ulusal egitim3

Ulusal Eğitim Güçlendirildi!

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi 30 Eylül 2017 tarihinde yaptığı 8. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

Divan Başkanlığını Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu Eğitimci-Yazar Rıza Yetim, yazmanlıklarını Fatih Cevdet Kızıl ve Mahir Arıkanoğlu’nun  yaptığı genel kurula, DİSK Genel Başkanı Kani Beko telgraf, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak çiçek gönderdi.

ulusal egitim1

Toplantı, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve derneğin yönetim kurulu üyeliklerinde görev alan ve yaşamlarını yitiren Ali Çetin Tok, Eğitimci Celil Urhan ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Çıkın için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı.

Yönetim kurulu raporunu Osman Gazi Oktay, denetim kurulu raporunu Ramis Güler ve mali raporu Neşe Şermeti okudu. Raporların okunmasından sonra lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı.

Ramis Güler, müfredattan Atatürkçülüğün çıkartılmasına karşı, laik ve bilimsel eğitimi savunmak ve kamuoyu oluşturmak için diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nebil Gürhanlı, Ulusal Eğitim Derneği’nin Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEB) içinde yer aldığını, 7 Ekim 2017 tarihinde Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde 14.00 17.00 saatleri arasında yapılacak toplantıya katılım sunarak, alınacak kararların arkasında tüm güçleriyle duracaklarını belirtti. İzmirlileri bu toplantıya katılmaya davet etti.

ulusal egitim2

Yönetim ve denetim kurulları oybirliği ile aklandı.

Yönetim ve denetim kurulu seçimlerine tek liste ile gidildi. 02.10.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu.

Başkan                     : Osman Gazi OKTAY

Başkan Yardımcısı   : Neşe ŞERMETİ

Yazman                    : Nebil GÜRHANLI

Sayman                    : Ali YALÇIN

Sosyal İşler Sekr.     : Mahir ARIKANOĞLU

Basın Yayın Sekr.    : Uğur İLKHIZ

Üye                          : Hayrullah SORKUN

Denetim Kurulu :

1- Fatih Cevdet Kızıl

2- H. Özlemin Yılmaz

3- Ramis Güler olarak belirlendi.

Haber – Osman Gazi OKTAY - 02 Ekim 2017 - İzmir

Son Yazılar