hukuksuzlugu sona erdirin5 1

Hukuksuzluğu Sona Erdirin!

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Rennan Pekünlü, ‘’Öğrenim hakkını engellediği’’ gerekçesiyle yerel mahkemece 2 yıl 1 ay ceza aldı. Cezası Yargıtay’ca onandıktan sonra, infaz etmek üzere 27.11.2014 tarihinde Foça Yarı Açık Cezaevi’ne gitti.

Pekünlü’nün derhal serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması, İzmir Adliyesi C Kapısı önünde; Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Uşak Barolarının ve Yargıçlar Sendikası’nın düzenleyiciliğinde, Ulusal Eğitim Derneği, Eğitim İş, Tüm Öğretim Elemanları, Ege Öğretim Elemanları, 9 Eylül Öğretim Elemanları Dernekleri, TGB; TLB, ADD, ÇYDD, CKD, İzmir Tabip Odası, Vardiya Bizde Platformu, İP, HKP ve CHP Çiğli İlçe Örgütü’nün desteğinde yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, TÜMOD Genel Sekreteri Suay Karaman’ın hazır bulunduğu basın açıklamasını, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan yaptı.

Prof. Dr. Rennan Pekünlü ile hukuk devleti, laiklik ve aydınlanmanın da mahkum edildiğini belirten Aydın, ‘’Bu mahkumiyet kararından derhal dönülmelidir’’ dedi.

‘’Türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmemelerinin, Anayasal laiklik ilkesi başta olmak üzere Türk Anayasal sistemine aykırı olduğu’’ Anayasa Mahkemesi’nin 1989, 1991 ve 2008 tarihli kararları ve Danıştay’ın pek çok kararıyla belirlenmişken; Pekünlü’nün mahkum edilmesinin manidar olduğunu belirtti.

Konuşmasını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Leyla Şahin kararında olduğu gibi, ‘’Türkiye’deki türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin yasaklanması yönündeki uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde sayılan temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde’’olmadığı belirtilmişken, Anayasa hükümlerine sahip çıkan Rennan Pekünlü’nün içeri atılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu konusunda, şüpheye neden olduğunu söyledi.

Siyasal iktidar ve yargıya  egemen olduğunu düşünen güçlerin, tarihin karanlık dönemlerinde olduğu gibi, hukuku, yargıyı bir zulüm aracı olarak kullanarak bir yere varabileceklerini, kitleleri sindirebileceklerini sanmaları durumunda, büyük bir yanılgı içinde olacaklarını belirten Aydın, ‘’ Buradan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini, laikliği, hukuk devletini, aydınlanma kavramını ödünsüz biçimde savunmak konusunda kararlı olduğumuzu söylüyoruz. Cezalarınız bizi korkutamayacaktır. Yapılan haksızlık ortaya çıkartılacaktır’’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Haber ve fotoğraf : Osman Gazi OKTAY - 30 Kasım 2014 - İzmir

hukuksuzlugu sona erdirin1

hukuksuzlugu sona erdirin2

hukuksuzlugu sona erdirin3

hukuksuzlugu sona erdirin4

hukuksuzlugu sona erdirin5

Son Yazılar