nurullah aydin2

Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı...

İnsanoğlu; bilim ve teknolojide büyük atılımlar yapmasına, yaşamın temel taşlarını çözmeye

yönelmesine rağmen, adil eşit özgür bir yaşam oluşturmayı başaramamıştır.

Zenginlik içinde refahını yaşayan bir kesim insanlar yanında; çoğunluk, yoksulluk açlık çekmektedir. Doğayı tahrip eden, hayvanların yaşam alanlarını daraltan insan; geleceğini de tahrip ettiğinin farkında değildir. Tehlikeleri dile getirenler ise etkisiz kalmaktadır.

Dünya, İnsan Hakları Günü'nü kutlarken; insan haklarının ihlalleri ise farklı şekillerde sürüyor. Bir yanda kavramlar, sloganlar var, bir yanda ise insanlık dışı uygulamalar sürüyor.

Demokrasi özlemi yanında dinsel ve etnik çatışmalar; katliamlara, yakıp yıkmaya yol açarken, vandalist düşünce insanlara acı çektirmeye devam ediyor.

Emperyal devletlerin sömürü algısı nedeniyle birçok ülkede iç savaşlar devam ediyor.

İnsan Hakları; İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken haklardır.

İnsan hakları; kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

İnsanların temel haklara sahip olduğu düşüncesi; dünyanın her coğrafyasında, her dini inançta olmasına rağmen hak ihlalleri sürmüştür.

Hakları ihlal edilenlerin hak ihlali yapanlara karşı bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple, insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.

24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. BM; 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti.

İnsan Hakları Beyannamesi; 30 maddeden oluşan beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. 10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile esas amaç; bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

İnsan haklarını anlamak, sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek için; İnsan, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik kavramlarının bilinmesi ve doğru anlaşılması gerekir. Bu kavramlar insan hakları inşasının temel taşlarındandır.

Barış, özgürlük, huzur, adalet, hoşgörü ve sevgi çiçeklerinin yeşerdiği bir dünya düzeni gerçekleştirme özlemi sürmektedir.

Bu özlem için mücadele eden insanlık tarihinin şerefli insanlarını bir kez daha anarken, Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarım.

Nurullah AYDIN - 10 Aralık 2014 - Ankara

Son Yazılar