Yağmalanan Bir Cumhuriyet Kazanımı : Kayseri Şeker A.Ş

“Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir, kimsesizlerin en kimsesizi ise köylüdür”

Mustafa Kemal ATATÜRK


Nafile bir bekleyiş olduğunu bile bile… Günlerdir, haftalardır, aylardır bekliyoruz!!! Bir etkili veya yetkili kişi çıkarda çiftçimize doğru bilgileri söyler mi diye…

Öncelikle şunu açık ve net olarak belirtelim: ülkelerin tarım politikalarını kurum veya kuruluşlar değil, hükümetler belirler. Kurum veya kuruluşlar, hükümetlerin kendilerine verdiği yetkiler dahilinde hareket edebilirler.

Kayseri Şeker Fabrikası; Şeker Kurumu, Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolayısı ile iktidardaki hükümetlerin denetimindedir.

Hal böyleyken; Hükümet, 9 sene boyunca Kayseri Şekerdeki kötü yönetime ve yolsuzluğa hangi sebeple göz yummuştur? Kayseri Şeker’i göz göre göre neden çıkmaz bir sokağa sokmuştur?

Bu tarım politikaları ile şeker pancarı tarımının yaşama ihtimali yoktur.

Şöyle ki:

Ülkemizde neden isteyen istediği kadar buğday ekebilmekte iken pancar ekememektedir?

Çünkü uluslararası şeker şirketleri böyle istemektedir. Bu ülkede kota konan ilk ürün, tütündür. Ve bugün tütün ve sigara sektörünün tamamı ecnebi şirketlerin eline geçmiştir. Tütün üretici sayısı 356 bin’den 65 bin’e gerilemiştir.

Devlet şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci, dünyanın en büyük şeker şirketi olan ED&F MAN’ın içinde bulunduğu konsorsiyuma emanet edilmiştir. 12 Eylül halkoylaması sonucununda yapılan Anayasa değişikliğine bağlı olarak Danıştay’ın değiştirilecek yapısı ile Devlet Şeker Fabrikalar’ının satışının önünde bir engel kalmayacaktır. Hatırlanacağı üzere Danıştay 13. dairesi, daha önce Turhal, Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kastamonu Şeker Fabrikalar’ının satışını durdurmuştu.

Uluslararası piyasalarda maliyeti pancar şekerinin çok çok altında olan kamış şekerinin 1 tonunun ülkemize maliyeti 1200 dolar iken, Devlet Şeker Fabrikaları kilosu 1.85 liradan 15 ay vadeli şeker satmaktadır.

Şekerin perakende satışı peşindir ve kg fiyatı 2,3 – 2,5 lira aralığındadır. İsteyen en yakın markete uğrayarak öğrenebilir.

Özel kooperatif fabrikaları bu haksız rekabetin karşısında şekeri peşin satabilmek için %16 – 18 kırım yapmak mecburiyetinde kalmaktadır.

Yani özel kooperatifler kilosu 1,55 – 1,6 liradan şeker satmaktadır. 2,3 ile 1,6 arasındaki farkın aslan payını şeker baronları kalanını ise ufak toptancılar ve marketler almaktadır.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın dolayısı ile çiftçilerimizin, ufak toptancı ve marketleri çıkarsak senelik kaybı yaklaşık (292.000*0,4)120 milyon liradır. (Eski parayla 120 trilyon – Kayseri Şeker A.Ş’nin şeker kotası 292. 000 tondur).

Madde kaybolmaz yer değiştirir. Çiftçilerin alınteri olan bu para kimlerin cebine gitmektedir?

Bu paranın yarısı çiftçiye dağıtılsa 16 polar pancarın taban fiyatı 145tl/ton olur.

Türkiye genelinde ise buradan elde edilen getiri senelik (2.200.000*0,4) 880 milyon lira eder.

İşte bu sebepledir ki:

*** Konya Şeker Entegre tesis kurup şekeri işleyerek piyasaya sürmekte ve yaklaşık aynı miktarlarda pancar işleyen iki fabrika; Kayseri Şeker’in karı 18 trilyonda kalırken, Konya Şeker 119 trilyon kar etmektedir.

(Listeye giren üç şeker fabrikasından ikisi 137 milyon 414 bin liralık kar elde ettiler. Konya Şeker 119 milyon 321 bin lira, Kayseri Şeker ise 18 milyon 93 bin liralık kar sağlarken, listeye yeni giren Amasya Şeker 714 bin lira zarar etti . Türkiye İş Bankası A.Ş haftalık sektör raporu)

*** Konya Şeker Çumra Şeker Fabrikasını özsermayesi ile yaparken, Kayseri Şeker Boğazlıyan Şeker Fabrikasını yaparken 124.5 milyon euro kredi kullanıyor.

Şeker Kurumu’nun ve Devlet Şeker Fabrikaları’nın başında AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir AKSU’nun kardeşi Mehmet Azmi AKSU vardır.

Kayseri Şeker’e gelince:

Fabrika yönetimi, fabrikanın borcunu açıklayamamaktadır. Banka, sigorta, maliye ve piyasaya olan borç bir an önce açıklanmalıdır.


*** Bizim edindiğimiz bilgi borcun 850 milyon( eski parayla 850 trilyon) olduğudur. Bu borcun temerrüte düşen kısmı ne kadardır. Eğer bu rakam doğru ise; Kayseri Şeker için yapılacak fazla bir şey kalmamış demektir. 850 milyonun senelik faizi asgari 100 milyon eder. Senelik karı 18 milyon olan bir kurumun bu borcu ödeyebilme ihtimali yoktur. Fabrikanın, iyi yönetilmesi durumunda edebileceği kar senelik 60 milyon civarındadır.

*** Yolsuzluk ve kötü yönetimden ötürü Kayseri Şeker’in 9 senelik toplam kaybı yaklaşık 1.5 milyar liradır. Bu rakamın afaki olduğunu düşüneneler, Kayseri Şeker’in yaklaşık olarak eşdeğeri olan Konya Şekerle; 9 yıllık bilanço, yatırım, alacak ve borcun karşılaştırmasını yaparlarsa herşey daha net anlaşılabilir. Sadece 2009 yılı karları arasındaki fark 100 milyon liradır.

Kota meselesi

1-) Şeker Fabrikaları’nın pancar kotalarını Şeker Kurumu değil Şeker Fabrikası yönetimleri belirler. Şeker Kurumu, fabrikaların şeker kotalarını belirlemektedir. Fabrika yönetimleri, pancar kotalarını kendileri belirlemekte serbesttir.

Türkiye geneli: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 A şekeri kotaları sırası ile 2438, 2200, 2200 bin tondur. 2009/2010 sezonunda 2.438.000 ton olan Türkiye geneli A şekeri kotası 2010/2011 yılında 2.200.000′e düşmesine rağmen, aynı yıl Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi seçim telaşı ile fabrikanın pancar kotasını artırarak kendine yakın olan çiftçilere kota dağıtmıştır. Bu durumda, fabrikanın ürettiği şekerin bir kısmı C kotasına girecektir. Bu alenen fabrikayı zarara uğratmaktır.

2-) 2010/2011 dönemi şeker piyasası kotalarının 2011/2012 döneminde de değişmeyeceği açıklanmıştır. Buna göre, 1 Eylül 2011′de başlayacak ve 31 Ağustos 2012′de sona erecek pazarlama dönemi içinde, yurtiçi piyasada en fazla 2 milyon 444 bin ton şeker satılabilecek. Bunun 2 milyon 200 bin tonu pancar şekeri, 244 bin tonu da nişasta bazlı şekerden (NBŞ) oluşacak. Ayrıca, pancar şekerinden ihtiyat stoku olarak değerlendirilen B kotası kapsamında 88 bin ton şeker tutulacak.

Yani; geçen sene ile bu sene arasında Şeker Fabrikaları’nın şeker kotalarında herhangi bir azalma söz konusu değildir.

3-) Şeker kurumundan edindiğimiz bilgiye göre; açıklananın aksine Kayseri Şeker Fabrikasının 2011/2012(bu sezon) pancar sezonunda şeker kotasının 68 bin ton düşürüldüğü doğru değildir.

Pancar kotalarının düşürülmesinin gerçek sebebini yönetim açıklamak zorundadır.

4-) Pancar ekim alanlarının daralması ve kotaların düşürülmesinin temel sebepleri;

a-) Yaklaşık 1 milyon ton olan kaçak şeker girişinin önlenmemesidir. Buna mukabil 1,5 milyon dekar pancar ekilememektedir.

b-) Hükümetlerin şeker kanununda değişiklik yaparak, Nişasta Bazlı Şekeri ülkemize sokması ve kotasını artırmasıdır. 244bin NBŞ kotası demek asgari 350 bin dekar pancarın ekilememesi demektir.

Türkiye’de pancar şekeri kurulu kapasitesi 3 milyon 148 bin ton’dur. Üretilen şeker, mevsim şartlarına bağlı olarak 2 milyon ton seviyelerindedir. 1 milyon ton şekerin işlenmemesi asgari 40 bin tam istihdamın sağlanamamasıdır.

Şeker Kurumu’nun internet sitesindeki bilgilere göre:

“Türkiye’de nişasta bazlı şeker üretimi 2008/2009 pazarlama yılında 448 000 ton, 2009/2010 pazarlama yılında 540 000 ton olmuştur. Oysa NBŞ kotası, 2008/2009 yılında 267 000 ton, 2009/2010 yılında 271 000 tondur. NBŞ ihracatı 2008/2009 yılında 56 900 ton, 2009/2010 yılında 39 600 tondur. Buna göre üretilen NBŞ’nin 2008/2009 yılında 124 100 ton, 2009/2010 sezonunda 229 400 ton’u kota fazlasıdır ve kayıtdışıdır. 2010 yılında hiçbir NBŞ üreticisi firmaya ceza kesilmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır.”

Eğer uygulansaydı 2008/2009 yılında kota fazlası üretim yapan firmalar 2009/2010 yılında kota fazlası üretim yapamazdı. Hiçbir ticari kurum satamadığı bir malın üretimini bir sonraki sene artırarak yapmaz ve yapamaz. Bu süreç tamamı ile Şeker Kurumunun sorumluluğundadır.

A kotası fazlası pancar şekerinin piyasada satılması durumunda şeker fabrikalarına anında cezai işlem uygulayan Şeker Kurumu aynı yaptırımı NBŞ üreticilerine uygulayamamaktadır.

Peki NBŞ üreticileri ile pancar şekeri üreticileri arasında ne fark vardır?

Birinin üretimini küresel şirketler diğerinin üretimini Türk çiftçisi yapmaktadır. Biri küresel sermaye diğeri milli sermayedir. Birinin ürettiği katmadeğer ecnebiye gitmekte diğerinin ürettiği katmadeğer memleketimizde kalmaktadır.

Kayseri Şeker A.Ş mevcut yönetimi, bu gerçekleri görerek derhal önlem almalı ve çiftçilerimiz bu konuları gözardı etmeden fabrika yöneticileri ile görüşmeler yapmalıdır. Aksi taktirde çok ağır bedeller ödenmesi hatta ödenemeyecek bedellerin ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır. Şu an itibari ile bile bankalara kredi borcu olmayan çiftçi sayısı yok denecek kadar azdır.

2011 yılında seçim olması sebebiyle bir takım esneklikler gösterilecektir fakat sonrasında çiftçilerimizi ve küçük esnafı çok sıkıntılı günler beklemektedir.

Şeker pancarı tarımından asgari 6 milyon insan geçimini sağlamakta ve bu sektör senede 5 milyarlık katma değer üretmektedir. Küresel şirketlerin göz diktiği bu sektörü savunmak sadece pancar eken çiftçinin değil, bu ülkede yaşayan herkesin görevidir.

Şeker pancarı, Türk tarımının en stratejik kalesidir. Ve bu kalenin ana direklerinin ikisinden biri olan Kayseri Şeker, küresel tefecilerin cenderesine düşürülmüştür.

2001 yılında; 8 kg pancarla 1 litre mazot alan çiftçi bugün 1 litre mazotu 38 kg pancar ile, 1 kg pancarla 2.5 kg DAP gübre alan çiftçi bugün 1kg DAP gübreyi 1.2 kg pancar ile alabilmekte, 0.5 ton pancarla yaptırdığı işçiliği bugün 1.3 ton pancar ile yaptırabilmektedir.

Çiftçilerimiz ve yurttaşlarımız, nitelikli bilgilere sahip olmayan orta zeka seviyesindeki insanları başlarına yönetici olarak seçtikleri sürece enselerine inen tokat katmerlenecek ve gelen gideni aratacaktır.

Gerçeği bilmeyen sadece aptaldır. Fakat gerçeği bilen ve ona yalan diyen, suçludur, canidir.

Bertolt BRECHT

Yukardaki metin, CHP’li arkadaşlarımızın ısrarı üzerine Kılıçdaroğlu’nun Boğazlıyan mitinginden önce bizzat arkadaşlarımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu’na elden verilmiş ve Kılıçdaroğlu metni okumuştur.

Mitingde: NBŞ ve pancarın kota sorunlarına yüzeysel olarak değinilmiş diğer meselelerden bahsedilmemiştir.

* Bölge çiftçisinin son 9 senede iç edilen 1.5 katrilyonu ve yağmalanan bir cumhuriyet kazanımı,

* 6 milyon insana ekmek veren şeker fabrikalarının ve pancar tarımının dünya şeker devi ED&F MAN’ın, Cargill’in ve küresel sermayenin insafına bırakılması,

* NBŞ’nin insan sağlığına zaraları,

* NBŞ’nin kota fazlası üretimi,

* Tefecilerin, her sene pancar çiftçisinin sırtından sağladığı yaklaşık 1 katrilyonluk getiri,

* Kemal DERVİŞ’in başımıza bela ettiği üst kurullardan biri olan şeker üst kurulunun varlığı,

AKP, MHP genel başkanları gibi sayın Kılıçdaroğlu’nu da rahatsız etmemiştir.

Bir zamanlar ihanet sayılabilecek mesele nihayet meşruiyet kazanarak bugünlerde çözümlenmek üzeredir ve bu günahın vebali, muhalefeti ve iktidarıyla tüm meclisindir. Kayseri Şeker’in, şehir merkezinde kalan 5.800.000 metrekarelik arazisi satışa çıkarılmıştır.

Müşterisinin ise Hollanda Kraliyet ailesi olması muhtemeldir.

1989 – 1999 yıllarında Boğazlıyan Belediye Başkanı, 2007 genel seçiminde Yozgat 2. sıra vekil adayı(CHP’li) Yavuz AKSOY, kayseri şekerin, 2002 – 2010 yılları arası en etkili yönetim kurulu üyesidir. Kayseri şeker yönetim kurulu eski başkanı Vedat Ali ÖZIŞIK, MHP – DSP- ANAP koalisyon hükümeti döneminde Tarım Bakanlığı MHP’de iken başkan yapılmış ve 2002 – 2010 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığında bulunmuştur. Aynı şekilde bir diğer eski yönetim kurulu üyesi ve eski yönetim kurulu başkanı olan Mehmet COŞAR, 2009 yılı yerel yönetimler seçiminde AKP’nin Boğazlıyan belediye başkan adayıdır. Ve bu liste; AKP, CHP ve MHP yöneticilerinin isimleriyle uzar gider… Bu insanların hepsinin yaptığı yolsuzluk ve fabrikayı uğrattığı trilyonlarca liralık zararlar devletin resmi belgeleriyle sabit ve elimizde mevcuttur.

Bizler, Yozgat bölgesinde, bizlere sunulan bir siyasi alternatif olmasını isterdik…

Herşey o kadar açık ki, yeterki uyuyor numarası yapmayalım…

Boğazlıyan Kaymakamı ve ilk milli şehidimiz Mehmet Kemal Bey’in 10 Nisan 1919’da Beyazıt meydanında idam edilirken haykırdığı gibi…

“ECNEBİ DEVLETLERE YARANMAK İÇİN BİZİ ASIYORLAR”

Ve bu aymazlıkla, tarihe bir Kemal Bey daha vereceğiz…

Boğazlıyan bölge çiftçileri

Zehra ALTINTAŞ ,Ahmet ALTINTAŞ,Ali ÖZKAN,İsmet ÖZKAN,Yusuf ÖZKAN,İlyas ÖCAL,Yakup ÖCAL,Taliha ÖCAL,Ali ÖZTÜRK,Savaş YILDIZ,Kamil İLHAN,Şevket ÖCAL,Hacı Hüseyin ÖCAL,Mehmet İÇÖZ,Nevzat İÇÖZ,Koray ALTINTAŞ,Veli ALTINTAŞ,Aydın BOĞAZLIYANLIOĞLU,Mustafa DEMİRCİ,Ali İhsan ALTINTAŞ,Deniz ALTINTAŞ,Kemal AÇIKEL,Murat ŞAHMURAT,Hacı ERTÜRK,İkram RÜZGAR,Salih ERTÜRK,Yener DEMİRTAŞ

Ve ismini sayamadığımız yüzlerce çiftçi ve esnaf…

12 Mayıs 2011
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar