cgb_sorular_yanitlar

Sorular ve Yanıtlarla - Cumhuriyet Güçbirliği

Korku İmparatorluğu Nasıl Yıkılır?


• Cumhuriyet Güçbirliği nedir?
• Cumhuriyet Güçbirliği’nin amacı nedir?
• AKP’nin Hükümet olması nasıl engellenecek?
• Meclis’te yeni bir grubu kim kuracak?
• Neden bağımsız adaylar?
• Bağımsız adaylar için baraj var mı?

• Bağımsızların seçilmesi için kaç oy gerekmektedir?
• Cumhuriyet Güçbirliği seçim ittifakı mı?
• Güçbirliği Hükümete katılabilir mi?
• Cumhuriyet Güçbirliği’nin adayları kimler?
• Korku İmparatorluğu Nasıl Yıkılır?
• Hapisten adam mı kurtarıyorsunuz?
• Cumhuriyet Güçbirliği nasıl oy isteyecek?
• Güçbirliği, oy pusulasında yer alacak mı?
• Güçbirliği, CHP ve MHP’nin rakibi mi?
• Oyları bölmüyor musunuz?
• CHP’yi Yeni CHP Yönetimi Bölüyor
• CHP ve MHP, AKP’ye payanda mı?
• Güçbirliği dışındakilerin program ve siyasetleri aynı mı?
• Ergenekon Tertibinin seçimlere etkisi nedir?
• Güçbirliği, Ergenekon Tertibini durdurur mu?
• Dış baskı ve müdahalelerin önü kesilebilir mi?
• Türk Ordusu’nun Moralinin Yükseltmenin Yolu?

1. CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ NEDİR?
Cumhuriyet Güçbirliği bir iktidar projesidir

Cumhuriyet iktidarını kurmanın ilk adımı AKP iktidarından kurtulmak için, halk güçlerinin birleştirilmesi zorunludur. Bu güçbirliğini yaşama geçirebilecek olan CHP ile görüşülmüş ve Cumhuriyet İktidarı Projesi anlatılmıştır. Ancak CHP, bu yaşamsal birliği gerçekleştirmek görev ve sorumluluğundan kaçınmıştır. Bu birliğe kayıtsızlık, ABD ve AB emperyalizminin ruhsatını almak isteğinden kaynaklanmaktadır ve Güçbirliği'ni de reddetmektedir. Güçbirliği'nde yer almak ise Mustafa Kemal rotasıdır.

AKP iktidarının Türkiye’mizi felaketlere sürüklemesine izin verilemez. Halkımız çaresiz değildir ve seçeneksiz bırakılamaz. Bu koşullarda “Milletin bütün imkân ve kabiliyetlerini seferber edecek” bir çözüm üretmek ve çıkış yolunun taşlarını döşemek kaçınılmaz bir görev olarak gören yurtsever örgüt ve şahsiyetler Cumhuriyet Güçbirliği’ni kurmuşlardır.

Cumhuriyet Güçbirliği’nin esin kaynağı Atatürk, programı ise Cumhuriyet Devrimi programıdır. Bu yanıyla tektir, emsalsizdir.

2. CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİNİN AMACI NEDİR?
Atatürk Cumhuriyeti’ni yeniden kurmak

Atatürk’te birleşen, Cumhuriyet Güçbirliği’nin yakın amacı, AKP’nin yeniden iktidar olmasını önlemektir.

Cumhuriyet Güçbirliği, yakın hedefine ulaştığında, oluşacak Meclis aritmetiğinde AKP ve Batı destekli bölücülük dışındaki partilerle koalisyon hükümeti kurulmasına katılacaktır.

Orta ve uzun vadede hedefi ise Milli Hükümetin kurulması ve Türkiye’yi Kemalist Devrim Rotasına sokarak yeniden Atatürk Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır.

3. AKP’NİN HÜKÜMET OLMASI NASIL ENGELLENECENEK?
Güçbirliği Türkiye'yi AKP'den kurtaracak anahtardır

Bu seçimde AKP’yi iktidardan indirmenin iki yolu vardır. Birincisi bu Parti’nin oy oranını düşürmek, ikincisi de milletvekili sayısını 276’nın altına indirmektir. Cumhuriyet Güçbirliği adayları iki yönden de AKP’ye ciddi darbe indirmektedir. Cumhuriyet Güçbirliği’nin adayları, iktidara karşı yurt çapında yürüttükleri etkili bir seçim kampanyasıyla zaten AKP’nin oy kaybı için üzerine düşeni yapmaktadır.

Ancak daha önemlisi, yapılan somut hesaplara göre Güçbirliği adaylarının milletvekili seçilmeleri, öncelikle AKP’nin milletvekili sayısını aşağı çekmektedir. Yani yeni bir gücün Meclis’e girmesiyle, AKP aynı oyu alsa bile, milletvekili kaybına uğrayacaktır.
Güçbirliği CHP ve MHP seçmeni yurttaşlardan da oy alacaktır. Her ikisinin de vatan ve cumhuriyet duyarlılığı yüksek olan seçmenleri Cumhuriyet Güçbirliği’ne seçenek olarak sarılmaktadır. Bütün partilerin vatansever tabanları Cumhuriyet Güçbirliği’nin hedef kitlesidir.

Tek tek seçim bölgelerinde 2007 Genel Seçimleri sonuçları esas alınıp, bölgelere düşen milletvekili sayılarındaki değişiklik de dikkate alınarak yapılan matematik hesaplamalar, seçilecek 31 Cumhuriyet Güçbirliği milletvekilinin, AKP’nin 13, CHP’nin 14 ve MHP’nin 4 milletvekilini azaltacaktır.

Mevcut siyasal tablo, AKP, CHP ve MHP’nin alabilecekleri oy dikkate alındığında AKP’nin birinci parti olarak 276 sandalyeyi elde etmesi kuvvetle muhtemeldir.
Bu tabloyu değiştirecek biricik yol, Meclis’te yeni bir grubun yer almasıdır. Gazetecilerin “Kaç milletvekili hedefliyorsunuz?” sorusuna “Meclise girecek grup sayısına bağlı” diyen Tayyip Erdoğan, bunun hayatiyetini kavramış durumda. Bu itibarla parlamenter düzlemde AKP’den kurtulmanın biricik yolu Meclis’te yeni bir grubun yer almasıdır.

Önemli bir husus da şudur: AKP’ye öykünenler AKP’yi yıkamaz. “Yeni CHP”, ne yazık ki AKP iktidarını yıkma görevine değil, onun meşrulaştırılması rolüne soyunduruldu. Bu rol CHP’yi bölmekte ve yıkmaktadır.

Tam bağımsız, egemen ve başı dik aydınlık bir Türkiye için Cumhuriyet Güçbirliği tek seçenektir.

4. MECLİS’TE YENİ BİR GRUBU KİM KURACAK?
Cumhuriyet Güçbirliği’nin hedefi, TBMM’de Atatürk’ün Devrimci grubunu kurmaktır. Meclis’te grup kurmak için 20 milletvekili gerekmektedir. Cumhuriyet Güçbirliği, 31 bağımsız aday göstermiştir. Cumhuriyet Güçbirliği bağımsız adaylarının tamamı seçilecek ve böylece 31 milletvekiliyle Atatürk’ün Devrimci Grubu kurulacaktır.
Mevcutlardan başka bir gücün yani Cumhuriyet Güçbirliği’nin Meclis'te grup kurması, AKP'yi iktidardan indirecek tek çözümdür.

5. NEDEN BAĞIMSIZ ADAYLAR?
Cumhuriyet Güçbirliği, bağımsız adaylarla seçime katılacaktır.

Cumhuriyet Güçbirliği, İşçi Partisi ve Yeni Parti tarafından desteklenmektedir. Ayrıca CHP, Demokrat Parti, Genç Parti, Halkın Yükselişi Partisi, Yurt Partisi ve MHP’den yönetici düzeyde görev yapmış çok sayıda öncü şahsiyet, Cumhuriyet Güçbirliği’ni desteklemektedir.

Buna karşın, Cumhuriyet Güçbirliği’nin bir parti çatısı altında seçimlere katılması halinde, mevcut düzenin sürdürülmesi için muhafaza edilen anti demokratik yüzde on barajı önemli bir engel olarak önümüzdedir.

Bu durumda, baraj engelini aşmak için bağımsız adaylarla seçime katılmak önemli bir olanaktır.

6. BAĞIMSIZ ADAYLAR İÇİN BARAJ VAR MI?
Bağımsız adaylar için baraj yoktur. Bu bakımdan yurttaşların verecekleri her oyun karşılık bulacağı bağımsız adaylık, Atatürk Devrim’inden yana oyların Meclis aritmetiğine yansıması için bu aşamada tek yoldur. Bu nedenle Cumhuriyet Güçbirliği, 31 seçim çevresinde 31 bağımsız adayla seçimlere katılma kararı almıştır.

Milletvekili Seçim Kanununda, bağımsız adaylar için herhangi bir seçim barajı yoktur. Yüzde on ülke barajı, yalnızca siyasal partiler için söz konusudur. Bağımsız adaylar için herhangi bir seçim barajının olmayışı, bu adaylara verilen her bir oyun hedefini bulacağı, asla boşa gitmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu gerçek, seçim çalışması yapan propagandacıların her konuşmasında mutlaka açıklanmalıdır. Hatta konuya bunu açıklayarak girmek, konuşmanın akışı içinde yeri geldikçe tekrar etmekten kaçınmamak, sonunda ise yine uyarmak yerinde olacaktır.

7. BAĞIMSIZLARIN SEÇİLMESİ İÇİN KAÇ OY GEREKMEKTEDİR?
Seçilmelerinin önünde baraj engeli bulunmayan bağımsız adayların, milletvekili seçilebilmeleri için almaları gereken oy sayısı, seçim bölgelerine göre küçük farklılıklar göstermekte, 40-70 bin oy arasında değişmektedir. Bunun oransal karşılığı yüzde 2,5 ile 5-6 arasında değişmektedir. Örneğin İstanbul’daki seçim çevrelerinde 45-60 bin oy, yani yüzde 2,5 civarında oy gerekmektedir. İzmir’de de 50-60 bin oy gerekirken, bunun oranı yüzde 5 civarında olmaktadır. Ankara da, İzmir’e benzemektedir. Bu durum partiler için büyük farklılık göstermektedir. Bir parti, herhangi bir seçim çevresinde bağımsız adaylık için gereken oy sayısının isterse 5 katı oy alsın, yüzde 10 ülke barajını aşamadığı takdirde milletvekili çıkarması mümkün değildir.

8. CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ SEÇİM İTTİFAKI MI?
Cumhuriyet Güçbirliği geçici bir seçim ittifakı veya bazı kişileri mebus yapmak çabası değildir. Cumhuriyet Güçbirliği, kişileri değil Türkiye’yi kurtarma projesidir. Kalıcıdır. Cumhuriyet Güçbirliği milletvekilleri, Meclise girdikten sonra da birlikte davranacaklardır.

9. GÜÇBİRLİĞİ HÜKÜMETE KATILABİLİR Mİ?
TBMM’de grup kuracak olan Cumhuriyet Güçbirliği, AKP ve Batı destekli Bölücülük dışındaki siyasal güçlerle koalisyonlar kurarak, hükümete katılacaktır.

10. CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ’NİN ADAYLARI KİMLER?
Kahraman, Öncü, Cesur, Birikimli, Dürüst Kadro
Cumhuriyet Güçbirliği’nin adayları Vatanseverler listesidir. Eğilip bükülmeyen, satın alınamayanlar! Emperyalizmin ve gericiliğin saldırı ve oyunlarıyla baş edecek birikim, kararlılık ve cesaretin temsilcileri Cumhuriyet Güçbirliği’nin bağımsız adaylarıdır.

11. KORKU İMPARATORLUĞU NASIL YIKILIR?
Korku imparatorluğunun duvarları, Silivri ve Hasdal Zindanları üzerine oturtulmuştur. Silivri ve Hasdal, oralara hapsedilenlerin değil, bütün Milletin hapishanesi haline gelmiştir. Korku imparatorluğunun duvarlarını Silivri ve Hasdal’dan yıkacağız. Bu bütün millet için özgürlük, bağımsızlık ve güvenlik meselesidir. Oylar bu nedenle de Sayın Doğu Perinçek, Sayın Çetin Doğan ve Cumhuriyet Güçbirliği’nin diğer kahraman adaylarına verilmelidir.

12. HAPİSTEN ADAM MI KURTARIYORSUNUZ?
Cumhuriyet Güçbirliği, Türkiye’yi kurtarmak kararındadır. Cumhuriyet Güçbirliği’nin bağımsız milletvekili adayları arasında Ergenekon ve Balyoz Tertibi kapsamında tutsak alınan Sayın Doğu Perinçek, Sayın Çetin Doğan, Sayın Tuncay Özkan, Sayın Hasan Atilla Uğur ve Sayın M. Deniz Yıldırım da vardır. Ülkemizin Millet Hapishanesine çevrildiği günümüzde, bu vatanseverler Türkiye’nin en özgür insanlarıdır. Yıllardır dimdik kahramanca mücadele etmektedirler. Vatan görevindedirler ve hapisten kurtulmak diye bir sorunları yoktur. Onlar, TBMM’de Türkiye’nin kurtuluşunda büyük ve başarılı görev yapacak nitelikte oldukları için aday gösterilmişlerdir. Geçmişleri ve mücadeleleri bunun kanıtıdır.

13. CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ NASIL OY İSTEYECEK?
Oy pusulasında, yalnızca bağımsız adayın adı yazacaktır. Pusulada “Cumhuriyet Güçbirliği” amblemi ya da yazısı olmayacaktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Güçbirliği’nin yazılı ve sözlü propaganda çalışmalarında, bağımsız adayın isminin öne çıkarılması önemlidir.

“Oy ver” çağrıları, bağımsız adayın ismi tekrarlanarak isme oy vermek şeklinde yapılmalıdır. Bunun için seçmenlere bağımsız adayın adı yazılı olan kartlar verilmelidir.
“Cumhuriyet Güçbirliği” söyleminin, ancak bağımsız adayı tanıtmak, O’nun tek başına bir kişi olmadığı, ülke çapında bir oluşumun o seçim bölgesindeki temsilcisi olduğunu vurgulamak anlamında bir önemi vardır.

14. OY PUSULASINDA NASIL YER ALACAK?
Oy pusulasında bağımsız adayların isimleri, seçime katılan partilerin ardından bağımsız adaylar kısmında aynen partilerin isimlerinin yazılı olduğu biçimde yer alacaktır. Bağımsız adayların pusulada yer alacakları sıra kurayla belirlenmiştir. Adayların pusuladaki sıraları aşağıda yazılıdır.

15. GÜÇBİRLİĞİ CHP VE MHP’NİN RAKİBİ Mİ?
Cumhuriyet Güçbirliği’nin amacı, AKP’yi iktidardan indirmektir.
Güçbirliği’nin rakibi AKP’dir. AKP’nin hakkından Cumhuriyet Güçbirliği gelir!
Cumhuriyet Güçbirliği’nin eleştirilerinin ana hedefinde AKP olacaktır.

CHP ve MHP, AKP’yi yıkma görevine yan çizdiği, AKP’nin kuyruğu olup ABD’ye teslim oldukları için eleştirilecektir. Asıl hedef değildirler.

16. OYLARI BÖLMÜYOR MUSUNUZ?
Cumhuriyet Güçbirliği, bölen değil birleştirendir

Cumhuriyet Güçbirliği olarak, bütün milletten oy istiyoruz.

Milletin oyu kimsenin tekelinde değildir.

Sandıklar, düzen partilerinin tapulu malı değildir.

Emperyalizme teslim olan AKP de, onun kuyruğuna takılan CHP de, MHP de oyları hak etmiyor.

Cumhuriyet Güçbirliği bağımsız adayları bütün yurttaşlardan oy istemektedir. “İsteyen kendi partisine versin, biz sandığa gitmeyen veya ziyan olacak oyları istiyoruz” söylemini kabul etmiyoruz.

17. CHP’Yİ YENİ CHP YÖNETİMİ BÖLÜYOR!
“AKP karşısındaki oylarını bölüyorsunuz” iddiası haksız ve yanlıştır. Güçbirliği’nden kaçan Kılıçdaroğlu, CHP’nin oylarını ve hatta partisini, bölmüştür ve bölmeye devam etmektedir. “Yeni CHP”yi AKP çizgisine çekenler kendi partilerine en büyük zararı vermişlerdir. Sadece partilerini bölmekle kalmayıp, Türkiye’nin bölünmesinde de rol almaktadırlar. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Yerel Özerklik Şartı’na koyduğu çekinceleri kaldırmayı vaat eden, Dersim arşivinin açılmasını isteyen “Yeni CHP”, bölünmenin hukuki ve fiili zeminini sağlamaktadır.

18. CHP VE MHP, AKP’YE PAYANDA MI?
Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliği ve başbakanlık yolunu açanlar, Abdullah Gül’ün Çankaya’yı işgaline onay verenler, AKP’nin hakkından gelebilir mi?
Milletimizin, ABD karşıtlığını önleme görevini üstlenenler, BOP’a ancak payanda olurlar.

Libya’ya Haçlı Seferine onay verenler, güçbirliği çağrılarını reddedip, yüzlerini döndükleri Amerika’dan icazet bekleyenler; Pensilvanya’ya selam gönderip Fethullah’ı bilge adam ilan ederek, listelerinin seçilebilecek sıralarına 30 Fethullahçıyı koyanlar; laikliği tehdit altında görmeyen, türbana özgürlük bayraktarlığı yapanlar; liberal olmakla övünüp, Mustafa Kemal’in partisini Kemal Derviş’in partisi yapanlar; “Atatürk İlkelerinin bekçisi değiliz” deyip tekke ve zaviyelerin açılmasını savunanların; geçmişlerini inkâr ederek “Yeni CHP” olduklarıyla övünenlerin oyumuzu bölüyorsunuz demeleri kabul edilemez.

Küçük Amerikacıların oy istemeye yüzleri var da, vatanseverlerin oy istemeye hakları yok mu?

Oyları da, milleti de, vatanı da bölenler onlardır.

Cumhuriyet Güçbirliği, bölen değil birleştirendir.

Cumhuriyet Güçbirliği, milli takımdır. Cumhuriyetin özgür, onurlu yurttaşlarının oylarını istemektedir.

Kaldı ki, CHP de, MHP de yıllardır, anti demokratik baraj nedeniyle başta İşçi Partisi olmak üzere yurtseverlerin oyları ile onlarca milletvekilliği elde ettiler. Şimdi bağımsız aday seçeneği ile bu oylar Cumhuriyet Güçbirliği’ne dönmektedir.

Şimdiye kadar sadece İşçi Partisi’nin, her seçim öncesinde %5-8 arasında olan oyu, yüzde on barajının kafalarda yarattığı barajla bunlara gitmiştir. Şimdi bu oylar gerçek adresine istenmektedir. Yalnızca İşçi Partisi’nin oyları değil, ehveni şer deyip verilen oylar da gerçek adresini bulacaktır. Buna Yeni Parti, Demokrat Parti, Yurt Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve diğerlerinin de oyları dâhildir.

Öte yandan AKP’nin de, Yeni CHP’nin de, MHP’nin de milletvekili adaylarını tek kişi belirlemiştir. Bunlara göre Türkiye’de seçmen sayısı 54 milyon değil, 3 kişiden ibarettir. Oysa Cumhuriyet Güçbirliği’nin milletvekillerini yurttaşlar seçecektir.

19. GÜÇBİRLİĞİ DIŞINDAKİLERİN PROGRAM VE SİYASETLERİ AYNI
Cumhuriyet Güçbirliği dışındaki seçime katılan güçlerin, AKP’nin de, CHP’nin de, MHP’nin de program ve siyasetleri aynıdır. AKP ve kuyruğundakiler, Amerikancılık, NATOperestlik, AB kapıcılığı, Haçlı seferinde piyonluk, profesyonel ordu ihaneti, türban ve tarikatlara saygı ittifakçılığı, “Kürt” açılımı, Türksüz Anayasa mimarlığı, serbest piyasa, sadaka ekonomisi savunuculuğu, özelleştirmecilikte yarış halindedirler.

20. ERGENEKON TERTİBİNİN SEÇİMLERE ETKİSİ NEDİR?
12 Haziran seçimlerinde cephe, Türkiye’mize ve Ordumuza düşman operasyonu olan Ergenekon’da kurulmuştur. Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığı savaşı, Ergenekon cephesinde sürmektedir.

Tayyip-Gül-Fethullah yönetimi, ABD ve Haçlı ile çıkarlarını birleştirmiş ve operasyonu yürütmektedir. CHP ve MHP ise seyirci, kimi zaman destekçi konumundadır. Tertibin sivil kanadına tepki gösterir gibi yapan CHP, Türk Ordusu’na yönelen kısmında sessizdir, hatta Türk Ordusu’nun savunma reflekslerine AKP’den önce tepki vermektedir. MHP ise, başından bu yana destekçidir. İkisinin de sığındıkları yalan “hukuk, yargı süreci, darbeye karşı olmak” safsatalarıdır.

Türk Ordusu’nun özelleştirilmesi ve kriz bölgelerine müdahale gücüne dönüştürülmesinde AKP ve CHP birleşmişlerdir.

21. GÜÇBİRLİĞİ, ERGENEKON TERTİBİNİ DURDURUR MU?
Ergenekon tertibine son vermenin en kestirme yolu

Bugünkü koşullarda Ergenekon tertibini çökertmenin ve böylece Türkiye’yi özgürleştirme, güvenliğe kavuşturma ve bağımsızlığın en kestirme yolu, bağımsız adayları Meclis’e sokmaktır.

Cumhuriyet Güçbirliği oluşumu içinde aday olan en önde gelen şahsiyetlerden Sayın Doğu Perinçek, Sayın E. Orgeneral Çetin Doğan, Sayın E. Albay Hasan Atilla Uğur ve Sayın Deniz Yıldırım zaten bu tertip bağlamında tutukludurlar. Seçilmeleri, tüm tertip mağdurlarının arkasındaki toplumsal desteğin inkâr edilemez bir göstergesi olacaktır. Herkes böyle algılayacaktır. Ve en kısa zamanda tutuklu milletvekillerinin tahliyelerini gündeme getirecektir. Mahkeme tahliye istemlerine ister uysun, isterse uymasın, tertip karşıtı kamuoyu ve halk hareketi çığ gibi büyüyecek, böylece tertip merkezlerinin gücü kırılacaktır. Bu gerçeklerin seçmene iyi anlatılması, şu anda hangi partiye yakın olursa olsunlar, Ergenekon tertibine karşı tepki duyan çok geniş bir toplum kesimin oylarını kazanmada en güçlü ve inandırıcı etken olacaktır.

22. DIŞ BASKI VE MÜDAHALELERİN ÖNÜ KESİLEBİLİR
Ülkemiz, ABD, NATO ve Batı kaynaklı bir tehditle yüz yüze. Onlar Türkiye’yi bölünmeye, kargaşalığa götürecek planları gözümüzün içine baka baka uygulanmak-tadırlar. Öyleyse Meclis’te buna açıkça karşı duracak bir güce acilen ihtiyaç vardır. Meclis’teki mevcut partilerin hepsi, Libya tezkeresinin oylanmasında görüldüğü gibi, Batı yanlısıdır. Batı’dan kaynaklanan tehdide tavır almıyorlar, alamıyorlar. Kendileri tavır almadıkları gibi vatandaşın da oyunu isteyerek bu politikayı onaylatmak ve suça ortak etmek istiyorlar. Batı kaynaklı tehdidin önünü kesmek, yeni bir vatansever devrimci gücün Meclis’e girmesiyle başarılabilir.

23. TÜRK ORDUSU’NUN MORALİNİN YÜKSELTMENİN YOLU?
Türk Ordusu’nu, yıpratarak moralsizleştirme ve vatan savunma görevinde zaafa uğratma operasyonunun önünü keserek, vatan savunması görevinde bu en değerli milli kurumumuzu yeniden ayağa kaldırmak için, devrimci yurtsever gücü Meclise göndermek zorunludur. Milletimiz gibi Türk Ordusu’nun da esaretten kurtarılıp özgürleştirilmesinin yolu da buradan geçmektedir.

Cumhuriyet Güçbirliği - 04 Mayıs 2011
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar