fuzekalkani_suc_isliyorsunuz

İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz:
Hükümeti uyarıyoruz: “Suç işliyorsunuz!” TBMM’ni göreve çağırıyoruz: “Yetkilerinize sahip çıkınız!”

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, ABD, Füze Kalkanı Anlaşması’nın Ankara ile haftaya imzalanacağının açıklanması üzerine konuyu değerlendiren bir basın açıklması yaptı. Cengiz'in açıklaması şöyle;

The Washington Times gazetesine konuşan ABD güvenlik yetkilileri, Füze Kalkanı Anlaşması’nın önümüzdeki hafta Ankara ile imzalanabileceğini duyurdular.
Bu konuda Türk hükümetinden bir açıklama yok.
Hükümeti uyarıyoruz:

Anayasa’nın “TBMM’nin Görev ve Yetkileri”ne ilişkin 92. maddesine göre; “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir.”

“Füze Kalkanı”nın Türkiye’de konuşlandırılması, son tahlilde “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermek”tir. Dolayısıyla anılan madde kapsamındadır. Çünkü konunun uzmanları açıkça belirtiyorlar; “Füze Kalkanı”, çok geniş ülke topraklarının yabancılara tahsis edilmesini ve buralara çok sayıda yabancı askerin yerleştirilmesini gerektirmektedir.

Bunun NATO bünyesinde yapılması, “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların gerektirdiği haller”den sayılmasını gerektirmez. Zira Türkiye’nin NATO’ya katılma kararı, böyle bir taahhüdü içermemektedir. Aksi, egemenliğin NATO’ya devri anlamına gelir.

Türkiye’yi komşuları ile hasım yapan, topraklarını bölge ülkelerine karşı bir saldırı üssüne dönüştüren, egemenliği fiilen NATO’ya devreden bu projeye TBMM’nin de onay vermesi mümkün değildir.

“YİRMİ YIL”

Aksi, suç oluşturur. Başta İran ve Rusya olmak üzere Türkiye’yi komşuları ve Asya ülkeleriyle hasım haline getiren bu uygulama ile “Devlete Karşı Savaşa Tahrik” suçu işlenmiş olacaktır.

Nitekim, yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 304. Maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Keza, anılan yasanın 306. maddesinde; “Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak (...) hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. (...) Fiil sadece yabancı devletle siyasi ilişkileri bozacak (...) nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir” denilmektedir.

HEDEF TÜRKİYE

Gelelim, bu vesileyle bir kez daha açığa çıkan Türkiye-NATO ilişkilerine ve NATO’nun niteliğine...

ABD’nin Türkiye’ye yerleştirmek istediği “Füze Kalkanı”, Türkiye’yi kontrol altında tutma planıyla da örtüşüyor.

NATO, başından beri Türkiye’nin savunma stratejisinde zaaf yaratmıştır. Daha kurulurken hedef aldığı ve kontrol altında tutmayı amaçladığı ülkelerden biri Türkiye’dir.

NATO Antlaşması’nda “ilgi alanları” sayılırken, üye ülkeler ve onların sömürgeleri dışında, Türkiye’ye özel bir önem verilmiştir.

NATO Antlaşması’nın 6. maddesinde, NATO’nun özel ilgi alanları şöyle belirleniyordu:

“Tarafların, Avrupa ya da Kuzey Amerika’daki toprakları”,
“Fransa’nın Cezayir bölgesi”,
“Türkiye toprakları”,
“Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir
Avrupa toprağı”
“Akdeniz” ve
“Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesi”.

Şimdi, 19-20 Kasım’daki NATO Zirvesi’nde kabul edilen ve ABD tarafından hazırlandığı bilinen “Yeni Stratejik Kavram”, NATO üzerinden ABD’ye çok daha geniş bir coğrafyada müdahale olanağı sağlıyor.

İşte, yerleştirilmek istenen “Füze Kalkanı” ile Türkiye, bu saldırının üssü yapılmak isteniyor.

KOMUTA ABD’NİN ELİNDE

NATO, ABD’nin denetim ve müdahale aracıdır. Kumandası ABD’nin elindedir. Daha başından bu şekilde yapılandırılmıştır. NATO Antlaşması’nın 11. Maddesine göre, kuruluş aşamasında; “Onay belgeleri, en kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ne teslim edilecek” denilmiş ve 10. maddede de; NATO’ya katılmaya davet edilen devletlerin, “katılım belgesini Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ne vererek bu Antlaşmaya taraf olabileceği” öngörülmüştür.

Keza 13. maddeye göre; NATO üyeliğinden ayrılan devletler, “ayrılma bildirimini, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ne” vereceklerdir. 14. maddeye göre de; Anlaşmanın orijinali, “Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin arşivinde saklanacaktır. Onaylı kopyalar, bu hükümet tarafından imzacı diğer hükümetlere iletilecektir.”

İşte bu yapılanma, ülkemize konuşlandırılacak füzelerin kumandasının kimin elinde olacağını da göstermektedir!

Hükümeti suç oluşturan bu girişimden vazgeçmeye, TBMM’ni yetkilerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Mehmet CENGİZ - 08 Temmuz 2011 - İşçi Partisi

Son Yazılar