buyuk yalan225

Biden’ın açıklaması Türk ve Türkiye düşmanlığıdır!

ABD Başkanı Biden’ın Ermeni iftiralarını soykırım olarak kabul etmesi milletimize yönelik ağır bir suçlamadır ve kabul edilemez.

Bunun sadece gergin durumdaki Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde değil aynı zamanda bölgede oluşması beklenen barış, istikrar ve işbirliği girişimlerine de zarar vereceği açıktır.

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin sırf belirli bir dini gruba mensup oldukları için Yahudileri toptan yok etmeye yönelik katliamlarını tanımlamak için geliştirilen ve Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile uluslararası ceza hukukuna giren bir suçun Birleşmiş Milletler ve Milletler Cemiyeti gibi uluslararası örgütler bile kurulmadan önce yaşanmış olaylara uygulanamayacağı gerçeği bir yana, bahsi geçen Sözleşme uyarınca soykırım  kararı ancak ulusal veya uluslararası yetkilendirilmiş bir mahkeme tarafından verilebilir. Parlamentolar, siyasi liderler ve kişilerin böyle bir hüküm verme yetkileri yoktur/olamaz. Bu yönde aldıkları kararlar ve yaptıkları açıklamalar tamamen siyasi nitelikli olup, aslında soykırım kavramının sıradanlaşmasından başka bir amaca hizmet etmezler.

Öte yandan tanınmış Türk ve uluslararası tarihçiler yaptıkları araştırmalarda Ermeni tezlerini tamamen çürütmüş, Türkiye hükümetleri arşivleri açarak belgeleri araştırmacılara sunma konusunda defalarca önerilerde bulunmuş ve bütün bu teklifler Ermenistan ve Ermeni kuruluşları tarafından reddedilmişken Biden’ın böyle bir açıklama yapmış olması Türk ve Türkiye düşmanlığıdır.

Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu konunun geçiştirilmesi söz konusu olamaz. Devletimizin atacağı bütün karşı adımlara destek vermek bütün vatandaşlarımızın görevidir. Milli Merkez olarak bu tür konularda milli dayanışma içerisinde ve ulusal çıkarlar doğrultusunda politikalar belirlenmesinin bilinciyle, hükümeti mevcut kutuplaşma ortamına son verecek girişimlerde bulunmaya, bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruşlarını, kanaat önderlerini ve tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Milli Merkez Başkanı (TBMM E. Başkanı)

Hüsamettin CİNDORUK– 25 Nisan 2021

Son Yazılar