Şark tütünü üretmeyin, kalitesiz tütünü ithal edin!

AKP iktidarı döneminde yılbaşı itibarıyla ithal tütünden kilogram başına alınan 3 dolarlık fon 22 çeşit tütün ürününden kaldırıldı.AB Türkiye'ye karşı hiçbir temel taahhüdünü yerine getirmemiş iken, Türkiye'den tarımı ve istihdamı olumsuz etkileyecek ..

Kaliteli şark tipi tütün üretimi Türkiye'nin ekolojik ve üretici yapısına uygun önemli bir üretim alanıydı.

Özellikle Ege bölgesinde yapılan bu kaliteli üretimin, kalitesiz tütün ithalatına karşı korunması için 1986 yılından bu yana fon uygulaması yapılıyordu.

AKP iktidarı döneminde yılbaşı itibarıyla ithal tütünden kilogram başına alınan 3 dolarlık fon 22 çeşit tütün ürününden kaldırıldı.

AB Türkiye'ye karşı hiçbir temel taahhüdünü yerine getirmemiş iken, Türkiye'den tarımı ve istihdamı olumsuz etkileyecek bu tür talepleri ısrarla istiyor.

Tütünde fonun kaldırılması yaklaşık 250 – 300 milyon dolarlık bir kaynağın kesilmesine neden olacaktır.

Öte yandan Tekel işçilerinin demokratik direnişlerinin, polis devleti zihniyetiyle gaddarca, biber gazı ve cop kullanılarak bastırılmaya çalışılması, Tekel'le beraber buralarda yapılan özelleştirmelerin de gündeme yeniden gelmesine vesile oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye"nin iktidar yandaşı olmayan, ülkenin ekonomik çıkarlarından yana, demokrat ve gerçek aydınlarından bir bölümü, gazetelerde ortak imzayla kamuya açık bir çağrı yayınladılar.

Çoğunluğu, dönek Marksist ve eski sosyalistlerden oluşan AKP yandaşı «sözde» aydınlar ise bu milli çıkarlarımızı ilgilendiren meseleye yine her zamanki gibi «Fransız» kalmayı tercih ettiler.

Onlar için aydın olmak, ülkenin ve milletin aleyhine olan her meselede iktidar yandaşlığı yapmak anlamına geldiğinden, buna çok da şaşırmamak lazım.


Fabrikada tütün saranlar

Şimdi gelelim 4/C kapsamında kıdemlerine, yaşlarına, kazanılmış haklarına ve sosyal güvenliklerine bakılmaksızın mağdur edilen Tekel işçilerinin bu sona nasıl getirildiklerinin kısa tarihçesine;

Yıl 2004, AKP iktidarı yerli bir konsorsiyuma 292 milyon dolar bedelle Tekel"in içki bölümünü sattı.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra «Tekel içkiyi» alan grup, %92 hissesini American Teksas Pasific Group isimli yabancı bir şirkete, bu kez 810 milyon dolara devretti.

Yani 1 koyup, 3 aldılar. Ne güzel değil mi? Hani Tekel işçilerine «tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem» diyerek kükreyen Sn. Erdoğan var ya, o zaman sus-pus oldu.

810 milyon doların Türk Hazinesine değil de, bir şirkete gitmesinin vicdani – ahlaki ve ekonomik sorumluluğuna hiç değinmedi, teğet geçti.

Şimdi buna özelleştirme, denebilir mi?

Özelleştirme karlı – tekel konumundaki işletmelerin haraç-mezat, ucuza satılıp, tüyü bitmemiş yetimin hakkının, yabancılara devredilmesi anlamına mı geliyor?

Tabii ki hayır. Sen 810 milyon dolarlık işletmeyi üçte biri fiyata satacaksın, sonra Tekel işçilerine, sizin maaşlarınızı düşürüp, sosyal güvencenizi yok edip, geçici akıbeti belli olmayan bir statüye alacağım diyeceksin.

Onlar da biat edip, susacaklar öyle mi?

Öyle olmadığını gördük, şimdi Türk-İş devreye giriyor, Ankara'da demokratik itirazlarını bu kez daha güçlü bir mitingle hafta sonunda duyuracaklar.

Bakalım bu kez on binlerce işçiye ve vatandaşa sıkılacak biber gazı bulabilecekler mi?

İzleyip göreceğiz...

Tekel'in tütün işletmelerinin satılması ve 60 adet yaprak tütün işleme tesisinin kapatılması işin emekçi ve çalışanlara ait boyutu.

Tütün üretiminde gelinen nokta daha da dramatik.

ABD'den ithal edilen tütünlerle öldürülen kaliteli şark tütünü üretimi, tarımımıza büyük zararlar verdi.

Çok değil AKP iktidara gelmeden önce, 2001 yılında 477 bin tütün üreticimiz varken, bu rakam bugün 190 bine inmiş vaziyette.

200 – 250 bin tonluk tütün üretimi ise bugün 90 bin tona düşmüş durumda maalesef.

Tarımdaki işsizlik ve fakirliğe sebep ve gerekçe aramaya gerek var mı? Fabrikada tütün saranları hayalsiz – işsiz ve muhtaç bırakanlar utansın...

Ufuk SÖYLEMEZ - 18 Ocak 2010 - Heddam
http://www.heddam.com/

Son Yazılar