add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

ADD Üyelerine Bilgilendirme!

12. Olağan Genel Kurul için ayrıntılı bir aday listesi hazırlamış olmamıza karşın, seçimlere katılmamış olmamızın nedenini açıklamayı görev saymaktayız.

Alpaslan Işıklı’nın genel kurulda tüm ısrarlarına karşın konuşma izni verilmemiş olması dolayısıyla, genel kurul salonunda yapılamayan bu açıklama, böylelikle bilgilerinize sunulmaktadır.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/56 esas, 2011/396 sayılı kararı ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2012/673 sayılı kararı neticesinde, geçen genel kurulda seçilen ADD yönetiminin ve uygulamalarının son derece tartışmalı bir sorun haline gelmiş olması, seçimlere katılmama kararımızın başlıca gerekçesidir. Bu kararlar nedeniyle, hukuki süreç beklenmeden yapılan genel kurul çağrısı “usulüne uygun bir çağrı” olmadığından, bu durum da yeni yapılacak genel kurulu tartışmasız biçimde yeni hukuksal sorunlara muhatap kıldığından, yapılan bu genel kurul yoluyla ADD, özellikle etkin olması gereken bir süreçte şimdiye kadar yaşamadığı bir hukuki kaosun içine sürüklenmiş, böyle bir kaosun içinde tutulma iradesi sergilenmiştir.

Seçimlere katılmamız ve ADD kurullarında görev almamız halinde, mevcut hukuken tartışmalı duruma katkıda bulunmayı ve doğacak sonuçlara ortak olmayı uygun görmedik. Ancak bu konularda ADD üyelerini yeterince bilgilendirmeyip kişisel irade sergileyerek, ADD ve mücadelesinin etkin olmasını önemseyen bizlere karşı yaratılan ortam nedeniyle, ADD’nin içine düşürüldüğü ve bizlere karşı yaratılan bu durumdan son derece büyük üzüntü duyduk. Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılması ile bu ilke ve devrimlere yönelen saldırılarla mücadele edilmesini amaç edinen ADD’yi, kişisel bir beklenti odağı olarak görmediğimiz için, kişisel yaklaşımları nedeniyle yaratılan hukuki kaosun sürmesine neden olanların yarattığı sürecin parçası olmadık ve ADD’yi her şeyin üstünde gördük. Ancak yaratılan bilgi kirliliği nedeniyle, davranışımız aksi yönde kamuoyuna yansıtılarak, yarattıkları hukuki kaos perdelenmek istenmiştir.

Saygın hukukçularımızın görüş ve desteğini alarak uygulamaya koyduğumuz bu kararımızı, yanlış yorumlara yol açmamak için, internet ortamında siz değerli Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleriyle paylaşmak istedik.

Bu arada Genel Kurul sırasında bazı üyelerimizin sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmesinin gerekçesini yanlış bildiklerine ya da bilgilendirildiklerine şahit olduk. Bu nedenle, saygın hukukçularımızdan Sayın Eminağaoğlu’nun istifa dilekçesini ekte bilgilerinize sunuyoruz.

Saygı ve selamlarımızla,

Alpaslan IŞIKLI - Suay KARAMAN
http://ulusalbakis.com/

eminagaoglu_istifa_dilekcesi

Son Yazılar