Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi  Duyurusu

Suriye-Türkiye Dostluk Komitesi, Suriye’de ikamet eden ve farklı alanlarda çalışan Türk ve Suriyeli vatandaşların biraraya gelerek ikame ettikleri bir Sivil Toplum oluşumudur. Hiç bir örgütün, partinin, devletin, ekonomik kuruluşun temsilcisi değildir.


Komite olarak, ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kabul etmeyen, ülkelerimizin bağımsızlığına ve egemenliğine saygıyı esas alan, komşu ve kardeş Suriye ve Türkiye halkının huzuru, güvenliği, refahı ve istikrarını hedeflemektedir.

Türkiye-Suriye kardeşliği ve dostluğuna katkıda bulunan, bu kardeşliği arzulayan ve destekleyen Türkiye'nin akademisyenlerini, gazetecilerini, siyasi şahsiyetlerini, televizyon programcılarını, araştırmacılarını, edebiyatçılarını, sanatçılarını 21-24 Ağustos 2011 tarihinde Suriye'ye davet ettik.

Bu etkinliğe Rusya, Çin, Hindistan, İran, Avrupa, Venezuela, Brezilya, ve Arap dünyasından akil adamlar, önemli siyasi şahsiyetler, gazeteciler ve akademisyenler de katılacaklardır.

Türk medyasında yer alan çoğu haberler, maalesef Suriye’de yaşananları objektif olarak irdelemekten uzaktır.

Abartılı, esas itibariyle devletlerinin çıkarları doğrultusunda haber üreten yabancı kaynaklardan devşirilen, sorgulamadan pazarlanan haberler, Türk medyasında yoğun olarak yer almaktadır. Suriye halkının haklı taleplerini dillendirmek herkesin tabii hakkı olmalıdır. Lakin, komşu ve kardeş bir ülkede olup bitenleri, bir bütün olarak ele almak, taraf olmadan değerlendirmek ve akan kanı durdurmaya katkıda bulunmak hepimizin gorevi olmalıdır.

Türkiye’nin ticari, siyasi, güvenlik ve sosyal maslahatları nazarı dikkate alınmadan, genelde bölgemiz, özelde Suriye için yıkıcı davranışlar içinde olmak, ülkemizin egemenliğine ve istikrarına zarar vermektedir.

Suriye-Türkiye Dostluk Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün prensip edindigi, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine büyük bir ehemmiyet vermektedir.

Türkiye’yi komşularıyla savaştırmayı hedefleyen odakların söylemlerini yayan bazı yabancı medya kuruluşlarını teşhir etmek ve onların Türkiye’deki uzantılarını uyarmayı bir görev addediyoruz.

Tarihte, mazlum halkların bağımsızlık mücadelesine, müslüman ülkelerin yabancı işgallerine karşı mücadelesine ilham kaynağı olmuş Türkiye’nin, yabancı devletlerin içinde bulundukları ekonomik, askeri ve siyasi krizlerine merhem olmak için komşu devletlere karşı kışkırtılması kabul edilemez.

Suriye’ye yapacağımız bu ziyaret Suriye kentlerini yerinde görmek, Suriye yetkililerine sorularımızı sormak, ve iki kardeş ülkenin hayrı için neler yapılabileceğini istişare etmek için önemli bir fırsat sunacaktır. Değerli basın kuruluşlarına ve mensuplarına saygılarımızla duyurulur.

Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi adına

Mehmet Yuva - Genel Koordinatör

Son Yazılar