senin_gibi_haziriz225

Analar Deniz doğurmalı!

Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun istiklal-i tam prensibini ve onun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz.


Bugün hayatlarını Tam Bağımsız Türkiye mücadelesine adamış devrimci gençlik önderi Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın katledilişlerinin 40. yılı. TGB 40’ın üzerinde şehirde Denizleri anma etkinlikleri düzenliyor.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını onlar için anmıyoruz. Onların anılmaya ve hatırlanmaya ihtiyaçları yoktur. Ama gençliği birleştirecek olanlar ve bağımsız Türkiye’yi kuracak olanların onların hatıralarından öğrenecekleri çok şey vardır. Denizleri onlar için değil, mücadelemizin başarısı için anıyoruz.

Bugün Denizlere sahip çıkmak, onların mücadele bayrağına sarılmak her zamankinden daha da anlamlıdır. Çünkü Türkiye’mizin Denizlerin cesareti ve kararlılığına ihtiyacı vardır. TGB işte tam da bu nedenle bir mücadele okuludur. TGB okulunda bugünün Deniz Gezmişleri, Kubilayları, Tıbbiyeli Hikmetleri, Hasan Tahsinleri yetiştirilir.

68 GENÇLİK HAREKETİ VE DENİZ GEZMİŞ!

6inci_filo_defol225

Deniz Gezmişlerin mücadelesini inceleyince karşımızı TGB’nin mücadelesiyle neredeyse tıpa tıp benzer bir mücadele tarihi çıkıyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşları hangi mücadelelere önderlik etmişti hatırlayalım:

68 gençliği örgütlüydü. Deniz Gezmiş 18 yaşında Türkiye İşçi Partisi üyesidir. Üniversitede Devrimci Hukukçular Birliği’ni kurmuştur.

Üniversite işgalleri için Deniz Gezmiş’in buluşu “Sağ sol yok, boykot var!” sloganı kullanıldı. Deniz Gezmiş gençlik mücadelesini birleştirmek için çalışmıştır.

AIESEC vb. öğrenci devşirme örgütlerine karşı mücadele etmiştir.

NATO’ya karşıdır. Türkiye’nin NATO’dan çıkması için yürütülen eylemlerde en öndedir.

Milli Kurtuluş Savaşları ve Vietnam Halkıyla Dayanışma Derneği kurucularındandır. Kaderini emekçi halkla ve mazlum milletlerle birleştirmiştir.

Amerikan 6. Filosu askerleri Dolmabahçe’de denize dökülmüştür. Bu eylemde en önde Deniz Gezmiş ve Hasan Yalçın vardır. Bu eylemleri nedeniyle yargılanmışlardır.

1969 yılında düzenlenen “1. Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı”na bildiri sunmuştur.

Öğrencinin haklı taleplerinin temsilcisidir. Demokratik üniversite hareketinin önderlerinden bir tanesidir. Denizler, Üniversite Reform Taslağı hazırlayıp yönetime sunmuşlardır. Bu konuda bu kadar ısrarcı ve iddialıdırlar.

Derby lastik fabrikasını işgal eden, hak arayan işçilerin ve Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin Taksim Anıtı’na çelenk koymaları sırasında işçilerin yanı başındadır.

Antalya Elmalı’da köylü direnişine katılarak destek vermiştir.

Anayasa mitinglerinin örgütleyicisidir.

samsun_ankara_tambagimsizlik_mkataturk_yuruyusu225

10 Kasım 1968 tarihinde başlatılan “Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü”ne önderlik etmiştir. Yürüyüşte Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşınmıştır. Yürüyüş Anıtkabir’de son bulmuştur.

Deniz Gezmiş ve 68 gençliği hayatlarını emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı ülkesinin bağımsızlığına adamıştır. Dövüşerek ölmüşler ve ruhunu emperyalizme satmamışlar ve asla teslim olmamışlardır.

universiteliler_yuruyus_70li_yillar

TGB’NİN MÜCADELESİ İLE DENİZLERİN MÜCADELESİNİN BENZERLİĞİ!

Bugün 68 gençlik hareketinin yukarıda sıraladığımız doğru mücadelesine ve eylemlerine kim sahip çıkıyor? Aşağıda TGB’nin bazı eylemlerinden örnekler sıralayacağım. Okuyunca aynılıklara şaşıracaksınız.

TGB 19 Mayıs 2006’da kuruldu. TGB tıpkı Deniz Gezmiş gibi “sağ sol yok vatan savunması var” sloganıyla gençliği Atatürk’ün gençliğe Hitabesi’nde verdiği görevde, yani Birinci Vazife’de birleştirme mücadelesine önderlik etmiştir. Tıpkı lise yıllarında dergi çıkaran, örgüt kuran genç Mustafa Kemaller gibi. Örgütlü ve örgütçü!

- Öğrenci devşirme programlarının karşısına dikilen, eğitim sisteminin piyasalaşmasına karşı mücadeleye önderlik etmektedir. Bologna sürecine, Harç zamlarına karşı düzenlenen eylemlerde, hukuksuzluklara karşı açılan onlarca davada TGB’nin imzası vardır.

- Mazlum halkların yanındadır. Libya’da bombalar patlarken TGB’nin önderleri oradadır. Vatanlarını savunan Suriye halkına destek vermek için eylemler düzenlemiştir ve düzenlemeye de devam etmektedir.

- Parasız, laik ve bilimsel eğitimin savunucusudur. Özerk ve özgür üniversite mücadelesinin örgütleyicisidir. YÖK’e karşı mücadelenin en önünde olmuştur. 12 Mart 2011’de 20 bin genci “Özgür Bilim Özerk Üniversite” talebiyle yürüten, 12 Eylül’den sonra en büyük gençlik eylemini düzenleyen örgüttür.

- ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında “insan hakları düşmanı örgüt” ilan edilmiştir. Kürecikte eşkıyanın inine yürüyen, Malatya’da Conilerin otelini basan ve Bodrum’da ABD subayının kafasına çuvalı geçiren, conileri ağlatan örgüttür.

- Gençliğin Nefesi Ensenizde eylemleriyle AKP’nin bakanları ve eşbaşkanları üniversitelere sokmayan örgüttür. Tıpkı Denizlerin Bakan Seyfi Öztürk’ü protestoları gibi. Üniversitelerimizi AKP’ye bundan sonra da teslim etmeyeceğiz.

- Tekel mücadelesine omuz veren örgüttür. Polis biber gazıyla işçileri dağıtmaya çalışırken biber gazının karşısına dikilen, işçiye siper olan TGB’nin vatansever gençliğidir.

- Ağalığa karşı toprak mücadelesi veren, “Yıkılsın Ağalık, Yaşasın Cumhuriyet” diyen, Diyarbakır sokaklarında Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyen yoksul Bismil Aslanoğlu Cumhuriyet Köyü’nün köylülerinin mücadelesinde onlarla omuz omuzadır. O aslan gibi mücadele veren köylülerin çocukları için, birlik ve kardeşlik için o köye kardeşliğin okulunu yapmıştır. Türk-Kürt kardeşliğini eylemli olarak savunmuştur.

- Referandum sürecinde milleti ateşleyen ve en güçlü ses çıkaran örgüttür. Bölünme Anayasa’sına karşı verilen mücadelede de en öndedir. Milli Anayasa Formu’nun örgütleyicilerinden bir tanesidir.

Benzerlikler saydıkça fazlalaşıyor. Bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Denizlerin mücadelesini eylemli olarak savunan ve devam ettiren örgüttür TGB. Öyle de olmaya devam edecektir.

DENİZLERİN MÜCADELE BAYRAĞI EMİN ELLERDE!

Denizlerden devralınan mücadele bayrağının gereği yapılmaktadır. TGB bugün 68 gençlik hareketinin mücadelesine ve doğrularına sımsıkı sarılmıştır. Denizlerin devamıyız. Deniz Gezmişler gökten inmemişlerdir. Dayandıkları bir tarih ve mücadele mirası vardır. Jön Türkler İttihat ve Terakki’yi, İttihat ve Terakki geleneği Mustafa Kemal’i, Mustafa Kemal geleneği de Deniz Gezmişleri bu topraklara armağan etmişlerdir. TGB bu köklü, büyük mirasa yaslanmakta ve gelecek kuşaklara bağımsızlık ve devrim mücadelesinin önderi olarak anılmak ve bağımsız Türkiye’yi armağan edebilmek için mücadele yürütmektedir.

DENİZ GEZMİŞ’İ AMACINDAN SAPTIRANLAR!

Bugün 6 Mayıs ve Deniz Gezmiş sadece TGB tarafından değil mücadele arkadaşları tarafından, onlarca kitle örgütü tarafından da anılıyor.

Deniz Gezmiş’i ve onun vasiyetini anlayamamış bazı örgütler Bağımsız Türkiye denizine doğru akan suyu yatağından çıkarma gayreti içerisindedirler.

Deniz’i anlayamayanlar Deniz’i anamazlar. Deniz Gezmiş “Amerikan emperyalizmine karşı bir Türk devrimcisi”dir. “Ulusal olan ve devrimci olan ne varsa onun temsilcisiyiz” demiştir. Bu toprakların devrimcisidir.

Deniz Gezmiş yine “Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun istiklal-i tam prensibini ve onun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz” demiştir. Demekle kalmamış canı pahasına bunu ilkeye sadakatle bağlı kalmıştır.

Ayakları vatan toprağına basan, bu toprakların devrimcisinin elinde Türk bayrağı vardır ve Mustafa Kemal’in yolunun yolcusudur. Onların anlamadıkları şey şudur.

MÜCADELEYLE BULUŞMAYAN HAYATLAR TIRNAK İÇİDİR!

Sözümüz sadece köksüz olanlara, bu topraklara yabancı olanlara değil. Bar köşelerinde ömür tüketen, Atatürkçülüğü Facebook’ta görüntü fotoğrafını 10 Kasım’dan 10 Kasım’a Atatürk olarak, 6 Mayıs’tan 6 Mayıs’a Deniz Gezmiş olarak değiştirmekten ibaret sayanlaradır. Tırnak içinde bir Atatürkçülük, vatanseverlik türetiyorlar. Mücadeleyi esas almayanlar, kariyer peşinde, mevki peşinde koşarak, laf ebeliği yaparak “Atatürkçü” olunabileceğini sanıyorlar. Emperyalizme boyun eğen, sistemin önünde el pençe divan durmuş kişiliksiz bir gençten Atatürkçü olmaz! Vatanını conilere çiğneten adamdan milliyetçi olmaz! Korkaklarla, vatan ve bayrak düşmanlarıyla vatan savunulmaz!

Deniz Gezmiş de ömrü boyunca “Rozet Atatürkçüleri”ne karşı mücadele etmiştir. Atatürkçü felsefeyi devrimci özünden koparmaya çalışanlarla, Mustafa Kemal Atatürk’ün “arasız devrimler” prensibine bağlı kalmayan ve Atlantik sistemiyle uzlaşanlarla sürekli tartışmıştır.

Biz padişaha başkaldıran Mustafa Kemallerin, Namık Kemallerin, Deniz Gezmişlerin devamıyız. Emperyalizmi bozguna uğratan bir milletin evlatlarıyız.

tgbli_liseliler_deniz_gibi_haziriz
68 gençliği halkla birlikte hareket etmekteydi. Başarısı buradadır. TGB de tıpkı 68 gençliği gibi halkla birleşmeyi ve Türkiye’nin aydın birikimiyle birlikte mücadele yürütmeyi esas alıyor.

DENİZLERDEN DEVRALINAN MÜCADELE BAYRAĞI!

Bu topraklar bereketli topraklardır. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin karşısına dikilecek “katledilmesi gereken”, tutsak edilmesi gereken on binlerce kahraman her zaman olacaktır. Bu topraklar derya denizdir. Bu topraklarda analar Deniz doğurmaktadır.

Kahramanlar her zaman filizlenir. Gece karardıkça kararsın, düşman azgınlaştıkça azgınlaşsın. Gecenin en karanlık anında kahramanlık yıldızı daha fazla ışık yayar. Düşman Polatlı önlerine kadar gelsin gene tepelenir.

Deniz Gezmiş bu şuura sahip olanların başında gelmektedir. Deniz umut doludur, etrafına iyimserlik yayar. Güler yüzü hafızalara kazınmıştır. Zafere olan inancı, onu adeta bir kararlılık ve cesaret abidesi yapmıştır. Bugün de ihtiyaç duyduğumuz işte bu özelliklerdir.Onun hayatı mücadelesiyle, sevdasıyla ve umutlarıyla özenilesi bir hayattır.

O üretkendir eğitim sorununun çözümüne ilişkin reform taslağı hazırlar. Dostluk ve arkadaşlıklar biriktirmiştir kısacık yaşamında. “Bir insan ömrünü neye vermeli” sorunun en güzel cevabı onun hayatında gizlidir. Şanslı bir kuşağız onların pratikleri yolumuza ışık tutuyor.

6 Mayıs’ta Denizler ağlayarak, ah edip vah ederek, sızlanarak değil mücadeleyle anılır. Bu bir bayrak yarışıdır. 6 Mayıs’lar Denizlerden devraldığımız mücadele bayrağını daha da yükseltme günüdür. Tıpkı Deniz Gezmiş gibi cellâdın üzerine yürüme, emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin karşısına dikilme ve onların suratlarına haykırma günüdür.

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!


Yener GÜNEŞ (
TGB Genel Sekreteri) - 06 Mayıs 2012 - Ulusal Bakış
http://www.ulusalbakis.com/

Son Yazılar