soma ani defteri habip hamza erdem3

TPK, Fransa ADD Ve CKD, Paris Bașkonsoloslukta Açılan SOMA Anı Defterini İmzaladılar!

Talat Pașa Komitesi ve Millî Merkez Fransa temsilcisi Habip Hamza Erdem,

Fransa ADD yönetim kurulu ūyesi Gūrler Akdora ve Cumhuriyet  Kadınları Derneği adına seramikçi Meral Sarıali Bașkonsoloslukta açılan SOMA Anı Defterini imzaladılar.

İmzadan sonra Bașkonsolos Turgut Kural tarafından kabul edilen heyet bir saat kadar yurtdıșındaki emekçilerin sorunları ve  sözde ‘Ermeni Soykırımı’na ilișkin olarak görūș alıș-verișinde bulundu.

İmza Defterine Millî Merkez ve Talat Pașa Komitesi Fransa adına Habip Hamza Erdem șunları yazdı :

 ‘Ȫzelleștirme’ adı altında yūrūtūlen, ancak gerçekte ‘özelleștirme’ bile olmayan sermayenin en ‘ilkel birikim’ yöntemlerinin uygulandığı ūlkemizde Soma’da yașamlarını yitiren emekçi kardeșlerimiz ‘Sistem’inin kurbanı olmușlardır.  Yurtıșında yașayan emekçiler olarak acımız būyūktūr. Șehitlerimizin aile ve yakınlarına bașsağlığı dileklerimizi, bu anı defterine, giderek tarihe not dūșerken, Tūrkiye emekçilerinin zaferine olan inancımızı yineliyoruz. Tarih kurban verilmeden kazanılmıș hiçbir ‘zafer’i bugūne değin yazmamıștır. Soma’lı kardeșlerimiz de Tūrkiye emekçilerinin zaferi yolunda onurlu yerlerini almıș olacaklardır. Kendilerini saygıyla anıyoruz.

Paris - 21 Mayıs 2014

-Talat Pașa Komitesi ve Millî Merkez Fransa temsilcisi  Habip Hamza ERDEM

- Fransa ADD yönetim kurulu ūyesi Gūrler AKDORA

- Cumhuriyet  Kadınları Derneği adına  Meral SARIALİ

soma ani defteri habip hamza erdem

 

Son Yazılar