Çetin SOYSAL : ''Kılıçdaroğlu Dahil 3000 Kişi Dinleniyor''

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AK Parti yöneticileri, polisler, yargıçlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 3 bin kişinin yasa dışı dinlendiğini iddia etti.


Soysal, Anayasa ile güvence altına alınan ''özel hayatın gizliliği'' ve ''haberleşme özgürlüğünün'' yasa dışı dinlemelerle ihlal edildiğini öne sürdü.

Her gün gazetelerde dinlenen yargı mensupları ve devlet görevlilerinin ses kayıtlarının yer aldığını anlatan Soysal, ''Ülkemizde büyük bir insan hakları ihlali yaşanmaktadır'' dedi.

CHP'li Soysal sözlerinde şunları kaydetti:

" Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündemimizi oluşturmasın. İleri demokrasi söylemleri ile Türkiye'nin bir korku imparatorluğuna dönüştürüldüğünü hep birlikte görüyoruz. Bu noktada en önemli uygulamanın telefon dinlemeleri olduğuna hiç kuşku yok.

Bugün ülkemizde tüm yurttaşlarımızın telefonlarının dinlendiğini, özel hayata müdahale edildiğini en yaygın şekilde düşünmektedir. Yargı mensuplarının, siyaset adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve işadamlarının gün geçmiyor ki ses ve görüntü kayıtları medyada servis olarak görülmesin.

Siyasi iktidar büyük bir hukuksuzluğa, insan hakkı ihlaline, hak ve özgürlükleri kısıtlayan baskıcı anlayışa ileri demokrasi demektedir. Oysa Anayasamızın 20. maddesi ile düzenlenen özel hayatın gizliliği ilkesi ile 22. maddesi ile düzenlenen haberleşme hürriyetinin açık bir şekilde ihlal edildiğine her gün tanık oluyoruz.

Yine İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. maddesinde de "Kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna yada haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz. Şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır."denmektedir. Bugün yaşadıklarımıza bırakın ileri demokrasi demeyi demokrasi bile denemez.

Büyük bir insan hakkı ihlali ile karşı karşıyayız. Türkiye'de dinlemeye ilişkin mevzuat AK Parti iktidarı tarafından hazırlandı 2005 yılının Temmuz ayında teröristleri izlemede yasal boşluk var, ülke güvenliği elden gidiyor gerekçesi ile alelacele kabul edilen 5397 sayılı hüküm dinlemenin yasal zeminini oluşturuyor. Yine Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi dinlemenin sınırlarını çiziyor. Bütün bu yasal düzenlemelerin dışında da dinleme ve teknik takibin yoğun yaşandığı tarafımıza gelen duyum ve bilgileri sizlerle paylaşma gereğini hissettim.

Türkiye'de yasa dışı dinlemeler konusunda oluşmuş belki bugüne kadar hiçbir konuda ortaya çıkmamış geniş bir mutabakat var. Tüm yurttaşlarımız yasa dışı dinleme yapıldığına sonuna kadar inanmaktadır. Bugün ülkemizde yaygın bir şekilde dinleme ve teknik takip yapılmaktadır. Üç binin üzerinde insanımız teknik takipte ve dinlenmektedir.

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal, CHP Grup yönetimi ve Parti yönetiminde bulunan kişiler, Milletvekilleri, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural başta olmak üzere MHP yönetimi, diğer siyasi parti yöneticileri, yargı mensupları, emniyet yöneticileri ve gazetecilerin yasa dışı dinlendiği ve teknik takip altında oldukları ve kontrol altında tutuldukları bize gelen bilgiler arasındadır.

Siyasi iktidar bütün mevzuatlarla kendisini yetkilendirmiş olmasına rağmen bu yasa dışı dinlemeler nasıl yapılmaktadır… Dinlemeye ilişkin mevzuat bu kadar net iken niçin Türkiye'de hergün iletişimin yasa dışı izlenmesine ilişkin konular yeniden gündeme gelmektedir. Bunun arkasında kimler vardır? Görülüyor ki organizasyonların ve birtakım yapılanmaların olduğu ve bu yapılanmaların dinleme ve takiple Türkiye'nin önemli insanlarını kontrol altında tutma çabası vardır."


Soysal, dinlenen kişilerle ilgili kendisine ''bilgi ve duyumlar'' geldiğini, ayrıca bir liste gördüğünü de söyledi.

Kanada ve İsrail'den 17 mobil dinleme aracı ithal edildiğini de öne sürdü. ''Mobil dinleme cihazlarının Emniyet Genel Müdürlüğü envanterlerinde yer almadığını'' belirten Soysal, bu tür dinlemeleri ''emniyet içinde yer alan bir organizasyonun'' yaptığını iddia etti.

Çetin Soysal, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de seçim sürecinde pek çok insanın özel hayatına ilişkin bilgilerin medyaya yer alabileceğini ifade ederek, ''Bugün 16 şubat 2011... Bu tarihi unutmayın. Söylediklerim çıktığında 'Çetin Soysal bu konuda basın toplantısı yapmıştı' dersiniz'' diye konuştu.

Anafor - 16 Şubat 2011
http://www.anafor.org/

Son Yazılar