add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

“Tayyip Erdoğan ateşle oynuyor!”

ADD Isparta Şubesinin yayınladığı basın açıklaması;

“Tayyip Erdoğan ateşle oynuyor!”

Bugün ulaştığımız sonuç, yüz yıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. (M.Kemal Atatürk)

“Tayyip Erdoğan ateşle oynuyor!”

İktidarın bugünkü kararlarından da anlaşılan odur ki iktidar, Cumhuriyetin temellerini hedef almıştır ve önüne hiçbir engel çıkmayacağını zannetmektedir.

“Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için , içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!”

“Bir gün” bugündür. Bunun yarını kalmamıştır.


Emekli Genel Kurmay Başkanı başta olmak üzere 1657 asker ya Hasdal’da ya da Silivri’dedir.

Sularımız, topraklarımız satıştadır.

CFR’nin isim babası olan bir parti, Ortadoğu’da “lider” olmak gibi boş bir hayalin peşinde koşarken, hırsı uğruna “Yurtta Sulh- Cihanda Sulh” ilkesini görmezden gelip, Türk askerinin üzerinden “kan borsası” kurmakta, Suriye’ye savaş çığırtkanlığı yapmaktadır.

Memurun, doktorun, çiftçinin, köylünün kısacası tüm Türk milletinin geleceği küresel çetelerin insafına terk edilmiştir.

“Büyük Abi” kendi yetiştirdiği çocuklarının eliyle milli değerlerimiz birer, birer tırpanlamış, Talim Terbiye Kurulu’nun görevleri arasından “Milletini, vatanı seven Atatürk milliyetçisi gençler yetiştirmek” çıkarılmıştır.

Hile ile “aziz vatanın” tüm limanları elimizden alınmış, geleceğimizin teminatı olan zenginliklerimiz küresel çetelere devredilmiştir.

Milli bayramlar statüsü değiştirilerek, Cumhuriyet’in kurucu felsefesini inşa eden milli değerlerimizin halk tarafından kutlanması, birlik beraberliğin yinelenmesi, güçlenmesi engellenmiştir.

İşgale direnişin başlangıcı olan 19 Mayıs’la adeta alay edercesine “’Dillerin Kardeşliği Şiir Dinletisi’” gibi, her türlü etnik kökene ait dilin adeta öne çıkarıldığı garip törenler düzenlenmiş, ulusal diriliş ve direniş günümüz “ulusal parçalanış, çözülme, ayrıştırma gününe dönüştürülmüştür. Kültürlerin çeşitliliği bu törende öne çıkarılmış, ulus devletin olmazsa olmazı vatan, tarih, kültür ve dil birliği, yıkıma uğratılmıştır.

Amaç Türkiye’yi federatif yapıya sürükleyecek sivil anayasa denilen ucubenin ve başkanlık sisteminin ön hazırlıklarıdır. Bu nedenle Türk milletinin milli refleksleri kırılmak istenmektedir. Türklük silinmek ve son yurdu Anadolu’dan bu asil millet sürülmek istenmektedir.

“…Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.”

Bu durumdan daha vahim olmak üzere millet, kendi arasında ayrışmış da olabilir.

Şartlar 19 Mayıs 1919′dan daha zor ve ulusu istiklâle götürecek yol daha da çetrefil ve engebeli olabilir.

Bu “ahval ve şerait” dahi Türk milletini yıldıracak, korkutacak  güçte değildir.

Varlığımızın,  geleceğimizin tek temeli olan Cumhuriyet’i ve olmazsa olmazımız bağımsızlığımızı korumak bizim vazgeçilmez, ertelenemez özgörevimizdir.

19 Mayıs 2012 Türk ulusu için, dirilişin, bu sinsi işgale direnişin başlangıcı olmalıdır. Çünkü bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs Türk milletinin namusudur.

Bu büyük millet tıpkı Bağımsızlık Savaşı’nda olduğu gibi namusuna sahip çıkmak zorundadır.

İnanıyorum ve biliyorum ki bayraklardan oluşan bir ordu, ülkedeki hayasız işgale son verecektir.

Türk milletinin muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Bu millet, bu büyük millet 19 Mayıs’ına da “emanet”ine de sahip çıkacaktır.

ADD Isparta Şube Başkanı Yönetim Kurulu Adına :

Mahmut ÖZYÜREK - 19 Mayıs 2012

Son Yazılar