egitim is2 1

Laiklik Özgürlüktür…

Eğitim İş İzmir Şubeleri, 3 Devrim Yasası’nın ilanının yıldönümünde Konak’taki Eski Sümerbank Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi’nin desteklediği etkinlikte, açıklamayı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir Temsilcisi Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci okudu.

Ulusal birliğin mihenk taşı Tevhid-i Tedrisat ile ülkedeki eğitim kurumlarının tek elde toplandığını, Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılmasıyla çağdaş bir hukuk devletinin önünün açıldığını, Halifeliğin kaldırılmasıyla da laik devlet mekanizması için gerekli adımların atıldığını belirten Değirmenci, Atatürk’ün ‘’Eğitim, memleketin çocuklarının birlikte ve eşit olarak kazanmak zorunda oldukları bilim ve fendir ‘’ sözünü anımsattı.

3 Devrim Yasası ile Türkiye’nin laik İslam ülkesi olarak bölgeye örnek olduğunu, eğitimde yapılan gerici düzenlemelerle laik ve bilimsel eğitime darbe vurulduğunu, okullara AKP’nin ’’dindar ve kindar nesil’’ yetiştirme amacına yönetecek yöneticiler atandığını, Üyelerinin derslere ‘’Laiklik Özgürlüktür’’ kokartlarıyla girerek ilk derste laiklik konusunu işlediklerini belirten Ömer Lütfi Değirmenci, Eğitim İş üyesi öğretmenlerin her türlü baskıya rağmen okullarda laik, ulusal ve demokratik eğitimi savunmaya devam edeceği kararlılığını bildirdi.

Değirmenci, ‘’Eğitim İş olarak, öğretim birliğine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen bu gerici anlayışa karşı, Atatürk İlke ve Devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz; Bilimsel ve laik eğitim mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz’’ diyerek açıklamayı bitirdi.

Haber      : Osman Gazi OKTAY - 04 Mart 2015 - İzmir
Fotoğraf : Ahmet Yiğit SUNAL

egitim is1

egitim is2

Son Yazılar