Çetin Yetkin'in 'Ben Bir Türk'üm' adlı kitabı özellikle bu günlerde okunmaya değer... Diyor ki:
- Türküm diyecek olursanız sizi şovenizmle suçlamaya kalkışanlar kol geziyor. Ama Kürdüm, Ermeniyim demek insan haklarının gereği sayılıyor. Bir tek Türkler için bu 'insan hakkı' yok...
Cumhuriyet öncesinde durum aynıymış... Neden mi' Kitaptan okuyoruz:
'Osmanlı Devleti'ni Türkler kurmuş olduğu için, köküne yabancılaşan bu devlette Türkler kalkıp da 'Bu devlet bizim devletimizdir' filan diyecek olurlarsa, öteki uluslar ve etnik gruplar da kendi devletlerini kurmak amacı ile Osmanlı'dan kopacaklarından korkulduğu için, Türkler'in Türk olarak devlete sahip çıkmaları engellenirdi. Buna karşılık, öteki ulus ve etnik gruplar devletten kopmasın diye, onlara Türkler'in sırtından ayrıcalık üstüne ayrıcalık tanınırdı...'
Ziya Gökalp daha net ve kısa anlatıyor durumu:
'Bu milletin yakın zamana kadar kendine mahsus bir adı bile yoktu. Tanzimatçılar ona: 'Sen yalnız Osmanlısın. Sakın başka milletlere bakarak sen de bir milli ad isteme! Milli bir ad istediğin dakikada Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebep olursun' demişlerdi. Zavallı Türk, vatanımı kaybederim korkusu ile, 'Vallahi Türk değilim' demeğe mecbur edilmişti.' (Türkçülüğün Esasları, Varlık yayınları, s. 34)
Döndük dolaştık... Aynı yere mi geldik' Hayır... Arada Anadolu ihtilali var. Cumhuriyet devrimleri var... 'Türk' ortak adı çevresinde kurulmuş bir ulus ve birlikte yaşanmış 86 yıl var. Eşitsizlikler, haksızlıklar vardır, giderilir. Çağa ayak uydurulur. Ama tekrar geriye gidemeyiz... Melih ASIK

Add a comment

İstanbul Anakent Belediyesi ekipleri Zeynep Mutlu Vakfı Kemer Okulları’nı buldozerlerle yıktı.
Belediye okulun kaçak olduğunu öne sürüyor. Vakıf ise davaların sürdüğü iddiasında.. Okulların açılmasına ise topu topu dört hafta var.

Okulun yıkılacağı cuma akşamı tebliğ ediliyor. Vakıf süre istiyor. Karşı taraf  “Süre verirsek yürütmeyi durdurma alırsınız” diye isteği reddediliyor.
İnsan merak ediyor; İstanbul’da tek kaçak yapı bu mu?
Boğaz’da kaçak 1400 yapının bulunduğu sık sık yazılır çizilir...
Belediyenin gücü bunları yıkmaya yetmez... Umurunda da değildir.
Öte yandan birçok kaçak yapı belediye meclisinde kaçak olmaktan çıkarılır, imar izni verilerek yasallaştırılır.
Belediyeye ait Yenikapı Deniz Otobüsü iskelesi bile kaçaktı son zamanlara kadar... Bilmiyoruz kaçak olmaktan çıkarıldı mı?
Tabii ki Vakıf okulunun yıkılmasının sebebi kaçak oluşu değildir...
Vatan gazetesi iktidar ve belediyeyi eleştiren yayınlar yapmasa okul yine yıkılacak mıydı? Hayır.
Yıkım olayı basından intikam almaktan başka bir amaç taşımıyor...
Sen misin aleyhimizde yazan. Al sana cevap...
Faşizm neredeyse hayat biçimi oldu...

Melih AŞIK

Add a comment

Son Yazılar