Chatham-House-IsmTokalak

Bir Küresel Sermaye Kuruluşu Olarak Chatham House

Cumhurbaşkanı’mız sayın Abdullah Gül’e ödül veren Chatham House’ın bu ödülleri hangi kriterlere göre verdiğini pek bilmiyoruz fakat bizim bu vesileyle bu kuruluşu biraz tanımamız gerekiyor. Emperyalist güçlerin sömürüsüne karşı bakış açısıyla dünyaya bakıp biraz araştırma yaptığınızda bu konuda Chatham House’ın perde arkasından oynadığı rol bakımından karşınıza hiç olumlu ve sevindirici bir tablo çıkmaz.

Bu gerçekler ışığı altında olaya baktığınızda Chatham House gibi kuruluşların devlet adamlarımıza ödül vermesi sevindirici olmaktan çok üzücü bir hal almaktadır.


Chatham House kuruluşunun esası, 1919/1920 yılında Londra’da kurulmuş olan Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kurumu/Royal Institute for International Affairs adlı kuruluştur. Kraliyet ismi kraliyete bağımlı imajı verdiği, uluslararası ilişkilerde ve sivil toplum örgütü görüntüsündeki organizasyonlara uygun düşmediği için bu kuruluş artık Londra’da St. James Square (meydanında) 10 numarada kurulduğu binanın adı olan ‘Chatham House’ ismi ile anılır. Bu kuruluş o dönemin en büyük emperyalist gücü İngiltere’nin yeni gelişen emperyalist güç Amerika’nın işbirliği ile yeni bir Anglo-Amerikan emperyalist güç odağının temellerini attı.

KÜRESEL SERMAYE KURULUŞU


Chatham House Anglo-Amerikan işbirliğinde küresel sermayenin dünyayı nasıl ele geçirebileceğinin plan ve projelerini geliştiren bir kuruluştur.

Bundan dolayı Toplantılarına yalnız davet edilen üyeler katılabilir. Bu, kuruluşun web sayfasında bu açıkça belirtilir. (chathamhouse.org.uk, marked as invitation only) Burada konuşulanlar ve yapılan planlar halk çıkarları için değil bir avuç küresel sermaye çıkarları için olduğundan , buradaki konuşmalar gizlidir, kesinlikle dışarı sızdırılmaz. Buna Chatham House Kuralları/Chatham House Rules denir. Chatham House Kuralları yalnız konuşulanların değil o toplantıya katılanların isimleri dâhil dışarıya sızdırılmaması kuralına dayanır. Bu kuruluş Amerika’da ki buna benzer kuruluşlara model teşkil etmiştir.

Londra’daki Chatham House model alınarak ABD’de 1921 yılında CFR (Dış İlişkiler Konseyi /Council on Foreign Relations) adlı örgüt faaliyete geçmiştir. CFR’nin 1921–1932 yılları arasında ilk direktörlüğünü yapan Paul Warburg Amerikan Merkez Bankası’nın başlıca sermayedarlarından olan Alman kökenli Warburg ailesinden gelir. Yine CFR ile bağlantılı Rockefeller, Rothschild, J.P. Morgan ailelerinin uzantıları bu kuruluşun tepe noktalarındadır. Yalnız CFR değil, Bilderberg, Trilateral, gibi birçok düşünce kuruluşu Chatham House prensiplerini örnek alarak kurulmuştur. Bu kuruluşlar bir nevi halihazırda ve ileride önemli yerlere gelebilecek devlet adamları için gizli bir onay ve destek verme kuruluşu gibi de çalışırlar.


Abdullah Gül koalisyon hükümetinde Devlet Bakanı’yken 26 Şubat 1997 tarihinde New York’ta CFR toplantısına gitmiş burada siyasal ve bilimsel toplantılardan farklı olarak tüm CFR üyelerine açık olmayan yuvarlak masa toplantısına katılmıştı.(1) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı R.T. Erdoğan Eylül 2007 sonlarına doğru yaptığı Amerika gezisi sırasında alelacele CFR tarafından organize edilen bir toplantıya davet edilir ve orda konuşma yapar. (27 Eylül 2007) Konuşma Yapmadan önce CFR yönetim kurulu üyesi Richard Holbrooke tarafından şöyle tanıtılır ‘Bu dönemde hiç bir konuk Erdoğan kadar hiç bir devlet Türkiye kadar önemli olamaz’(2) Bu takdim ve kısa süre için Amerika’yı ziyaret eden Başbakana bir fırsatını bulup konuşturma yaptırmaları, CFR’in yalnız kendi hükümetleri değil dış ülkelerinin liderleri üzerindeki etkileri konusundaki en basit örnektir.

BAĞLANTISI VAR MI

CFR’nin 1995 yılı Senelik Raporu(CFR Annual Report. 1995) dördüncü sayfasında kısaca şöyle diyor CFR’nin ve üyelerinin Amerikan Hükümeti ile hiç bir bağı yoktur.(CFR and its members have no affiliation with the U.S government) Bu büyük yalan başta Amerika halkı olmak üzere bütün dünyayı aptal yerine koymaktır. Bill Clinton, Jimmy Carter, George W. Bush gibi birçok Amerikan başkanı olmuş kişiler, bakanlar, Senato, Kongre üyeleri, CIA Başkanları, CFR üyesi olacak 1921’de itibaren bütün Amerika Hükümetleriyle yakın ilişkileriniz olacak Yeni Dünya Düzeni planlarını küresel sermaye çıkarları doğrultusunda Amerika, İsrail ekseninde yapacaksınız, Amerika hükümetiyle bir yakınlığımız, bağlantımız yok diye yazabileceksiniz.

Bu kadar rahat yalan üreten gerçekleri çarpıtan kendilerine göre Yeni Dünya Düzeni planları olan bir organizasyonun Amerikan dış politikasını belirleyici en büyük güçlerin başında gelmesi, dünya barışı için insanlık için büyük tehlikedir. Bu konulara geniş olarak ‘Dünyayı Yönetenler ve Sistemleri’ kitabımızda değinmiştik. İşte Chatham House gibi kuruluşlar bu tip amaca hizmet için kurulmuş olup bu hizmeti perde arkasından başarıyla hayata geçmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu kuruluşların gizli toplantılarında aldıkları her karar Türkiye gibi ülkelerin çıkarlarına değil zararlarınadır. Chatham House Türkiye ile oldukça yakın ilgilidir. (http://www.chathamhouse.org.uk/research/europe/current_projects/turkey/)

11 Haziran 2005’de Başbakan Erdoğan dünyanın en güçlü lobilerinden biri olan Yahudi lobisi ADL Başkanı olup ABD'de bile herkesin eleştirmekten çekindiği Abraham Foxman’ın elinden ‘Cesaret Ödülü’ almıştı. Kimse bu cesaret ödülü nedir bu neyin cesaretidir. Yahudi lobisi durup dururken niye Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına ödül verir diye fazla sormamıştı. ADL gibi lobi kuruluşları ABD’de İsrail hükümetleri ve politikalarının en büyük destekçilerdir.

Başbakan Davos toplantısında İsrail hükümetinin Filistin’de ki haksız tutumlarını örnek göstererek sert çıkış yapınca rüzgarlar tersine döndü. Kılıçlar çekildi. Ağustos 2010’da Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskın yapıp buradaki masum insanların öldürülmesi her şeyin üzerine tuz biber ekti.

Bu gerçek yüzlerini ortaya koymaya çalıştığımız küresel emperyalizmi yöneten merkez düşünce ve lobi kuruluşları işlerine gelmeyen hiç kimseyi boş yere davet etmez konuşturma yaptırmaz, onay ve ödül vermezler. Ayaklarına bastığın zaman kısa sürede sizi elimine etmek için bütün güçlerini harekete geçirirler.

Bu tip kuruluşların toplum tarafından gerçek yüzü iyi bilinirse, belki yeni politikaya soyunanların, yeniden yapılanan partilerin ve devlet adamlarının da bu kuruluşlarla olan ilişkilerinde daha dikkatli bir yaklaşım içinde olmasını sağlar.

İsmail TOKALAK - 09.11.2010 - Odatv.com

Dipnotlar

1- Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları 2004)s.393–394 www.cfr.org/public/resource.cgi?meet!829, 06.Ağustos.2001
2- Milliyet Gazetesi, 28 Eylül 2007

Son Yazılar