nebil gurhanli1 1

Dr. Nebil Gürhanlı Ölsün mü?

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.

Nebil Gürhanlı, 08.04.2015 tarihinde kadrosunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak,  geçici görevle Menemen Devlet Hastanesi’nde görevlendirildi. Bu nedenle; dernek binasında basın toplantısı yapıldı, basın metni İzmir Şube Başkanı Osman Gazi Oktay tarafından okundu.

Olayı sürgün olarak değerlendiren Osman Gazi Oktay, ‘’Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2009 yılında anjiyo olan, 4  damar koroner by pass ameliyatı(Endarterektomili) olan Dr. Nebil Gürhanlı, Koroner arter hastalığı, Hipertansiyon ve Hiperlipidemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Has., Arteriyel Hipertansiyon ve Diabetes Mellitus hastalıkları nedeniyle halen ilaç kullanmaktadır. Durum heyet raporlarıyla tespit edilmiştir’’ diyerek konuşmasına başladı.

nebil gurhanli1

Op. Dr. Nebil Gürhanlı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliğine 13.04. 2015 tarihinde verdiği dilekçeyle; görevlendirmenin istemi dışında yapıldığını, kendisinin sağlıklı kişilere oranla, sağlığının tehlikeli boyutta bozulma olasılığının yüksek olduğunu, hayati tehlikesinin reinfarktüs şeklinde ortaya çıkabileceğini, bu durumda dakikaların önemli olduğunu, koroner yoğun bakım ünitesi ve açık kalp cerrahisi olan hastaneden alınıp, bu bölümleri olmayan hastanede çalıştırılarak, ölüme itilmiş olacağını belirterek, görevlendirilmenin durdurulmasını talep etti.

Ne yazık ki Dr. Nebil Gürhanlı’nın yöneticilerin vicdanına seslenen bu insani talebi, İdari Hizmetler Başkanı Dr. Kemal Kubat’ın 67938315/903.07.01 sayılı yazısıyla 07.05.2015 tarihinde yönetmelikler ardına sığınılarak reddedildi.

nebil gurhanli2

Osman Gazi Oktay, ‘’Atanmalarında bilgi, beceri ve liyakat aranmadığı için, layık olmadığı göreve gelenler; kurumları yönetemediği gibi iş barışını da sağlayamaz. Dolayısıyla bu kişiler, kurumlarının yönetimlerini kendilerinin atanmasını sağlayan siyasilere terk etmek zorunda kalırlar’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nden  ‘’Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanması’’, ‘’personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması’’, ‘’Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. a) Sağlık durumu, b) Aile birliği, c) Can güvenliği ’’ maddelerini okudu

Oktay,  Dr. Nebil Gürhanlı’nın geçici görevle de olsa atanmaması için,  onlarca yasa, yönetmelik ve yönerge maddesi bulunabileceğini,  onu atayanların, yaptıkları hukuksuzluğu haklı çıkaracak tek bir madde gösteremeyeceklerini belirtti.

Dr. Nebil Gürhanlı’nın, göğüs cerrahisi bölümü olmadığından, göğüs cerrahisine ait müdahale ekipmanı, araç ve gereçleri bulunmayan, dolayısıyla göğüs cerrahı kadrosu verilmeyen Menemen Devlet Hastanesi’nde etkili ve verimli bir hizmet sunamayacağını iddia eden Osman Gazi Oktay, Gürhanlı’nın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat tarihi verdiği onlarca hastasını bırakıp, göğüs cerrahisi yönünden en alt düzeyde hizmet verilebilecek Menemen Devlet Hastanesi’ne görevlendirildiğini, burada belirtiye yönelik ilaç tedavileri, küçük cerrahi işlemleri yapabilecek mevcut 4 genel cerrah ve acil tıp uzmanı bulunduğunu, Gürhanlı’nın ancak 3-5 hastaya baktığını, hiçbir operasyon yapamayan bir göğüs cerrahı doktorun, etkili ve verimli hizmet veremeyeceğini vurguladı.

Gürhanlı’nın, Menemen Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmesi sonrası, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nden göğüs cerrahı doktorların, göğüs cerrahisi icap,  acil nöbetine ve konsültasyonlara görevlendirilmesinin, Gürhanlı’nın kadrolu bulunduğu hastanede işlerin aksadığının açık göstergesi olduğunu açıklayan Osman Gazi Oktay, hastalar için durumun da pek farklı olmadığını, Dr Nebil Gürhanlı’nın geceleri ve tatil günlerinde acil hastalar için hastaneye çağırılması yerine, ambulansın hastayı tam teşekküllü hastaneye getirmesinin daha yararlı olacağını ve daha kısa süre alacağını söyledi.

Oktay, dernek yönetim kurulu üyelerinin, evinden 46 km. uzakta bir hastanede görevlendirilmesiyle, dernek faaliyetlerinde aksama olması bir yana, Gürhanlı ve hastalarına mağduriyet yaşatılarak, yaşamlarının riske sokulduğunu açıkladı.

Oktay, ‘’Uygulamanın Menemenlilere hastanenize göğüs cerrahı getirdik kuru söylemi dışında yararı olmamıştır. Hekimimiz ve hastalarına eziyet ve zulümdür. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli, görevlendirme sona erdirilmelidir’’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Haber ve fotoğraf : Özkan SUCUOĞLU - 12 Mayıs 2015 - İzmir

Son Yazılar