yasta degil kavgadayiz2

TGB 10 Kasım Bildirisi : Yasta Değil Kavgadayız!

Asya'nın en büyük devrimcisi, Cumhuriyet'imizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 77. yılında özlemle anıyoruz.

Atatürk'ün 20. yüzyılının başında önderlik ettiği devrimle, milletimize bıraktığı büyük miras bugün saldırı altındadır.

Cumhuriyetçilik tasfiye edilmiştir. Yerine bir mafya yönetimi kurulmuştur.

Laiklik tasfiye edilmiştir. Toplum tarikat ve cemaatlere bölünmüştür.

Milliyetçilik tasfiye edilmiştir. Yerini komşulara düşmanlık ve ABD emperyalizmine bağlılık almıştır.

Halkçılık tasfiye edilmiştir. Milletimiz sadakaya muhtaç hale getirilmiştir.

Devletçilik tasfiye edilmiştir. Türkiye bedenini satarak yaşayan bir ülke haline gelmiştir.

Devrimcilik tasfiye edilmiştir. Yerine idare-i maslahatçılık hüküm sürmektedir.

Bu saldırıların merkezi, en büyük emperyalist devlet Amerika'dır. Türkiye "Atlantik Sistemi"ne bağlanarak adım adım cumhuriyetini kaybetmiştir. Kemalist Devrim tasfiye edilmiştir. Millet olarak Amerika'ya bağlanmanın faturasını ağır ödüyoruz! Millette eşitlenme aşamasından etnik ve mezhepsel tanımlarda ayrışma aşamasına geldik. Milletimizin başına bela olan PKK terörüne şehitler verdik!

Ancak bugün gelinen noktada bizi bu cendereden çıkaracak tarihsel fırsat doğmuştur.

Mehmetçik "ABD kara gücü" PKK'ya karşı amansız bir mücadele yürütmekte ve başarı kazanmaktadır. Milletimizin en diri kuvvetleri Mehmetçiğimizin arkasında durmaktadır.

Emperyalizmin Türkiye üzerine yürüttüğü politikalarının baş maddeleri arasında "Türk gençliğini devrimlerden koparmak" maddesi yazılı olduğu halde başarı kazanılamamıştır! Gençliği Atatürk devrimlerinden koparmak politikası ters tepmiştir. Bütün bu saldırılar gençliği Atatürk'e daha çok bağlamıştır.

Özellikle seksen sonrası yoğunlaşan büyük saldırılara rağmen gençliği Atatürk devrimlerinden koparamamaları, bu topraklarda Kemalist devrim geleneğinin ne denli köklü ve sağlam olduğuna esaslı bir örnektir.

Atatürkçülük sadece bilinçlerde saklı kalan ve anma günlerinde açığa çıkan bir tavır değildir. Milletimiz Atatürk'ü yalnızca anma günlerinde hatırlamıyor. Gündelik yaşantının her aşamasında Atatürk devrimlerine olan ihtiyaç açığa çıkıyor ve politik bir tavra dönüşüyor.

Sadece yakın tarihimiz dahi onlarca eyleme şahitlik etmiştir. Cumhuriyet ayaklanmıştır ve yeniden ayaklanacaktır. Bu tarihsel tecrübe hala canlılığını koruyor.

Öyleyse mücadele kararlılığımızı yükseltiyoruz. 10 Kasım'ı Türk gençliği için yas değil, mücadele günü ilan ediyoruz. Atatürk'ü hüzünle anılacak bir tarihsel şahsiyet olarak değil, mücadelesini örnek aldığımız ve devrimini tamamlayacağımız bir önder olarak yaşatıyoruz!

TGB - 10 Kasım 2015

Son Yazılar