fransa_tgb225

Türkiye Gençlik Birliği Fransa Teşkilatı Kuruldu!

Fransa’da yaşayan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı gençler olarak ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları da gözönüne alarak biraraya gelme ve örgütlenme kararı aldık.


Birlikteliğimize Türkiye’deki arkadaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için Türkiye Gençlik Birliği Fransa adını veriyoruz.

Demokrasinin ancak halkın politikaya etkin katılımıyla gerçekleşeceğinin bilincinde olan TGB Fransa evde, okulda, yurtta ve dünyada aşağıda sıralanan amaçların gerçekleştirilmesi için çalışacaktır.

- Fransa’da yaşayan Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan vatan savunmasında birleştirmek,

- Anti-emperyalist gençleri, Türkiye’de ve bütün dünyada Batı yayılmacılığına ve sömürgeciliğine karşı sürekli mücadele içine çekmek,

- Ulusal Kurtuluş Savaşını kendi onuru olarak görmek ve emperyalizm tarafından kışkırtılan ve desteklenen şoven ve etnik milliyetçilik akımlarına karşı durmak,

Bu ilkeleri benimseyen gençleri TGB Fransa örgütü içinde mücadeleye davet ediyor ve bunun bizlere Mustafa Kemal’in verdiği bir görev olduğunu anımsatıyoruz.

İlk önce Paris ve daha sonra Fransa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençlerini bir araya getirecek teşkilatın diğer şubelerini açma hazırlığı içindeyiz.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı gençler olarak, 27 Ocak 2012 tarihinde Paris’te biraraya gelerek  Türkiye Gençlik Birliği Fransa'nın kuruluş toplantısını yaptık.

fransa_tgb1_225

Toplantı Sinan Güzaltan, Ferhan Bayır, Barış Cot, Müge Taşuzan, Derya Çot, Hatice Taşuzan, Bora Kuş, Hasan Ali Çot, Edip Başaran, Ekin Başkurt, Sercan Genç, Kahraman Binboğa ile Almanya TGB’den Beyhan Yıldırım ve Barış Göktepe’nin katılımıyla yapılmıştır.

TGB Fransa Genel Yönetim Kurulu görev dağılımı önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı bir  toplantıda yapılacaktır.

O nedenle TGB Fransa’ya üye olmak isteyen ve yönetiminde yer almak isteyen arkadaşlarımızın bulundukları il, okudukları okul ya da çalıştıkları işkolu ve Fransa’da oturma izni dahil olmak üzere kısa özgeçmişlerini This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine en kısa sürede ulaştırmaları önemle rica olunur. 

hodrimeydan - 29 Ocak 2012
http://www.hodrimeydan.net/

Son Yazılar