teoman-aliliFizan’da Sürgün Kocaman Devrimci

Fizan, (Arapçası Fezzan), bugün Libya olarak anılan eski Trablusgarp vilayetinde, kıyıdan yaklaşık 600 km. içeride, Sahra-yı Kebir denen Sahra çölünün doğu kısmında yer alan bir vahalar topluluğuydu. Bölge, kuzeyde ve güneyde dağlarla, doğuda Libya çölüyle ve batıda Sahra’nın uçsuz bucaksız çölleriyle çevrilmiş, doğal bir tecrit alanı gibiydi. Anadolu’nun yaklaşık dörtte üçü büyüklüğündeki topraklar hemen bütünüyle çöllerle kaplıydı.


Bölgede yegane yaşam alanları, yeraltı su tabakasının satha yakınlaştığı çukurluklar ve vadilerdi. Fizan, bu gibi yerlerde görülen ender vahalar dışında insanoğluna yaşam imkanı vermeyen, sert ve acımasız bir karektere sahipti.

***

Trablusgarp, özellikle de Fizan, bir sürgün yerinden beklenen tüm koşulları mükemmel karşılayan bir yerdi. Tarblusgarp ile İstanbul arasındaki bağlantı sadece deniz yoluyla sağlanabiliyordu ve ayda bir kaç taneyi geçmeyen İdare-i mahsusa seferiyle sınırlıydı. Fizan ise Tarblusgarp’tan en az 30 gün mesafedeydi. Sadece yerlilerin oturduğu bu ırak vahalar, tehlikeli beyinler için ideal bir tecrit yeriydi. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu‘nun en korkutucu sürgün yeri olarak kullanılmıştı.

***

Bugün her yer Fizan’dır bir sürgün için. Avrupa’nın hiçbir yeri onun için vaha değildir. Nereye giderse gitsin, sırtında özelemini taşıyan adamdır sürgün. Ülkesini, insanını, sırtında taşır. Bu yükün ağırlığıyla sürdürür yaşamını ve bir sürgün, ülkesinden sözü edildiğinde gözleri en kolay yaşaran insandır.

Ben böyle bir sürgün devrimciyi tanımış olmanın onurunu taşıyorum. Battal bir devrimciyle yürüdüm avrupa sokaklarında kol kola. Saatler boyunca özlemini dinledim içim içim ağlayarak. O göz yaşlarıyla, ben iç yaşlarımla ağladık. Ne karşılamaya gelebildi beni, ne uğurlamaya.

***

Teoman Alili neden sürgünde? Ne yaptı Teoman Alili? Ergenekon tertibi diyorsanız kapı gibi takipsizlik kararı var. Türk uyruklu olmadığı içinse sürgünlüğü, saçma. Türkiye’de doğmak bile onun Türk vatandaşlığı için yeterlidir. Vatan hastanesinde doğmuş, Vatan ilkokulunda okumuş bir vatan evladını sürgünlerde çürütme hakkı, hangi hukuktan kaynaklanmıştır.

Siyasi bir karardır bu. İçişleri Bakanlığı’nın sınırdışı kararı, hukuksuzluk örneğidir. Kasım’da bitecek deniliyor sürgün süresi. Kim bilebilir? İçişleri Bakanlığının iki yıl daha kararı uzatmayacağına kim garanti verebilir? Ayrıca, 2011 Türkiyesi’nde hala sürgün cezası hangi Abdülhamit‘lerin içine sinebilir?

***

Ey gazetecilik örgütleri? Ey Türkiye Gazeteciler Sendikası. Ey Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Ey Türkiye Gazeteciler Federasyonu. Ey Çağdaş Gazeteciler Derneği. Ey Basın Konseyi. Teoman Alili adlı gazeteci, 1.5 yıldır sürgünde.

Peki, siz ne işe yararsınız?

Halil NEBİLER - 21 Haziran 2011 - Aydınlık

Son Yazılar