insanligin derin uykusu hocali2 

Hocalı Katliamı 23. Yılında...     

SSCB döneminde Azerbeycan ‘Özerk Bölge’si Dağlık Karabağ, 23 yıl önce Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradı.

Tarihi süreç şöyle yaşandı. 20 şubat 1988’de, işgalden 3 yıl önce Ermenistan delegeleri SSCB Yüksek Sovyetine bir imza kampanyası sunup, ‘Özerk Dağlık Karabağ Bölge’sinin Ermenistan’a katılmasını,‘ilhak’ını isterler. Bu üç yıl sonraki işgalin ilk habercisi olur. 1991 sonrası SSCB’nin dağılma sürecinde doğan siyasi boşluktan yararlanan Ermenistan,  Dağlık Karabağ’ı işgal edip, 6 ocak 1992’de bağımsızlık ilan eder. Hocalı Kasabası bu süreçte Ermeni birliklerinin kuşatması altında kalır. Aç susuz bırakılan azeriler teslim olmaya zorlanır. Bu koşullarda 25, 26 şubat 1992’de Ermeni milis kuvetleri sivil halka hunharca saldırır. Yapılan katliamla 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlı öldürülür. Ve katliam 613 azerinin imhası ile son bulur. 1275 azeri  rehin alınır. İşgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde yirmibin (20000) azeri öldürülmüş; Sekizyüz yetmiş beşbin (875000) azeri de göç etmek zorunda kalmıştır.  Genevre sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenmştir. Azerbeycan, haklı davası için 23 yıldır mücadele ediyor.

PARİS’TE HOCALI KATLİAMINI ANMA HAFTASI...    

Paris’te her yıl yapılan anma etkinliklerine bu yıl 19 şubatta Fransız Senato’sunda yapılan, ‘Dağlık Karabağ’da trajik sorunlar ile Kafkasya bölgesindeki güvenlik ve istikrar’ konulu toplantı ile başlandı. ‘Fransa Senatosu Kafkasya Dostluk Grubu’ başkanı Senatör Andre Reichard’ın yönettiği oturuma Azerbeycan Paris Büyükelçisi Elçin Amirbeyov ile Azerbeycan’dan gelerek açık oturuma katılan uzman Şahin İsmailov ve olaylarda ailesi ‘Dağlık Karabağ’da kalan tanık Sabina Asadova katıldılar. Fransız tarihçi, Ermeni Sorunları uzmanı Maxime Gauin de konuşmacıydı.   

Azerbeycan Paris Büyükelçisi Elçin Amirbeyov, ‘Dağlık Karabağ’ın strajik konumu ve 1992’de kurulan Minsk Grubunun çalışmaları üzerine ayrıntılı bilgi verdi. Çalışmaların ilerlemeyişine dikkat çeken Büyükelçi Amirbeyov, Troyka’nın olaya ciddi yaklaşması gerektiğini söyledi. Şahin İsmailov ‘Dağlık Karabağ’ın tarihçesini sundu.  İşgal altında yaşayan Azerbeycanlılarla, sığınmacıların yaşadığı zorlukları anlattı.    

Fransız tarihçi, Ermeni Sorunları uzmanı Maxime Gauin, Ermeni tarihini ve ‘Dağlık Karabağ’da Ermeni çetelerinin katliamlarını anlattı. Osmanlı döneminde Ermeni çetelerinin faaliyetlerini sergiledi. Osmanlıda, Ermenilere yapılan bir soykırım sözkonusu olmadığını vurguladı. ASALA gizli terör örgütünün 1980’lerde türk diplomatlarına yaptığı suikastları ve eylemleri dile getirdi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER...     

Hocalı Katliamı anısına 23 şubatta Theatre Adyar’da klasik müzik konseri düzenlendi. Azeri besteciler Gara Garayev, Azer Rzayev, Vasıf Adıgezalov ve Fikret Amirov’un yapıtları seslendirildi. Genç kız müzisyenlerden oluşan FeMusa yaylı çalgılar orkestrasını kemancı Nazrin Rashidova yönetti. Solistler, çift gövdeli geleneksel çalgı/saz Tar ile Arslan Novraslı, kemancı Sabina Rakcheyeva idi.

Son olarak 24 şubat gecesi,  Litvanyalı Aleksandras A. Brokas’ın ‘Sonsuz Koridor’ belgesel filmi gösterildi. Filmi İngiliz sinema oyuncusu Jeremy Irons seslendirmiş..  

Gürler AKDORA - 25 şubat 2015 - Paris