rennan pekunlu komitesi1 1 

Rennan Pekünlü Komitesi Kuruluyor!

‘’Türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmemelerinin, Anayasal laiklik ilkesi başta olmak

üzere Türk Anayasal sistemine aykırı olduğu’’ Anayasa Mahkemesi’nin 1989, 1991 ve 2008 tarihli kararları ve Danıştay kararlarıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Leyla Şahin kararında olduğu gibi, ‘’Türkiye’deki türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin yasaklanması yönündeki uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde sayılan temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde’’olmadığı belirtilmişken; Prof. Dr. Rennan Pekünlü’nün, ‘’öğrenim özgürlüğünü engellediği’’ gerekçesiyle hapsedilmesi üzerine, İzmir’de ‘’Rennan Pekünlü Komitesi’’ kurulması kararlaştırıldı.

Öğretim Elemanları Derneklerinin çağrısıyla, İzmir Barosu Salonu’nda toplanan demokratik kitle örgütü temsilcileri, Bilim ve Ütopya, Bilimsel ve Kültürel Arş. Yay. ve Üretim Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Semih Koray   başkanlığında toplandı.

Koray konuşmasına, ‘’ Rennan Pekünlü’ye verilen ceza, aslında üniversitelere, laikliğe, bilime, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine verilmek istenen cezadır’’ diyerek başladı. Aslında komitenin Pekünlü’ye dava açıldığında kurulması gerektiğini, sürecin, tavır alınmadığında; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davalarında olduğu gibi, diğer öğretim üyelerini kapsayacağına dikkat çekti.

Komitenin işlevinin, Rennan Pekünlü’ye tezgah kuranlar ve tezgaha hizmet edenler yargı önüne çıkartılana kadar süreceğini belirten Koray Komite yürütmesinin, çağrının diğer demokratik kitle örgütlerine yapılması ardından, 15 gün sonra belirlenmesi talebiyle sözü, EGÖDER Başkanı Prof. Dr. Can Ceylan’a verdi.

Can Ceylan, ‘’Hocamız hakkında dava açan kız, Hürriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda ‘Görevimi Yaptım’ demiştir. Aynı merkezin verdiği görevle 7 kız öğrenci de dava açmıştır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Anayasa’ya göre devlet dairelerinde türban takmak halen suçtur. Yasa ve yönetmelikler Anayasa’nın üzerinde değildir. Rennan Hoca’nın özgürlüğüne kavuşması mücadelesi için, en geniş cephe oluşturulmalıdır ‘’ dedi.

Hocanın Avukatı Murat Fatih Ülkü, Türbanın özgürlük konusu olamayacağını, devlet daireleri ve okullardaki türban serbestisinin yasal olmadığını, öğrencinin devam durumunun yerel mahkemece araştırılmadığını, rektörlüğün, öğrencinin başarı durumu hakkında bilgiyi ‘’ özel hayata saygı’’ çerçevesinde mahkemeye iletmediğini, bir gücün istemiyle; cezanın bile 2 yıl 1 ay olarak verilerek, Pekünlü’nün cezaevine girmesinin sağlandığını, ardından yeni davaların açılmasının
sağlandığını açıkladı.

Ulusal Eğitim Derneği üyesi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, başından bu yana sürecin içinde olduğunu, Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz’ın düne kadar sessizliğini koruduğunu, son günlerde oluşan tepkiyle üniversite sitesinde kendinin suçsuz olduğuna ilişkin açıklama koyduğunu, Rennan’ı suçlu duruma düşüren, tetiği çekme görevini yerine getiren bizzat rektörün kendisidir. ‘’Yargılanmalıdır’’ dedi.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İhtiyaç duyulması durumunda İzmir Barosu’nun her türlü hizmeti, yapılacak başvuru sonrası yetkili organlarda görüşüp, vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Pek çok demokratik kitle örgütü temsilcisinin yaptığı konuşma ardından, daha fazla örgüte çağrı yapılması dilekleriyle toplantı sona erdi.

Haber       : Osman Gazi OKTAY - 30 Kasım 2014 - İzmir
Fotoğraf  : Özkan SUCUOĞLU - Süleyman AYDIN

rennan pekunlu komitesi1

rennan pekunlu komitesi2

rennan pekunlu komitesi3

Son Yazılar