1mayista_alanlardayiz_isci_partisi225

İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayacağız!

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, Ankara 1 Mayıs tertip komitesi içinde yer alan bazı sorumsuz ve işçilerin birliğini gözetmeyen kişilerin, İşçi Partisi'nin Ankara -Sıhhiye 1 Mayıs mitingine katılmasını engellemek için, polisle işbirliğine girmelerini, basın açıklaması ile kınadı.


Basın açıklaması şöyle;

İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayacağız.

Bu yılki 1 Mayıs’ın hedefi; “Emekçilere ve sendikal harekete yönelen saldırıları durdurmak; bölücü, gerici ve emek düşmanı AKP Anayasasını engellemek; savaşa karşı Türkiye-Suriye kardeşliği için birlik ve mücadele”dir.

1 Mayıs meydanları emekçilerindir.

İşçi Partisi, 1 Mayıs’ın asli sahibidir.

İşçi Partisi, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere emek örgütleri tarafından yurt sathında düzenlenecek mitinglere katılacaktır.

Türk-iş, DİSK, TMMOB, TTB ve diğer sendika ve meslek örgütleri 1 Mayıs kutlamalarının, anlamına uygun doğru mesajlarla, birlik, disiplin ve huzur içinde, başıbozukluğa meydan bırakmadan geçmesi için gereken önlemleri alacaklardır. Kutlamaların disiplini, 1 Mayıs’ı amacından saptıran bölücü, başıbozuk anlayışlara terk edilemez.

KARANLIK GÜÇLER ANKARA’DA İŞÇİ PARTİSİ’NE 1 MAYIS’I YASAKLAMAK İSTİYOR!

İşçi Partisi, Ankara’da 1 Mayıs’ı Sıhhiye Meydanında kutlayacaktır.

Ancak karanlık müdahalelerle, tertip komitesinde yer alan kimi sorumsuzların İşçi Partisi’nin katılımını engellemek istedikleri ve bu hususta polisten yardım istedikleri öğrenilmiştir.

Sınıfın birliğini bozan uygulamalara izin verilemez.

İşçi Partisi’ne 1 Mayıs’ı yasaklamak, kimsenin haddi değildir.

İşçi Partisi’ne 1 Mayıs’ı yasaklamak, ancak Gladyo’nun niyeti olabilir.

İşçi Partisi’nin önderleri ABD emperyalistlerinin, F Tipi Gladyo’nun tertipleriyle zindanlara atılırken, “sol” maskeli Gladyo da provokasyonlarla 1 Mayıs’a katılmasını engellemek istemektedir.

İşçi Partisi’nin, emperyalistlere de, BOP Eşbaşkanlığı’na da, Gladyosu’na da ve de onların maskeli provokatörlerine de pabuç bırakmayacağını en iyi onlar bilir.

UYARIYORUZ!

İşçi Partisi, 1 Mayıs’ta Sıhhiye meydanında olacaktır!

İşçi Partisi’ne, polisle işbirliği yaparak, 1 Mayıs’ı yasaklamak isteyenler olabilir. Onların görevidir. Ancak tertip komitesi, komitede temsilcisi bulunan sendika ve meslek odalarının bu tutuma boyun eğmeleri kabul edilemez.

Bu kararı onaylamadıklarını ifade eden DİSK, TMMOB, TTB ve KESK yöneticilerini başıbozukluğa izin vermemeye, tertip komitesinin aldığı iddia edilen ve polise tebliğ edilen kararı düzeltmek için gerekeni yapmaya çağırıyoruz. Aksi tutum sorumluluğa ortak olmak olacaktır.

ÇAĞRI : 1 MAYIS SAAT 11’DE TOROS SOKAKTA BULUŞALIM!

Bütün Ankaralıları 1 Mayıs kutlamalarına İşçi Partisi bayrağı altında katılmaya, 1 Mayıs 2012, Salı günü saat 11.00’de Sıhhiye, Toros Sokakta bulunan İşçi Partisi Genel Merkezi önünde buluşmaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Osman YILMAZ - 30 Nisan 2012 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar