Ermeni’yi yayınladı. (Paris, Liana Levi,  2015) Bu incecik kitap,‘ Kendi küçük, içeriği büyük bir kitap’ olarak lanse ediliyor, basında, televizyonlarda, Ermeni Diasporası’nca.  Pınar Selek Türkiye’de uğradığını düşündüğü haksızlıklardan, kendini Ermeni Diasporasının kollarına atarak, vicdanen: etik akıl - etik bilinçle, kurtuluyor...!

(Ermeni Sorununda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca kaynak ve belgeler için bakınız: www.talatpasa1915.com  sitesi.)

Fatih Akın En Kötü Filmi ‘Yara’ İle Diyasporanın Hizmetinde!

Sinema cephesinde Fatih Akın, ‘The Cut/Yara’ film ile Türk-Ermeni dostluğunu kendi kesip biçiyor. Gerçekleri tek taraf lehine tahrif ederek Beyaz Perde’ye kara bir leke bırakıyor. Filme yatırılan milyonlar ‘parayı  veren düdüğü çalar’ sözüyle Nasrettin Hoca’yı haklı çıkarıyor, Fatih Akın’ı ise haksız! Bu filmin tarih ve siyasal danışmanı gene Taner Akçam oluyor. Kılavuz Karga’nın tuzağına bir düşüş daha.

licra 100ans du genocide armenien

‘L’Histoire / Tarih’ ve ‘Le Droit De Vivre / Yaşama Hakkı’ Görevli!

Fransa’da iki dergi ‘soykırım’ 100. yıl özel propoganda sayıları hazırlamış. Bunlardan Licra, ‘dünyanın en eski ırkçılık karşıtı dergisi’ olma iddiasında. Le ‘Droit De Vivre / Yaşama Hakkı’ adıyla çıkıyor. Aralık 2014 – Ocak 2015 sayısında konuya kısmen yer vermiş. Hasan Cemal’in Erivan Soykırım Anıtı ziyareti ve cesareti ilgilerini çekmiş. Derginin kapağında ‘Hepimiz Hrantız Hepimiz Ermeniyiz’polemiği yer alıyor.

L’Histoire / Tarih dergisi  İttihat ve Terakki’cileri hedef alıyor: Cemal, Talat, Enver Paşalarla Bahattin Şakir’i. Mustafa Kemal Paşa bu dergi kalömşörlerine göre pek ‘net’ değil. Dergide Almanya’ya iltica eden Taner Akçam’la söyleşi yapılıyor. Taner Akçam soruyor ‘Türkiye arşivlerini niçin açmıyor ?’ diye... Hamit Bozaslan da  ‘Bilim adına soruyor’; provokatif ! ‘Ermeniler Jön Türklerin gözünde temizlenmesi gereken ‘mikrop’muydular?’ Sonra, Türk entelleri cesaretleri nedeniyle, övgüye değer görülüyorlar. Bunlar, Ahmet İnsel, Cengiz Aktar ve Fethiye Çetin: Ermenilerden özür dilemek için imza kampanyası açtıkları için! Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ermeni Açılımı’nı ise hala yeterli bulmuyorlar! Bir de Türkler nasıl olur da Ermeniler tarafından katledilenler anısına bir anıt diker? Şaşkınlıklarını belirtiyorlar! Kabullenmiyorlar!

shoah yahudi soykirim muzesi

Üç Gün Üç Gece ‘Soykırım Yalanı’ Nakaratı!   

26 mart Kolok 1. Gün: Yahudi Soykırım Müzesi SHOAH’da toplandı. Müze ‘Ermeni Soykırımı’ kervanına Türkiye aleyhtarı bir sergiyle katılıyor. SHOAH       müzesi kapılarını ‘kolokçu’lara açtı.  Türklere olan tarihi borçlarına da böyle bir ödeme yolu seçmişler! Bizden katılımcılar! Erdal Kaynar(Polonya), Sait Çetinoğlu (Ankara), Mustafa Aksakal (ABD), Ümit Kurt(İstanbul),

27 mart Kolok 2. Gün: EHESS Sosyal Bilimler Yüksek Okulunda toplandı. Bildiri sunanlar arasında Genevre ve Neuchatel Üniversitesinden Sevane Garibian, Perinçek aleyhinde bir bildiri hazırlamış. ‘Uzlaşmada(!) bir kesinti, Perinçek Davası, Ermeni Soykırımı ve Uluslararası Ceza Hukuku’. Perinçek’in lehine sonuçlanan AİHM 17 aralık 2013 kararından, İsviçre’nin AİHM Yüksek Dairesi 28 ocak 2015 Strasbourg sürecine gidiş konu ediliyor. Belli ki Perinçek beklenen ‘uzlaşma’nın yolunu kesmiş! ‘Modaratör’ Vincent Niore, Ağzından kaçırıyor: ‘AİHM Yüksek Dairesi, bekledikleri kararı verecekmiş’(!) Mahkemeyi etkileme girişimleri iması var! Bizden katılımcılar! Hamit Bozarslan(Paris), Mehmet Polatel(İstanbul), Edhem Eldem(İstanbul), Ayhan Aktar(İstanbul).

28 mart Kolok 3. Gün: Fransa Ulusal Kitaplığında toplandı. Türkiye’den  Ayşe Gül Altınay, Büşra Ersanlı, Taner Akçam, Ragıp Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu bir dizi  katılımcının bildiri sunduğu kolok orada son buluyor.

Kolok programını, bildiri temalarını ve katılımcılarını Bilim ve Ütopya okuyucusunun ve araştırmacıların  dikkatine sunuyoruz, ibretle...! (Bakınız Google : colloque csi : Le genocide des Armeniens de l’Empire Ottoman dans la Grande Guerre).

Paris Arjantin Evi’nde Sözde ‘Soykırım’ Polemiği!

Nisan ayında Paris’te Ermeni olaylarının 100.cü yılında Arjantin Evi’nde bir açık oturum düzenlendi. Gazeteci arkadaşım  Aydınlık’tan Zeynep Yaşar ile gidiyoruz.  1.ci Büyük Savaş’ta Arjantin’e göçen ermeni ailelerinin çocukları,  torunları düzenliyor toplantıyı. Tarihçeyi ve soykırım tezlerini Ermeni tarihçi Sarkis Sarkizyan anlatıyor. Ardından gençler  konuşuyor... Biz önce yazılı sorular yöneltiyoruz divana. Sonra söz alıp konuşuyoruz, karşı tezi savunacağımızı söyleyerek. İngiliz, Fransız ve Çarlık Rusyası’nın Emperyalist tertiplerini ve halkların nasıl birbirine kışkırtıldığını açıklıyoruz.

Sarkis Sarkizyan : ‘Ben Hümanistim’ deklarasyonu!

Arada bir iki homurdanma duyuluyor... ‘ Hrant Dink niçin öldürüldü’, kritik sorusuna değiniyoruz. Sarkis Sarkizyan, tezlerimizden  sonra, bize kendisinin ‘Hümanist’olduğunu duyuruyor. Adeta özeleştiri yapıyor. Panel bitince gelip elimizi sıkıyorlar. Biz de kendisine ve konuşmacılara ‘Hovannes Katchaznouni’nin, fransızca baskısı kitaplarını veriyoruz. Gerçekler dostluk havası estirdi!

Batıya Yanıt, Bir ‘Doğu Yakası Hikayesi!   

Avrupa, sergilerle, koloklarla, 100.yıl etkinlikleri hengamesinde... Parlamentolar sözde  ‘Karar Tasarısı ve Yasalarla’, Hukuk Çizmesini  çoktan aştı. Kimileri Obama’dan ‘Papatya Falı’ bekliyor: ‘Soykırım diyecek mi, demeyecek mi!’diye.  Haçlı Papalık da hukuksuzluğa fetva verdi. Kutsayacak adam arıyor! Kendi hukukunu tanımayan ve çiğneyen (AP) Avrupa Parlamentosu ‘16 nisan 2015’ tarihli ‘Soykırım Tasarısı’nı çıkardı. Karar metni eklerinde, Recep Tayyip Erdoğan’a (Başbakanlık dönemi) ve Ahmet Davutoğlu’na (Dışişleri Bakanı dönemi) ‘Ermenilerden Özür’diledikleri için, kendilerine resmen teşekkürler sunularak...! Diplomasi ve Uluslararası Hukuk bilmeyen, Türkiye’nin sözde yöneticilerine ders oldu! Adamlar bizi, bizimkilerin silahıyla vuruyor! Dışişleri, Tasarıyı iade etmiş. İş işten geçtikten sonra! Kararı Avrupada, Vatan Partisi, ADD’ler, TGB’ler ve Talat Paşa Komiteleri protesto etti. Paris’te AB temsilciliğine, bu oluşumların temsilci heyeti gitti. ‘Hovannes Katchaznouni’nin kitabı önlerine kondu. Gerçekleri bir Ermeni Başbakanın tarihi raporu üzerinden öğrenmeleri için! Karar Tasarısı’na  yanıt, Türkiye’den Vatan Partisi Genel Başkanından geldi. Gerçekleri AB politikacılarının yüzlerine çarptı. ‘Hem nalına hem mıhına’ vurdu Doğu Perinçek. AİHM sürecindeki hukuki kazanımlarımız üzerinden.

Hukukun Dayanılmaz Ağırlığı!  

Aynen sunuyoruz. ‘AİHM Perinçek-İsviçre davasına ilişkin 17 Aralık 2013 günü kararında, 1915 yılı olayları ‘soykırım’ kapsamında değildir. AİHM kararları, bütün Avrupa devletleri için bağlayıcıdır, AP için de bağlayıcıdır.’ ‘Lahey Adalet Divanı’nda, son olarak ’Hırvatistan-Sırbistan’ kararında, tehcirin soykırım sayılmayacağını hükme bağladığını, aynı kararda ‘1948 yılında Birleşmiş Milletler sözleşmesiyle tanımlanan soykırım suçuna ilişkin hüküm, geriye yürütülemez’ dendiğini hatırlatan Perinçek, ‘1915 yılında ‘soykırım’ diye bir suç yoktu. AP, ceza hukukunun en temel ilkesini ayaklar altına almıştır. Kanunsuz suç olmaz’ dedi.(Diz Çöktüremeyecekler!, ‘Kararda AKP’nin rolü büyük’ Aydınlık, 17 nisan 2015, cuma)

Son Söz: Türkler Ermeniler Kardeştir!   

Şule Perinçek’in kaleme aldığı iki yazıyı, yazarına saygıyla Türk – Ermeni dostluğuna ithaf ediyoruz!  12 nisan 1987 tarihli ‘Bizim Ermeniler’(‘2000’e Doğru’ dergisi) ile Nisan 2015 tarihli, ‘Ermeni kültür ve sanat adamlarının Türk Devrimi ve Türk Milletine katkıları’ ‘Bizim Ermeniler ve Talat Paşa’ (‘Teori’ dergisi, Sayı 303). Emperyalizmin ‘Böl ve Yönet’ zokasını yutmamak için! Hepimizin okuması dileğiyle!

Gürler AKDORA - 17 Mayıs 2015 - Paris