haydi yatagana haydi barikata3 1

Haydi Yatağan’a Haydi Barikata!

Tek Yürek Olduk...

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin ve maden işletmelerinin satış işlemleri kağıt üzerinde gerçekleşti. Firma yetkilileri bu aşamadan sonra fabrikamızı “teslim alma” sürecine girdi. Akıllarınca ilk hamlelerini gece yarısı Yatağan Kalesine yapmaya çalıştılar. Biz Yatağan işçileri olarak bu girişime karşılık fabrikamızı, alın terimizi, emeğimizi, korumak adına yüzlercemiz tek yürek fabrikamıza kalkan olduk.

Gecenin ayazında santralimizin tüm giriş kapılarında başlayan nöbetimiz, süresiz bir vatan ve emek nöbetine dönüşmüştür.

BEDELİ NE OLURSA OLSUN...

443 gündür Yatağan işçileri olarak haklı olmanın verdiği umut ve kararlılıkla ateşimiz hiç sönmedi. Bizler, bağımsızlığımız, cumhuriyet değerlerimiz, emeğimiz ve geleceğimiz için karanlığın zorbalığına karşı direniyoruz. Cumhuriyet devriminin birikimi ve halkımızın alın teriyle, fedakarlıklarıyla yarattığı değerleri bedeli ne olursa olsun teslim etmeyeceğimizi gösteriyoruz. Zulme isyan ederek bir elimizde Türk bayrağımız bir elimizde ekmeğimizle vatan ve emek mücadelesinin ayrılmaz bir bütün olduğunu haykırdık.

Santraller ve madenler bu bölgenin büyük fedakarlıklarıyla inşa edilmiştir. Bölgenin insanı, toplumun refahı ve geleceği için köylerinden, tarlalarından, bahçelerinden, sağlıklarından vazgeçmişlerdir. Bu sebeple 443 gündür bizimle birlikte tek yumruk olarak bu değerleri yağmalamak isteyen hırsız takımına karşı koymuştur.

mutlu akseki yatagan

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ...

Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy bugün emek mücadelesinin ön cephesindedir. Taşeron cehennemine karşı, işçi kıyımlarına karşı, sendikasızlaştırılmaya ve güvencesiz çalıştırılmaya karşı verilen mücadeledir. Bu aynı zamanda köleleştirmeye karşı insanlığın özgürlük mücadelesidir.

Bu mücadele Soma’da kaybettiğimiz kardeşlerimizin mücadelesidir, Ermenek’te yeryüzünü aydınlatmak uğruna hayatlarını karatmayı göze olan madencilerimizin mücadelesidir. Her gün ölmeye uyandırılan yüz binlerce işçinin, zeytinlikleri rant uğruna katledilen Yırca Köylülerinin mücadelesidir.

Bütün bu değerler ve mücadele birikimi bugün Yatağan kalesinin barikatındadır. Günün yakıcı görevi bu barikata omuz vermek, yığınak yapmak ve güçlendirmektir.Yine bu barikat, Türkiye işçi sendikaları açısından bir sınavdır ve namus meselesidir.Tüm siyasi partileri,odaları, gençlik örgütlerini, aydınları, öncüleri bu sorumluluğu almaya, Yatağan Barikatına bekliyoruz.

Bu süreç anlık bir çarpışmadan ibaret değildir.

Uzun süre ayakta kalan taraf savaştan zaferle çıkacaktır!

Her zaman haykırdığımız gibi birlik, mücadele, zafer zafer zafer!

Mutlu AKSEKİ (İP MKK Üyesi Yatağan İşçisi) - 02 Aralık 2014 - Aydınlık

Son Yazılar