odatv_logo“KILIÇDAROĞLU’nun Rakibi BAYKAL Değil Sosyalist ÖCALAN’dır” Başlıklı Yazıya Yanıt

Açıkça söylemek gerekirse, Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakiplerinin sosyalistler olacağı tespiti biraz üfürüktür. Türkiye’de sosyalizm, 1965 TİP örneğinde bir avuç insanın gerçekleştirdiği muhteşem siyasal etkinliğin ötesinde hiç kimseye rakip olmadı.

Öte yanda, CHP ile sosyalistlerin rakip olmaktan ziyade, yapacakları bir ittifak, sayısal anlamda olmasa da entelektüel olarak, dolayısıyla teorik ve pratik zeminde CHP’ye epey bir katkı sağlar. Seçimde barajın %5-7 olması da temenniden ibaret. AKP’nin böyle bir niyeti gözükmüyor.

Öcalan`ın BDP`ye en büyük eleştirisi “Türkiye partisi olmayı bir türlü başaramamış” olmasıydı diyorsunuz. Öcalan’ın eleştirisi gayet anlamsızdır. Kendisi Türkiye liderliğinden bir hayli uzak iken BDP’nin Türkiye partisi olmasını beklemesi abesle iştigaldir. BDP için sorun açıktır: İmam osurmuş cemaat s.çmıştır. Hele ki Türkiye’nin düşünce dünyasına hiçbir katkısı olmamış, PKK’nın karnını kaşıyan liderini, kurtuluş savaşı döneminde Trakya direnişini yöneten Urfalı Mahmut Hayrettin Bey’in oğlu olup iktisat okuduğu Amerika’da işçi hareketlerine katılmış, Kürt sorununun çözümünü üniter devlet yapısı içinde aramış, Milli Demokratik Devrim tezinin teorisyenlerinden Komünist Mihri Belli ile veya kurtuluş savaşında kuva-i milliye hareketine katılmış, Aydınlık gazetesinde yazmış, TKP üyesi bir Marksist yazar ve doktor olan Hikmet Kıvılcımlı ile kıyaslamak için bir hayli zihinsel problem yaşamak gerektiğini düşünüyorum.

İlgili yazıda sosyalistler için uygun gördüğünüz “sol çatı” kavramı da günümüz koşullarında biraz ütopik kalmaktadır. Tabanı olmayan şeyin çatısı da olmaz. Halihazırda, Türkiye işçi sınıfı ve muhafazakar toplum kesimlerinden ve dahi makarnacı kitlelerden taban oluşamayacağına göre sosyalist solun çatısı da kurulamaz. Bu bağlamda, sol örgütler ve bireyler CHP içerisinde yer almalıdır. Ne zamana kadar? Tabii ki, gerçek bir burjuva demokrasisi oluşana kadar.

Abdullah Öcalan 68 kuşağından değildir. Söylediğinizin tersine, hiçbir birleşik cephenin önderi olamaz. Çünkü, kendisi ve kurduğu ayrılıkçı örgüt başlı başına etnik bir yapılanmadır. İdeolojik donanımı ve sınıf mücadelesiyle alakası yoktur. Sosyalist mücadele için model örgütlenmesi yoktur. Doğal olarak örgüt elemanları da emekçiler değil, cahil halk çocuklarıdır. Bu çocukların argümanı ezilen sınıflar değil, emperyalizmin formatladığı Kürt paradigmasıdır. BDP’yi de içeren bir sosyalist ittifak hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü BDP sınıf mücadelesini değil etnik nitelikleri ön plana çıkaran bir partidir. İdeolojik evrimi bir hayli zaman alacaktır.

Arkadaşlar, Türkiye’de sosyalist solun köklü bir geçmişi vardır. Bu ülke, Mustafa Suphilerin, Hikmet Kıvılcımlıların, Mehmet Ali Aybarların, Behice Boranların memleketidir. Türkiye solunun donanımı iyidir ve Apo’nun hezeyanlarına ihtiyacı yoktur. Baltayı taşa vurmayınız. Sağlıcakla kalınız.

Hasan Vasfi ALTAY - 23 Haziran 2011

Son Yazılar