Usame Bin Ladin

Usame Bin Ladin’in öldürülüş biçimi bu konudaki kuşkuları daha da güçlendirmiştir. Ceset denize atılmış; böylece ölüm olayının niteliğini ve ölenin kimliğini tahkik imkânı ortadan kalkmıştır.


Usame Bin Ladin, İkiz Kuleler ve Pentagon saldırılarının sorumlusu olarak suçlanmaktaydı. Oysa bu konuda farklı bulgular var: Bu konuda “Amerika’nın Terörizme Karşı Savaşı” adını taşıyan kitapta önemli açıklamalar bulunmakta. (İmge Kitabevi, Ankara,2010) Söz konusu kitapta, bu saldırılar sırasında Usame’nin Pakistan’da bir hastanede diyaliz tedavisi gördüğü ve bu sırada bazı CIA görevlileri tarafından ziyaret edildiği anlatılmakta. Ayrıca saldırılarla ilgili komisyon raporundaki ciddi çelişkilere ve boşluklara dikkat çekilmektedir.

Belki hepsinden önemlisi ABD gibi tüm dünyayı gözetim altında tutan, geniş teknik ve maddi olanaklara sahip bir gücün zavallı bir böbrek hastasını aradan geçen bunca zamana karşın bir türlü yakalayamamış(!) olmasıdır.

Amerika’nın bu konuda bazı sabıkaları var. 2. Dünya Savaşı sırasında kendisine ait Pearl Harbur’a baskın gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu yüzden çok sayıda ordu mensubu ölmüş, gemiler ve liman ciddi hasar görmüştür. Böylece Japonya’ya saldırı bahanesi oluşturulmuştur.

İkiz Kuleler ve Pentagon saldırıları da şimdilik Irak’ işgalinin ve Libya saldırısının gerekçesi olarak kullanılmaktadır. Oysa Kaddafi, kendisine isyan edenler arasında El Kaide mensuplarının bulunduğunu söylemektedir.

Öte yandan, Usame ile Saddam arasında ilişki olduğu ileri sürülmüş; daha sonra bunun yanlış olduğu bizzat ABD yetkilileri tarafından açıklanmıştır. Buna karşılık, Usame ile Bush ailesi arasında bazı mali ilişkiler bulunduğu Michel Moore’un belgeselinde belgelenmiştir.

Saldırıların hemen ardından MB tarafından düzenlenen bir konferansımda, Hitler’in ünlü Reichstag yangını ile bu saldırılar arasında paralellik kurmuştum. Hitler, bu sayede Nazi rejimini kurma yönünde en önemli adımlarını atma fırsatını bulmuştu; bu saldırılar da küresel kapitalizmin küresel faşizme dönüşmesi yolundaki bazı adımlara zemin hazırlamış bulunuyor.

Alpaslan IŞIKLI - 03 Mayıs 2011 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar